Trävarumarknaden 2021 — påverkan av barkborrar, skogsbränder och betongblock?

Armas Jäppinen
Trävarumarknaden_producentländer

Den globala och svenska trävarumarknaden påverkas av efterfrågan och utbud på många sätt. Inte minst efterfrågan i USA, som under första halvåret 2021 drev upp virkespriserna även hos svenska byggvaruhandlare. I sommar har det rapporterats om stora skogsbränder i några av världens största producentländer såsom Kanada och Ryssland. Kommer det att påverka utbudet på globala trävarumarknaden, eller blir det andra faktorer som avgör prisutvecklingen såsom problemen med barkborrar eller gotländsk cement till betongen?

Trots att trävarupriserna i USA gått ned i sommar, har nu Canfor (huvudägare av Vida) liksom några andra stora sågverksföretag med bas i Nordamerika senaste veckan rapporterat fantastiska vinster för andra kvartalet i år. Just nu har dock både aktiekurser och priserna på trävarumarknaden i Nordamerika oavsett det gått ner och ligger i ett slags mellanläge på förra sommarens nivåer. Inte ens erfarna marknadsaktörer som iSkogen talat med verkar vara speciellt säkra på vad som kommer hända härnäst.

Förutom att efterfrågan i den amerikanske byggsektorn varit fortsatt positiv med många byggstarter i USA före sommaren, så påverkas också marknaden av hur mycket råvara och sågtimmer som kommer ut från skogarna framöver. Skogsbränderna i British Columbia (BC) anges av Canfor som ett skäl till att dra ned produktionen några procent på totalen i företaget. Samtidigt köptes sågtimmer i BC under våren och sommaren till mycket högre priser än 2020, och med dagens nu mycket lägre färdigvarupriser blir det i praktiken en förlustaffär att såga timret i BC?

Exakt hur timmerpriserna sätts i alla delar av Kanada vet jag inte, men det handlar till del om auktionsförfarande och indexpriser. Frågan om “subventionerade” kanadensiska timmerpriser har ju varit föremål för mycket diskussion i USA genom åren, så det är sannolikt inte lätt att ändra systemet snabbt. Man kan oavsett vad som händer framöver ur den officiella statistiken utläsa att priset för sågtimmer av SPF (Spruce-Pine-Fir) låg på cirka 1000 svenska kronor i maj, och att det var 30 % upp mot i januari.

Trävarumarknaden-producentländer
Produktion av sågade trävaror, världens största producentländer 2018, Källa; FAO via Skogsindustrierna

Förutom att volymutbudet på den globala trävarumarknaden beror av hur mycket som sågas, så påverkar transporterna till marknaderna också lönsamheten och hur mycket man kan skeppa till USA från olika håll. Till sydöstra USA, som till stor del drivit trävarupriserna senaste året, körs varorna med tåg från BC, och i en kombination av tåg och fartyg från många andra håll. Förutom från flera svenska sågverk också från många stora sågverksbolag i Centraleuropa.

När det gäller transportkostnader så har förvisso en del av containertrafiken och -priserna stabiliserats sedan Evergreen landat i Europa, men vårens stopp i Suez påminde om hur snabbt stora marknadsstörningar och oönskade priseffekter kan uppstå på transportmarknaden.

Det finns många teorier om vad som kommer att hända på trävarumarknaden nu på både kort och lång sikt, och flera specialiserade företag försöker leverera marknadsrapporter. Olika parter pratar också utifrån sin egen position, förutom att både prisuppgångar och -nedgångar är väldigt oberäkneliga generellt sett och ännu mer detta Covidår. Trävarumarknaden följer också en idag mycket svårbedömd bygg-, och fastighetsmarknad, som inte så många vågar eller kan sia om.

Trävarumarkanden-USA-priser
Enligt Madison’s Lumber Reporter är trävarupriserna nere på samma nivå som samma vecka sommaren 2020, Källa: madisonsreport.com

Med eller utan en egen efterfrågan på trävaror i Europa, och om möjligt ökande problem med barkborrar, så har också höga sågtimmerpriser rapporterats från Centraleuropa i år. Timmerpriserna i de svenska skogarna ligger stabilt lågt i jämförelse, och har i år inte heller stigit i lika hög grad som i Centraleuropa och Nordamerika. Därav att sågverken kunde göra enorma vinster under första halvåret i år. Huruvida sågverken kommer att kunna bibehålla nuvarande marginaler i Sverige påverkas av hur stressade de svenska skogsägarna är av barkborreangreppen, eller i vilken mån skogsägarna som vill avverka kan trycka ut sågtimmer ur lågprisområden i riktning “världsmarknaden”?

Dessutom kommer spekulationerna om vad som kommer att hända på byggmarknaden i Sverige om cementstoppet på Gotland vara en het potatis i Sverige kommande veckor. Även om trävarumarknaden och träbyggandet också behöver cement, så följer förhoppningsvis nu också en diskussion om för- och nackdelar med att samhället är så beroende av en energiförbrukande produkt, och dessutom av ett företag med ett så starkt “marknadsmonopol”. De behöver ju inte ens överväga en cementkartellbildning, såsom avslöjats i Tyskland?

Trävarumarknaden utan eventuell”Slite-effekt”

Ok, vi har på den svenska trävarumarknaden också vissa problem med “regionala oligopol” även om vi inte har någon aktör med 3/4 marknadsandel såsom Heidelberg Cement i Sverige. När det gäller världen och trävarumarknaden är Sverige en viktig exportör men bara halvstora vad gäller produktion. Canada och USA är de största producenterna av sågade trävaror. Lägger man till byggskivorna, som globalt är en nästan lika stor produkt, så är Sverige ännu mindre.

Världsproduktionen av skogsprodukter, Källa: FAO, FAOSTAT

Just produktionen av träbaserade skivor har förövrigt ökat flera ggr senaste decennierna, samtidigt som volymen sågade trävaror i princip står still. Att Sveriges träskiveproduktion (liksom cementproduktion) bara står för promille av världsproduktionen är kanske något att fundera på? Och ingen produktion av OSB-skivor i Sverige, men för mycket tryckpapper? Visst, jag tycker som sagt inte att man måste vara självförsörjande på allt, eller ens cement i Sverige, men om så, varför inte en del produktion av OSB-skivor?

I-balkar-OSB-regler-lösvirke
Smarta, lätta och starka takstolar (?) i formen av I-balkar med importerad OSB. Svenskt restaurangbygge med lösvirke 2021, Foto: Armas Jäppinen

Även Ryssland och Kina är numer betydligt större än Sverige när det gäller produktion av träprodukter till byggsektorn. Oavsett det är barkborrarna och skogsbränderna i de större producentländerna på norra halvklotet när det gäller effekten på priserna på den globala trävarumarknaden.

De största humanitära katastroferna sker ofta på andra håll, och även om satellitövervakningen inte bara fångar upp okontrollerade skogsbränder så verkar det brinna för fullt på många håll även den senaste månaden i Afrika, Sydamerika och Asien även om mediarapporteringen fokuserar på norra halvklotet i år. Förövrigt syns cementtillverkningen på Slite och andra svenska stadiga hotspots också väl på satellitövervakningen i sommar, förutom våra svenska skogsbränder.

Nu har det rapporteras att skogsbränderna påverkar råvaruförsörjningen för exempelvis Canfor, som aviserat att de ska dra ned produktionen i British Columbia under kvartal 3, motsvarande drygt tre procent av Canfor:s totala årsproduktion. Det påverkade enligt marknadsbedömare ändå prisraset på sågade trävaror något i sommar, men framförallt längre sikt påverkas trävarumarknaden och sågtimmerutbudet om barkborreskador och skogsbränderna fortsätter öka. När det gäller Europa handlar det tillsvidare dock inte om stora effekter på trävarumarknaden i jämförelse med de miljoner hektar som brinner på andra kontinenter, oavsett hur mycket av det som brinner globalt som är hyggen.

Det har brunnit på många håll i världen den senaste månaden, Källa: GWIS (Global Wildfire Information System)

I vilket fall får vi säkert anledning att återkomma till hur klimatet, psykologi och annat påverkar även vår svenska trävarumarknaden i höst. Blir det cementen från Slite, Covid, barkborrar eller något annat som kommer slå igenom på timmer och trävarupriserna?

Föregående artikel
från björkplantor till björkskog

Nu sticker intresset för björkplantor – brist på förädlat frö ett problem

Nästa artikel
Mölnbackagranen-högsta Sverige

Mölnbackagranen på dryga 49 meter — receptet hyperitberggrund, sydöstsluttning och ett tysk ursprung?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack