Granbarkborren — viss ökning i fällorna vecka 26

Armas Jäppinen
granbarkborren vecka 26 svärmning

Granar angrips av granbarkborren fortlöpande även denna sommar, och Skogsstyrelsen har nu uppdaterat hur många barkborrar som fångades i fällorna vecka 26. Det är stor variation i landet men i genomsnitt är det denna vecka drygt 30 % fler borrar i fällorna jämfört med förra veckan. Läget verkar vara “stabilt kritiskt” och myndigheten lyfter också fram att det blåst ned fler träd senaste veckorna på flera håll.

Till och med vecka 26 har det i år varit i genomsnitt 23 % mindre borrar i de fällor som funnits på samma orter sedan ifjol. Det är en större minskning än man kunde se tidigare på säsongen, och det verkar alltså som att SLU:s prognos från i vintras därmed håller, med en viss minskning under 2021. Frågan är om också granbarkborren mött mer motstånd av granarna tack vare mindre torka på sina håll? Annars är en minskning i år på 23 % föga tröst för de som hoppades att faran eventuellt skulle avklinga.

granbarkborren vecka 26 svärmning
Illustrativ bild över data från Skogsstyrelsens svärmningsövervakning, även om inte alla fällor syns i staplarna. Källa: Skogsstyrelsen.se

Summering barkborresvärmning vecka 26

Det varma vädret gynnar enligt Skogsstyrelsen granbarkborren. Myndigheten uppger också att det kommer in rapporter om angrepp på stående skog från stora delar av landet, och att det är därför viktigt att gå ut och leta färska angrepp:

“Den senaste veckans varma väder gör att fångsterna generellt ligger på samma nivå som föregående vecka med vissa undantag. Ett tidigt tecken på nya angrepp är brunt borrmjöl som kan synas vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv. Tänk på att det direkt efter regn kan vara svårt att hitta borrmjöl då det spolas bort, men det brukar komma nytt efter några dagars uppehållsväder. Då är det bra att gå ut och leta igen. Det är fortsatt viktigt att upparbeta vindfällen samt leta tecken på angrepp på stående skog. Senaste tidens blåst och åska kan har medfört att det tillkommit nya vindfällen i skogen på vissa håll.”

Med hjälp av Skogsstyrelsens kartor och grafer kan man se att barkborresvärmningen nu varierar ganska mycket mellan olika orter, vilket till del beror på när huvudsvärmningen skedde på olika håll och vilken “temperatursumma” och andra faktorer som därefter gör att även en andra vändan av barkborresvärmning 2021.

Karta över var Skogsstyrelsen fått in resultat från svärmningsövervakningen under vecka 26, Källa: Skogsstyrelsen.se

Om “din virkesköpare” har semester”… sök, plocka och barka? 

Skogsstyrelsen har numera mycket information om hur granbarkborren kan bekämpas på sin sajt, och även om mycket kokar ner till att kontakta en virkesköpare finns det också saker som skogsägare kan eller bör göra själv. Det är då viktigt att förstå sig på borrarnas förökningscykel i princip, även om det är stora variationer på när nya kullar blir klara för att svärma, eller “gå under marken”. Det kan på sina håll i år varit så att fler granar varit mer motståndskraftiga mot angrepp av granbarkborren, speciellt om granarna haft mycket vatten under de perioderna som borrarna svärmat lokalt.

Illustrativ bild över vad som kan göras, och när, enligt Skogsstyrelsen. Källa: Skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen rekommenderar sök och plock

Skogsstyrelsen rekommenderar som alternativ till den självverksamme att löpande fälla angripna granar och barka eller fräs av barken. Barka gärna medan den nya generationen granbarkborre fortfarande är i larvstadiet, då det kan räcka med randbarkning. Finns det nykläckta barkborrar i barken måste dock barken och barkborrarna fräsas sönder. Skogsstyrelsen har lagt ut en del filmer om hur man till exempel kan “barka vindfällen”, där man kan söka sig vidare för råd om olika barkningsmetoder.

Skogsstyrelsen skriver vidare så här om hur det fungerar att söka efter granbarkborrens angrepp i stående skog nu och under resten av sommaren:

“Observera att angrepp senare på säsongen ofta börjar några meter upp i nederdelen av grönkronan. Titta efter fläckar med avvikande färg där hackspettarna börjat hacka efter barkborrar högt upp, samt efter rödbrunt gnagmjöl vid stambasen. Nedfallna gröna barr tyder också på angrepp.  Angrepp på stående granar på försommaren tycks vara vanligast i solbelysta kanter, på torra backar och nära förra säsongens angrepp.” 

Dessutom skriver de att senare på säsongen verkar det bli vanligare med angrepp lite var som helst i skogen av granbarkborren…och där är vi nu.

Föregående artikel
Byggmax_byggmaterialhandlare

Byggmax varnar för högre vinst Q2 — en följd av dyrare trävaror?

Nästa artikel
VD-Lidström-Vänerhamnar AB

Träpatroner runt Vänerns hamnar 2021 — myt, verklighet eller Göteborgshumor?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack