Tysk skogsavverkning rekordhög 2020 – sågverken går för högtryck

Torbjörn Johnsen
timmer i skogen efter tysk skogsavverkning

Tysk skogsavverkning slog alla rekord i fjol med en avverkning överstigande 80 miljoner m3fub. Den högsta siffran som uppmätts någonsin sedan Tysklands återförening. Det är 17 procent mer än 2019 och jämför vi med den svenska årsavverkningen 2019 på 75,5 milj m3fub (som är det senaste året där det finns preliminär data) så är nu tysk skogsavverkning högre än i Sverige.

Orsaken som anges är kraftigt ökade avverkningar på grund av omfattande vind och barkborreskador enligt tyska webbsajten Deutsche Welle men de anger även den höga efterfrågan på trävaror som pådrivande. Trots att de tyska sågverken kör för högtryck så hinner de inte ta vara på alla timmerstockar.

Tysk skogsavverkning ökar enbart i barrskog

Enligt statistik från tyska statistikmyndigheten Destatis så är det enbart tysk skogsavverkning av barrvirke som ökat sedan 2019. Annan avverkning av t ex bok, ek eller lärk har minskat. Orsaken stavas barkborre och tyskarna för en ojämn kamp mot den här envisa skadeinsekten som gynnats av flera torra somrar varav 2018 var den värsta.

tysk skogsavverkning slog rekord 2020
Tysk skogsavverkning slog alla rekord 2020. Ökningen består enbart av granvirke medan avverkning av ek, bok, lärk och tall minskade.

Precis som i resten av Världen så stiger priset på trävaror även i Tyskland. Tyska sågverk har ökat sin trävaruexport till USA som är den stora motorn i den rådande marknadshajpen. Trots att alla sågverk kör på högsta produktion klarar man varken att mätta marknaden för virke eller heller ta vara på allt timmer som avverkas. Även om sågverken kör så det ryker så har de ingen brist på timmer. Det finns stora lager rundvirke i varierande nedbrytningsfaser utefter tyska skogsvägar och på industrierna. Under fjolåret skeppades därför stora volymer barkborreskadat rundtimmer på export, främst till Kina. Hela 6,1 miljon m3fub timmerstock exporterades till Kina under 2020 att jämföras med 900 000 kubimeter sågade trävaror under samma period.

Exportförbud för finvirke?

Samtidigt som det sågas rekordmycket i Tyskland har inhemska användare inom snickeriindustrin svårt att få tag i tillräckligt mycket och tillräckligt bra trävirke för sina behov. Mycket av det som sågas av insektsskadat timmer från tysk skogsavverkning håller för låg kvalité för att passa den här kundgruppen även om det duger bra som konstruktionsvirke. Det har t.o.m höjts förslag om exportförbud av vissa kvalitéer för att skydda den tyska snickeriindustrin men det är ingen väg som officiella branschföreträdare förespråkar.

Inga träd växer till himlen?

Mycket av det man kan läsa i artikeln känns igen här från Sverige men det finns möjligen en mer pessimistisk syn hos tyska branschföreträdare om hur länge den här extrema trävaru-boomen kan tänkas hålla i sig. En framtida dämpare kan enligt tyskarna vara en förväntad amerikansk ökning av den inhemska sågverkskapaciteten. I Tyskland tror man inte på allvar att amerikanska sågverksföretag passivt kommer att betrakta en allt större och mer importdriven prisuppgång på trävaror utan att agera. Alternativt kanske tyska sågverksföretag ser expansionsmöjligheter i att starta produktion “over there”? Österrikiska sågverksföretaget Binderholz har t ex köpt två sågverk i USAs sydstater och det kanske kommer fler investeringar? Det är ju ingen brist på skog i USA så möjligheterna bore ju finnas där.

timmer i skogen efter tysk skogsavverkning
Det är gott om timmer i de tyska skogarna efter rekordavverkningen 2020. En stor andel utgörs av barkborreskadad gran

Fakta: tysk skogsavverkning jämfört med svensk

Tyskland 2019: 68,9 miljoner m3fub

Tyskland 2020: 80,4 miljoner m3fub

Sverige 2019: 75,5 miljoner m3fub (prel siffra)

Sverige 2020: Inga slutliga eller preliminära siffror men en prognos om 91 milj m3sk (ca 73 milj m3fub) enligt Skogsstyrelsen

Källa: destatis.de och skogsstyrelsen.se

Fotnot: Svensk avverkningsstatistik redovisas med större eftersläpning än i många andra länder, trots att vi har ett genom-digitaliserat virkesflöde. Det finns idag inga varken slutliga eller preliminära siffror över svensk avverkning under 2020 och för 2019 är siffrorna fortfarande preliminära. I Norge och Finland redovisas avverkningssiffror månadsvis.

Föregående artikel
Barkborresvärmning-fullt-fälla

Barkborresvärmningen gick igång vecka 19 — hur omfattande?

Nästa artikel
Skärmklipp som visar Slow-TV via webbkameror hos Metsä fibre i Kemi

Slow-TV fortsätter — följ med megabygget av Metsä massabruk i Kemi

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack