Ny höjning av priset på trävaror 1 juli 2021

Fredrik Reuter
Sågade trävaror på en brädgård.

1 juli 2021 slår ytterligare en höjning av priserna på trävaror igenom. Höjningen är enligt bygghandlare iSkogen pratat med på mellan 30 – 40 % beroende på vilken typ av trävaror det handlar om. Bygghandlare som inte prissäkrat beställningar vittnar nu om ett problematiskt läge då slutkunder helt enkelt kan vägra ett påslag som täcker denna höjning.

Anledningen till höjningen av trävarupriset sägs ha grund i en hög efterfrågan och brist på trävaror. Att sågverken som sätter priset på sina trävaror anger USA som en anledning är dock svårsmält eftersom virkespriset i USA gått ner med mer än 52 % sedan toppen i våras. Nuvarande terminer på virke hos Nasdaq är nu under $800 eller ca 2.900 kr per kubikmeter sågad vara.

Sveriges pris på trävaror nu högre än USA?

Den brutala spik som syns i kurvan gällande USA under våren verkar ha varit en tillfällig peak. Nu är priserna nere på mer måttliga nivåer i paritet med priserna i januari 2021. Analytiker tror nu också att detta pris, strax under 3.000 kr per kubikmeter sågad vara är en ny stabil nivå för USA.

Statistik som visar utvecklingen på olika typer av virkespriser.
Nasdaqs terminer för trävarurpriser i USA (Orange). Foto: Fredrik Reuter

Sverige har under våren varit relativt långt under prisnivån i USA. Men med höjningen av trävarupriserna idag, 1 juli 2021, så kan det svenska priset hastigt och lustigt gått om virkespriserna i USA. Bygghandlare vi pratat med säger att från och med idag så kan snittsortimentet passerat 4.500 kr per kubikmeter sågad vara.

~80 % prishöjning på trävaror under 6 månader?

Med dagens höjning på mellan 30 – 40 % gällande så kan det svenska virkespriset på trävaror höjts med 80 % på ett halvår. Eller mer. Detta är ett antagande och beror i mångt och mycket på vilket sortiment som avses. Ytterligare en faktor att lägga in i ekvationen är trävarorna är vidareförädlade. Exempel på vidareförädlade trävaror är tryckimpregnerat virke, takstolar, limträ osv. Beroende på hur synkade dessa kedjor är eller inte har troligtvis också påverkan på det nya priset 1 juli 2021.

En bygghandlare vi talat med tycker sig se ett större påslag och därmed kanske större brist på, impregnerat trallvirke. En tes är att granbarkborren tvingat fram en högre andel granvirke och eftersom impregnerat virke främst görs av tall så är detta en bristvara i tralltider som sommaren ändå är.

Gemensam, trög, marknadsanpassning?

Att sågverken verkar göra gemensam sak och avisera prisjusteringar den 1:e varannan eller var tredje månad är förvånande. Man kan också slås av att bygghandeln står mer eller mindre oförberedda och har generellt inte prissäkrat beställningar som spänner över prisjusteringar. Man kan kanske göra en jämförelse med börsen kontra reporäntan. Börsen är fullsaturerad där priset sätts varje sekund mellan köpare och säljare. Räntan däremot föregås av Riksbankerna som med jämna mellanrum har interna möten och försöker sätta en så väl anpassad ränta som möjligt med tanke på gällande marknadsläge.

Trävarubranschen verkar ha någon lösning mittemellan där sågverken verkar samarbeta och unisont avisera prisjusteringar när de anser att det är behövligt. Man kan inte annat än att fundera på vad som skulle hända bygghandlarna gjorde likadant? Är det trångsynt att säga att man troligtvis skulle få kritik för att ev. hindra den så viktiga marknadskonkurrensen?

Sågade trävaror redo för leverans
Sågade trävaror snart redo för leverans. Idag en bristvara? Foto: Torbjörn Johnsen

Trävaror omfattas heller inte av centrala inköp som andra byggvaror kan göra. Det har att göra med att transporterna blir för omständliga och dyra. En god tanke att handla “nästgårds” som tyvärr med rådande marknadsläge just nu gör att bygghandlarna för förlita sig på sin egen förhandlingsstyrka, ofta med avtal som inte gynnar köparen. Prissäkring är då en del av detta.

Exporten grunden till den galna marknaden

Att impregnerat trallvirke, 28×120 av standardkvalitet har gått från 19 kr per löpmeter till idag 42 kr per löpmeter är unikt på många sätt. Anledningen kan ligga i en mycket stark efterfrågan globalt i kombination med att gran har prioriterats vid avverkning. Lägg då till att vi inhemskt i Sverige enbart köper 33 % av de trävaror som tillverkas på årsbasis. Sex miljoner kubikmeter sågad vara säljs årligen i Sverige medans 12 miljoner kubikmeter exporteras. Den mindre inhemska marknaden kan då få stå tillbaka till starka kunder globalt.

Summa summarum så kan man fundera på om den prisökning som kom idag är vår svenska modell av USA:s prisstegring under våren? I så fall så kommer konsumenter nu kanske börja backa på affärer helt enkelt för att kalkylen inte går ihop. Kanske är vi där när man märker att trallen på 6 månader blivit 121 % dyrare?

Sågade trävaror på en brädgård.
Det börjar kanske bli utplockat bland trävarorna på brädgården? Foto: Fredrik Reuter

Eller varför inte ta en maskinhall som exempel? Även om man inte använder så mycket tryckimpregnerat virke till en sådan hall, och kanske också en del stål, så bad vi en bygghandlare räkna på en maskinhall i lösvirke. En stor maskinhall hade trävarukostnad på ca. 50.000 kr förra sommaren. Från och med idag är samma materialkostnad ca 100.000 kr. Det kan svida hos en skogsägare som planerar en maskinhall, speciellt eftersom samme skogsägare kan ha avverkat till egentligen rekordlåga rundvirkespriser i en tid med rekordhöga trävarupriser.

Föregående artikel
hur höga timmerpriser har vi 2021?

Myten om höga timmerpriser

Nästa artikel
ej skyddad skogsmark

Skyddad “skogsmark” i Sverige 2021 — svårt att förstå rätt?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack