Containerkris när coronan cirkulerar vidare även 2021

Fredrik Reuter
Containerkris trots många containers på bilden

Hur hårt slår en containerkris i skogen? För cirka ett år sedan var vi i början av coronapandemin, och västvärlden krisade efter att av relativt oförklarlig anledning precis börjat hamstra toalettpapper. Nu ett år senare så har vi en containerkris när landet där coronapandemin startade, Kina, kommit ur den värsta krisen och rivstartat sin ekonomi. Efterfrågan på trävaror, massa och papper är god på flera håll runt om i Världen men det kan vara en utmaning att få dit varorna, vilket gjorde att haveriet i Suezkanalen fick extra mycket uppmärksamhet.

Sedan början av året så har Kina rampat upp sin ekonomi och priserna samt efterfrågan på massa har ökat allt efter att vaccin och flockimmunitet nu samverkat positivt för landet. Obalansen i handelsflödena i Världen sedan ifjol tillsammans med att allt fler varor transporteras i containers lyfter fram vilka enorma flöden av containers det handlar om.

Normalt sett finns det ett antal rutter och trånga sektorer där det förutom bulkfartyg också passerar enorma volymer och containerfartyg. År 2020 var det totalt 775 miljoner containrar (tjugofotsekvivalenta enheter, eller TEU:s) som passerade världens hamnar. Det var bara en nedgång på tre procent från 2019, men som sagt beroende vart containrarna befinner sig, och beroende av vad de fylls med när priserna ändrar sig drastiskt blir det lätt obalans på vissa marknader. Nästan sex procent av containertrafiken går genom Shanghai, eller motsvarande 44 miljoner tjugofotare som lastas per år.

Containerkrisen kan läsas ur världshavens flaskhalsar.
Transportflöden på de stora haven, och genom eller förbi de trånga passagerna. Källa: Transportgeography.org

Containerkrisen i Sverige

Vi har inte obegränsat med container i Sverige och speciellt har det under Corona-året inte varit ett överflöd av tomma containers som kommit till Sverige och Europa från Kina. Trots allt är exportlandet Sverige en liten spelare, och importlandet Sverige på många sätt ännu mindre. Den i särklass största hamnen i Sverige är Göteborg, och dit kommer det nu extrabåtar med tomcontainers till Sverige, så hoppet ökar om att produkterna på väg ut från den svenska skogen och skogsindustrin också ska kunna skeppas iväg.

Totalt utgör trafiken genom Göteborgs hamn några procent (knappt 800 000 TEU:s) av den i Shanghai, men det finns också mindre containerfartyg som trafikerar Östersjön. Dock är exempelvis antalet containers som skeppas via Gävle och Sundsvall tillsammans bara cirka 25 % av de som går ut från Göteborg.

Varje vecka körs nu också ett blocktåg med kapacitet för 88 containers från Gävle till APM Terminals i Göteborg. Satsningen är en del av ett initiativ som innebär att en container ska kunna nå Sveriges största hamn inom 24 timmar, oavsett var i landet den skickas från. 88 containers i veckan 52 veckor om dygnet motsvarar dock bara 2 % av totalen som går ut från Gävle, eller en tiondels promille av de som passerar Shanghais hamn per år.

Men nog om Sverige för nu. På vissa håll globalt börjar nu paniken sprida sig. Matleveranser av kaffe och frukt nämns ofta tätt följt av toalettpapper när medierna ska vinkla på en oersättlig vara från skogen. Som lök (om det finns någon) på laxen (ja, du fattar) så har flera sjöfraktföretag ställt om sina bulkbåtar till containerbåtar, detta samtidigt som containertillverkarna har dragit ner sin produktion på grund av, just det, en pandemi.

Inte bara containerkris i Indien

Vissa drabbas också nu hårdare och inte bara av en containerkris. Indien rapporterar om stora problem med sin papperstillverkning och relaterar problemen till “Tre C”. Det är Containerkrisen, China och Corona. Indiens kartong- och papperstillverkning förlitar sig mycket på returpapper och enligt en av tidningarna i Indien får man inte tillräckligt från bland annat Europa. Detta då andra vågen av pandemin gjort att vi inte förbrukar lika mycket papper av den sort som blir till returpapper.

Containerkris trots många containers på bilden
Från hamnen i Barcelona. Foto: Unsplash

Upp till 40% av returpappret från Europa har enligt utsago uteblivit hos papperstillverkarna i Indien. Det är nog så att de containers som har varit i Europa fylls med högre betalda varor såsom färskfibermassa till Asien där det pratas om att de höga prisnivåerna i Shanghai sprider sig på andra sidan Suez.

Om än man kanske inte kan kalla detta för en del i ett handelskrig så vittnar det om att den globala ekonomin kan vara känslig. Som att påminnas ytterligare så visade det sig också att en “sandstorm” som ställer ett fartyg på sned i Suezkanalen också kan påverka de globala leveranserna enormt.

Containerkris, också i suezkanalen
Det är lätt att dra dåliga skämt. Foto: Twitter.

Vi kommer fortsätta granska handelsströmmarna och hålla dig så underrättad det går. iSkogen fungerar ypperligt i mobilen, kan vara bra att nämna det om du är på väg ut för att rensa hyllan på toapapper igen, trots 88 containerstågen från Göteborg till Gävle, och att det inte rapporteras om någon brand i Lilla Edet denna vår.

Föregående artikel
karta på nya hyggem i stubbhult

Stubbar hos Naturskyddsföreningen i Stubbhult

Nästa artikel
Grönt stål är det nya svarta

Ebba Grönt stål, stackars Sverige, snart blir det varmt, 800 grader

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack