Nu sticker intresset för björkplantor – brist på förädlat frö ett problem

Torbjörn Johnsen
från björkplantor till björkskog

Sveaskog meddelar i ett pressmeddelande att deras plantodlings-verksamhet som drivs i Svenska Skogsplantor ökar produktionen av björkplantor. Efterfrågan på plantor av förädlad björk ökar från både det egna skogsbruket och från andra skogsägare. Utvecklingen är tydlig men hotas av bristen på förädlat björkfrö. Sveaskog anger att föryngringen med björk och därmed efterfrågan på björkplantor kommer att vara radikalt större inom bara något år:

Under 2021 planteras stora mängder förädlad björk i Götaland och ökningen fortsätter kraftigt under de kommande åren. Fram till 2026 planeras för ökade björkföryngringar varje år och de kommer att vara i storleksordningen 6-7 gånger så stora som idag. 

Sveaskog 2021-07-28

Dubblad volym björkplantor

För Svenska Skogsplantors del innebär det en fördubblad produktion av björkplantor på en femårsperiod vilket motsvarar en total produktion om ca 1,4 miljoner björkplantor 2026. Den stora utmaningen blir dock att få tag i förädlat björkfrö. Enligt Helena Bergström, som är chef på Svenska Skogsplantor, försöker man hitta lösningar på både kort och lång sikt för att klara det ökade behovet av björkplantor.

All odling i Finland

Idag odlar inte Svenska Skogsplantor några björkplantor själva men det kan eventuellt komma att ske i framtiden. Nu samarbetar man med finska plantodlare som dels odlar förädlad finsk björk lämplig för mellersta och norra Sverige och dels lego-odlar svenskt björkfrö lämpligt för södra Sverige. Svenska Skogsplantor skördar idag björkfrön ifrån Sydsvenska fröplantager på Öland samt i Asarum, Falkenberg och Lagan. Fröplantagen i Falkenberg är den senaste i raden och ett samarbete med Södra.

Förädling av björk går snabbare än att förädla fram frö till barrplantor tack vare kortare förädlingscykler. Björken kommer snabbare i blom vilket gör att det går avsevärt kortare tid mellan att varje nytt förädlingsled kan testas och utvärderas. Idag räknar Svenska Skogsplantor att det högst förädlade materialet har en genetisk vinst om 15-18 procent.

Kamp mot klockan att odla björkplantor

Tyvärr har intresset för björkodling och förädling av björkfrö varit svalt under många decennier men nu syns en tydlig ändring. Frågan är om svensk plantproduktion kommer att klara att möta efterfrågan på björkplantor? Enligt Svenska Skogsplantors odlingschef Carin Espes kommer det att bli en kamp mot klockan:

– Vi har den ökade volymen av björkfrö för 2022 bekräftad hos leverantören, men det är en utmaning att hitta tillräckliga mängder för att tillgodose fröbehovet kommande år. Vi tittar även på möjligheten att odla björk på Svenska Skogsplantors plantskolor. Det har gjorts tidigare och kan återupptas framöver. Den stora frågan är kapplöpningen med tiden för plantering för att hinna få fram högförädlat frö tillräckligt fort.

Carin Espes, odlingschef Svenska Skogsplantor
från björkplantor till björkskog
Det går snabbare att förädla björk än barrträd men den svenska björkförädlingen har drivits på sparlåga under många decennier. Därför råder det fröbrist när nu intresset för björkplantor sticker iväg

Självföryngrat alternativ till björkplantor?

Ett alternativ i väntan på att produktionen av förädlade björkplantor kommer ikapp efterfrågan kan ju vara att jobba mer med självföryngrad björk. I stora delar av Mellansverige finns bra vårtbjörk som både har god tillväxt på rätt typ av mark men som också ger bra virkeskvalité. Självsådd björk brukar ge rikliga uppslag av björkplantor och även om viltbetet är hårt på björken så finns chans att tillräckligt många träd överlever till betningssäker höjd. Björk är dock skötselkrävande om målet är att få fram timmerdimensioner. Vill man inte ha grönvita lögner så blir det till att jobba med röjsågen.

Sveaskogs pressmeddelande om tillgången på björkfrö hittar ni här

Föregående artikel
motorsågskörkort-säkert behov

Motorsågskörkort 2021 — säker efterfrågan ?

Nästa artikel
Trävarumarknaden_producentländer

Trävarumarknaden 2021 — påverkan av barkborrar, skogsbränder och betongblock?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack