Marknaden för skotare fortsatt stark under Q1

Torbjörn Johnsen
Stor skotare från John Deere 1910G

Den svenska marknaden för skotare slog alla rekord i fjol när det gäller leveranser och nyregistreringar. Totalt registrerades 451 nya skotare i Sverige 2020. Iskogen.se gjorde en sammanfattning av fjolårets skotarmarknad som du kan läsa mer om här och på Skogsforum.se finns en genomgång av detaljerna. Nu har registreringssiffrorna för årets första kvartal kommit in och de visar en fortsatt stark svensk skotarmarknad. Med stor dominans av en enskild tillverkare.

Totalt registrerades 98 nya skotare under första kvartalet 2021. Det är några färre än vad som levererades under det rekordartade fjolåret (111 st) men betydligt fler än genomsnittet för de senaste 15 åren. Allt tyder på att den svenska skogsmaskinmarknaden blir stark även 2021. Förutsatt att tillverkarna kan leverera maskiner i samma takt som orderböckerna fylls på. Här finns det dock en del moln på himlen.

Grön dominans bland skotare

En skogsmaskintillverkare som lyckats leverera volymer på den svenska marknaden är John Deere. I fjol stod John Deere ensamma för 42% av marknadsandelarna och första kvartalet i år har andelen ökat till 47%. Totalt har 46 gröna skotare registrerats och mer än en tredjedel av dessa (17 st) utgörs av den största modellen, 19-tonsskotaren John Deere 1910G.

skotare tabell över antal registrerade och marknadsandel
Antal och marknadsandel för registrerade skotare på den svenska marknaden under Q1 2021 jämfört med Q1 2020. Källa: data från Transportstyrelsen analyserad och sammanställd av Iskogen.se

Eco Log ökar leveranserna

Nya Eco Log med såväl de tidigare Gremomodellerna 1050F och 1250F och Eco Logs 574F, 584F och 594F ökar sina registreringar. Med tio nya skotare på den svenska marknaden under första kvartalet tar Eco Log en marknadsandel om tio procent. Det är bara fem procentenheter från den delade andraplatsen där Komatsu och Ponsse vardera har 15 procent av svensk skotarmarknad.

Eco Log 1250F är en av de nya skotarna som nu finns i gula Ecologfärger
De tidigare Gremoskotarna 1050F och 1250F tillverkas nu i Söderhamn med Eco log-namn och i gula färger. Denna EcoLog 1250F är en av de första ut på den svenska marknaden 2021. Bild: ecologforestry.com

Stora skotare tar marknad

Antalet riktigt stora skotare som registrerats under Q1 2021 är fler än någonsin. Skotare med lastvikter från 18 ton och uppåt stod under första kvartalet för 38 procent av alla maskiner och det är betydligt mer än tidigare då denna storleksklass legat strax under 30 procent som mest. Den här ökningen har skett på bekostnad av mellanskotarnas marknadsandel (lastvikter mellan 12 – 17,9 ton). En storleksklass som tidigare har utgjort 55-60% av den svenska skotarmarknaden men som nu står för betydligt mindre än hälften av alla levererade skotare.  De mindre gallringsskotarna (8 – 11,9 ton) behåller sin andel av kakan som stadigt ligger runt 15-16% av den svenska totalmarknaden.

Stor skotare från Ponsse Elephant King
De allra största skotarna, med lastvikter över 18 ton, tar marknadsandelar på mellanskotarnas bekostnad. En av dem är Ponsses 19-tonsskotare Ponsse Elephant King

Komponentbrist bromsar tillverkningstakten

Hur skotaråret 2021 kommer att utvecklas står fortfarande skrivet i stjärnorna. Men som det ser ut idag kan det bli en bra marknad för skogsmaskiner, om det högtryck som råder inom sågverkssidan med stark uppgång på trävarupriserna fortplantas ut i skogen? Timret ska ut ur skogen och in till sågen och kubiken lär rulla, även om det ännu inte syns i timmerprislistorna.

Ett orosmoln är dock problematiken kring komponent-leveranser som nu syns på flera fordonsmarknader. Både tillgången på komponenter men framför allt transporter är flaskhalsar som påverkar företagens tillverkningstakt negativt och flera tillverkare anger att detta kan bromsa produktionen under året. Komatsu Forest visar svaga registreringssiffror under Q1 2021 och där kanske årets stora omställning med flytt av tillverkningen till en helt ny fabrik redan börjat spöka? Vi får följa utvecklingen och se om det är en tillfällig dipp eller om det är något som kommer att spegla det svenska skotaråret 2021 för Umeåföretaget. Även Ponsse redovisar färre registreringar på den svenska marknaden 2021 jämfört med samma kvartal i fjol medan Rottne ligger i stort sett oförändrat.

Stor internationell efterfrågan

En annan faktor som kan bromsa flödet av nya skogsmaskiner till Sverige är att det nu är högtryck på flera av de marknader som köper CTL-maskiner*. Det är inte bara i Sverige som sågverksindustrin går bra. Det är även full fart på sågverken och virkesmarknaderna i Tyskland och Centraleuropa vilket driver på maskinförsäljningen. Den ryska marknaden för skogsmaskiner gick ner redan innan Coronakrisen men har nu börjat röra på sig rejält. Även i Nordamerika börjar det rulla på riktigt skapligt för CTL-maskinerna enligt några tillverkare. Idag börjar leveranstiderna återigen att stiga och för den som beställer en större skotare idag så är det osäkert om det går att få den levererad innan årsskiftet från flera av tillverkarna.

Stigande stålpriser ger dyrare skotare?

Det är inte bara trävarorna som blir allt dyrare. Även andra råvaror stiger i pris och en viktig sådan är stål. En stigande efterfrågan på stål i Kina driver upp priserna snabbt. Det mesta av vikten i en skotare är just stål och en av tillverkarna jag pratat med säger att enbart stålprisökningen i sig borde ge mellan 100.000 – 200.000 kr i högre försäljningspris för de största skotarmodellerna.

Ett annat orosmoln som kan påverka skogsmaskinmarknaden under 2021 är den hårda prispress som entreprenörerna i Mellansverige har utsatts för. Här har maskinsäljare flaggat för att tecknade maskinaffärer annullerats vilket ni kan läsa mer om i en annan artikel här på iskogen.se.

Fakta CTL (Cut-To-Length)*

CTL, eller kortvirkesmetoden som den kallas i Sverige, innebär att man använder skogsmaskiner som processar träden vid stubben i skogen och direkt kapar upp trädet för olika användningsområden. CTL-metoden består oftast av två maskiner: skördaren som fäller, kvistar och kapar träden och skotaren som lastar stockarna på vagnen, kör ut till bilväg och lägger av virket för vidare transport till industrin. CTL-metoden anses skonsammare mot både mark och virke men kräver mer kompetens av framför allt maskinförarna jämfört med den andra vanliga avverkningsmetoden, helstamsavverkning (full tree logging).

I Norden och i länderna runt Östersjön sker i stort sett all avverkning enligt CTL-metoden. Den är även förhärskande i centrala och södra Europa samt i plantageskogsbruket i Sydamerika. I Nordamerika används CTL i olika former i östra delarna av Kanada och USA medan man i USAs sydstater och i västra Nordamerika främst jobbar med helstams-avverkning. Svenska och finska tillverkare av maskiner och skördaraggregat för CTL-metoden dominerar hela Världsmarknaden. I Sverige finns företag som Komatsu, Rottne, EcoLog, LogMax och SP och i Finland företag som Ponsse, John Deere, Logset, Sampo-Rosenlew, Keto, Kesla m fl. Totalt beräknas den globala CTL-marknaden att omfatta en årlig försäljning av ca 4000 maskiner (skördare och skotare). Sverige är idag den enskilt största marknaden för CTL-teknik med ca 800 maskiner/år, tätt följt av Ryssland, Finland och Tyskland.

Föregående artikel
Skogsbolag täljer guld av trävaror

Skogsbolagen täljer guld i Q1-rapporterna 2021

Nästa artikel
Jokern-Älgtjur

Älgar på vandring — Jokern och Ärrade damen “betar lite tall”

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack