Byggmax varnar för högre vinst Q2 — en följd av dyrare trävaror?

Armas Jäppinen
Byggmax_byggmaterialhandlare

Priserna på byggmaterial hos Byggmax med flera byggvaruhandlare har gått snabbt uppåt 2021. Inte minst trävarupriserna vilket drivs av en stark efterfrågan på exportmarknader i bland annat USA. Sågverken gör stora vinster för att marginalen samt täckningsbidraget mellan priserna för trävaror och råvaran sågtimmer har ökat dramatiskt under Corona-pandemin. Kanske inte bara sågverken ökar marginalerna mellan skogsägare och konsumenter? Nu går företaget Byggmax ut med en “omvänd vinstvarning” vilket innebär att de kommer att redovisa en högre vinst än förväntat för andra kvartalet 2021 (Q2).

Byggmax är ett av få bolag inom den svenska byggmaterialhandeln där resultaten återspeglas tydligt även på börsen. Byggmax som börsintroducerades av riskkapitalbolaget Altor för drygt 10 år sedan, rapporterar resultatförändringar snabbare än de flesta andra byggmaterialhandlare som antingen är onoterade, och/eller så har ägarkoncernerna byggmaterialhandel i flera länder såsom finska Kesko med K-rauta och K-bygg i Sverige. 

Byggmax-byggmaterialhandlare
Byggmax säljer byggmaterial, inklusive trävaror, Foto: Armas Jäppinen

“Omvänd vinstvarning” för Byggmax

Byggmax meddelade idag att de för andra kvartalet 2021 förväntar sig att rapportera ett rörelseresultat väsentligt högre än föregående år, och över marknadens förväntningar. Det kallas omvänd vinstvarning för att det finns krav på börsbolag att varna om vinsterna förväntas bli lägre än förväntat, men också det omvända, som i detta fall. Trots bra siffror redan 2020, förväntas Byggmax försäljning under andra kvartalet i år ha ökat 13% ytterligare, vilket enligt Byggmax är drivet av både en stark marknad och starkt presterande organiska “tillväxtinitiativ”. Ökade råvarupriser har medfört ökande konsumentpriser och påverkat både försäljning och bruttomarginal positivt. Byggmax anser sig gynnat av positionen som en lågprisaktör, och upplever att fler kunder väljer dem när marknadspriserna ökar.

Rörelseresultatet för Byggmax det andra kvartalet 2021 mätt som EBITA förväntas uppgå till ca 450-460 Mkr. Byggmax uppger att siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor.

Byggmax- trallvirke-prisökningar
Lågprisbolag idag, men vill sälja virke från hyggesfritt imorgon, Foto: Armas Jäppinen

Byggmax är profilerat som ett företag för privatkonsumenter, med låga priser utan mer eller mindre dolda rabatter, som är vanligt för “proffsbygghandeln”. Vilken del av strategin som man avser hänga kvar vid blir intressant att se givet uttalandet häromdagen i ATL, där Byggmax öppnar för att börja sälja hyggesfritt virke:

– Konsumenterna har kommit längre än vad marknaden kan erbjuda, säger Per Haraldsson som är kommersiell chef och hållbarhetsansvarig på koncernen.

Även om artikeln inte är öppen för alla längre än till citatet, så indikerar det uttalandet att Haraldsson är van att rikta sig till slutkonsumenter, efter några decennier på Byggmax och tidigare Rusta. Uttalandet är inte helt olikt de som brukar komma från andra och större globala handelshus såsom IKEA och H&M när de känner hur vindarna blåser. Givetvis är det upp till marknaden och Byggmax att börja handla med så kallat hyggesfritt virke, även om det idag är en väldigt lite nischprodukt och i Sverige bara kan hämtas från fullskiktade mörka granskogar, om och när vi får några fler sådana igen? Inte ens dagens virkespriser kan nämligen skaka fram brädor från “hyggesfritt skogsbruk”, inte ens om definitionen görs om flera gånger till.

Som vi skrivit om tidigare så är i vilket fall priserna på bland annat sågade trävaror i år extremt höga, utan att det reflekteras i sågtimmerpriserna vilket också givit en vikande lönsamhet för enskilda privata skogsägare på senare år. I alla fall för de som inte hämtat hem vinster på stigande fastighetspriser.

Prisökning per varuslag och andel av materialkostnad i genomsnittligt bygge av flerfamiljshus 2021, Källa: SCB

Börskurserna på både Byggmax och Finska Kesko med K-bygg och K-rauta har stigit brant under 2021, och framförallt sedan i slutet av April i år. När det gäller våra Svenska sågverk är det i första hand börskursen för Vidas moderbolag Canfor i Kanada som reflekterar årets högsta vinstmarginaler i Svenska sågverk, givet att de säljer mycket trävaror på den amerikanska marknaden.

Som skrivit också har de svenska börsbolagen SCA och Holmen numera också en skaplig exponering mot trävarumarknaden (drygt 1/5), så det blir intressant att se om det dyker upp omvända vinstvarningar eller andra bra siffror även där för Q2. Givetvis hade det varit intressant om det fortfarande funnits ett renare “sågverksföretag” med en större andel svensk verksamhet på börsen ett år som detta, såsom Bergs och Rörvik för några år sedan. Förr eller senare kanske Setra kommer dit, men givet tidigare senfärdighet och att politikerna har fullt upp med annat i år så lär det inte hända så mycket i denna positiva konjunktursväng heller. Vi får se vad händer nästa gång sågverk är hett på börsen, och hur råvarumarknaden och konsumentmarknaden hinner utveckla sig runt tills dess?

Föregående artikel
ej skyddad skogsmark

Skyddad “skogsmark” i Sverige 2021 — svårt att förstå rätt?

Nästa artikel
granbarkborren vecka 26 svärmning

Granbarkborren — viss ökning i fällorna vecka 26

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack