Marknaden för träpellets växer snabbt

Torbjörn Johnsen
brinnande träpellets

Man kan nog säga att marknaden för träpellets har glidit under radarn den senaste tiden. Mycket fokus inom skogsbranschen har handlat om boomen på trävarumarknaden samtidigt som andra diskussioner mest har handlat om EUs inflytande på det svenska skogsbruket. I den senare diskussionen har olika typer av biobränsle från skogen utmålats som förlorare så det är mot den bakgrunden intressant att läsa Wood Resources Internationals (WRI) rapport om den Europeiska marknaden för träpellets. Det är en marknad som växer snabbt och det kommer därför att gå åt mycket råvara för produktion av träpellets framöver om man får tro analysen som Håkan Ekström & Co på WRI har gjort.

Europa störst på träpellets

Den europeiska marknaden står för ca 75 procent av Världens förbrukning av träpellets och WRI förutspår en stark tillväxt åtminstone fram till 2025. Enligt Bioenergy Europes senaste statistik så förbrukas 27 miljoner ton träpellets per år i Europa varav 26,1 miljoner ton inom EU (inkl UK 2018).

Anledningen till den starka expansionen är enligt WRI att EU har ambitiösa och höjda mål för andelen förnybar energi, att biomassa kommer att spela en viktig roll för att nå dessa mål och att träpellets har fördelar jämfört med många andra typer av biomassa. Tvärtemot vad man skulle kunna tro när man följt debatten om EUs nya klimat och skogsstrategier så verkar det finnas ett fortsatt stort utrymme för träbaserade biobränslen?

Behovet av träpellets ökar med 30-40 procent

WRI skriver i sin rapport att behovet av träpellets kommer att öka med 30 till 40 procent i Europa de närmaste fem åren. Det motsvarar ca 8-10 miljoner ton pellets räknat på 2018 års förbrukning. Även om en del av denna ökning kan täckas med import (främst från USAs sydstater) så behövs en rejäl produktionsökning av träpellets i Europa. Därmed kommer råvarubehovet att öka och omräknat till volym så handlar det om mer än 20 miljoner m3 rent trä om man använder det som referens.

brinnande träpellets
Marknaden för träpellets ser ut att bli riktigt het de kommande fem åren enligt WRI. Bild: luke.fi

Mest sågverksspill i träpellets

Idag används främst biprodukter från sågverksindustri som sågspån, hyvelspån och kapspill för produktion av träpellets. Enligt WRI står träindustrins biprodukter för ca 85 procent av all pelletsråvara. Resterande kommer från rundvirke (13%) och återvunnet trä (2%).

I och med att sågverken går för fullt i de flesta av Världens länder så bör ju volymen biprodukter (spån mm) vara högre än någonsin. Trots detta tror inte WRI att det kommer att räcka till Europas behov för produktion av träpellets. Här i Sverige är det i skrivande stund lite svårt att föreställa sig en brist på bränslesortiment. Sågverken har svårt att få avsättning för sitt sågspån och det finns stora volymer sekunda energived i omlopp på grund av de senaste årens omfattande barkborreangrepp. Liknande situationer finns i flera andra europeiska länder.

Skotare med avverkninsrester
Avverkningsrester (s.k GROT) kan bli en viktig råvara för tillverkning av träpellets enligt WRI. Bild: skogforsk.se

Nya råvaror behövs till träpellets

I framtiden förväntas dock en stor konkurrens om sågverkens biprodukter och enligt WRI så är råvarubehovet stort även från massa- och skivindustrin. Marknaden för träbaserade skivor växer så det knakar och i den produktionen används i många stycken samma råvara som används i pelletsindustrin. För att klara den ökande produktionen tror WRI att det behövs kompletterande råvaruflöden av biomassa. Framför allt avverkningsrester (GROT), återvunnet trä (RT-flis) och biomassa från speciella energigrödor.

Retuträ
Flis från återvunnet trä eller returträ, s.k RT-flis, kan bli en viktig råvara för tillverkning av värmepellets. Idag står denna råvara för ca 2% enligt Bioenergy Europe. Bild: energiforsk.se

Fakta om träpellets i Europa (2018)

Europeiska länder förbrukar 27 miljoner ton träpellets per år varav 17.6 miljoner ton inom EU (exkl. UK)

Det produceras 20,1 miljoner ton träpellets i Europa varav 16.9 miljoner ton inom EU

Råvaran för pelletsproduktionen kommer till 85% från sågverkens biprodukter och spill, 13% från rundvirke och 2% från återvunnet trä.

Europas förbrukning av träpellets används främst för värmeproduktion men ca 40% används för elproduktion varav ca 13% i kraftvärme (CHP).

De största konsumenterna av träpellets i Europa är UK (8.5 milj ton), Italien (3.3), Danmark (3.1), Tyskland (2.2), Sverige (1.8).

De största producenterna av träpellets i Europa är Tyskland (2.4 miljoner ton), Sverige (1.8), Lettland (1.6), Ryssland (1.6), Frankrike (1.5)

Källor: Bioenergyeurope.org och woodprices.com

WRI erbjuder mot avgift en detaljerad rapport om den europeiska pelletsmarknaden. Läs mer här

Föregående artikel
kantereller djurstig

Tips för att hitta kantarellen i skogen 2021

Nästa artikel
sågtimmer gran

Timmerbrist (2007) – hur gick det sen?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack