Priser på sågade trävaror rusar uppåt i USA 2021 — märks alltmer även i Sverige

Armas Jäppinen
Klimatdeklaration-trähus-stomme-lösvirke

Nu börjar larmen om skenande priser på sågade trävaror höras även från brädgårdarna runt om i landet. I slutet av mars larmade TMF att en del av deras medlemmar hade fått se priserna på bland annat sågade trävaror öka med så mycket som 40 procent sedan i december 2020. Nu larmar också många byggare, inte minst de som offererat hus där insatsvarorna utgör en stor del av kostnaden. När priserna går upp så mycket håller inte offerter eller kalkyler som de och kunderna räknat med.

Nu i vår syns ännu inte så många höjningar ut i skogen till timmerprislistorna, även om det gjordes höjningar i vintras, så mörkar sannolikt många sågverksföretag de eventuella prispåslag som finns. När det gäller rotpostpriserna så har de dock hos en rotpostförmedlare gått upp över 100 kr per m3sk i vår.

Skogsägarföreningarna har ju som del av verksamhetsidén att hålla uppe rundvirkespriserna, men ingen av Södra skogsägarna, Mellanskog eller Norra Skog har aviserat några prishöjningar under våren? Visst, det finns kanske skäl och risker med prishöjningar men varför kommuniceras det inte?

Setra som ägs av Mellanskog och Sveaskog meddelade idag på morgonen att resultatet för det första kvartalet jämfört med samma period förra året steg från 12 till 177 miljoner (X000%), och att anledningen är de höga priserna på sågade trävaror. Det var första kvartalet i år, vad händer i så fall detta kvartal?

När det var lite hett förra gången år 2018 så hade virkespriserna för ett altanbygge på ett år gått upp i genomsnitt åtta procent i Stockholmsområdet. Det var från en dipp 2017, och därmed var priserna 2018 cirka 5 % upp sedan 2015. Nu verkar webbplatsen byggvarulistan.se som gjort uppföljningen 2018 fått ny inriktning, men på rapporterna från brädgårdarna att döma så pratar vi nu förväntade prisuppgångar på runt 30% under våren? Det är ingen hemlighet att “proffskedjorna” oftast har högre listpriser för att kunna ge större rabatter till sina företagskunder. Samma sak som rundvirkesmarknaderna, men tvärtom, vilket gör prisjämförelser svårare.

Källa: Macrobond, NRCan, och Skogsindustrierna

Om vi tittar närmare på priserna i USA för sågade trävaror så har de enligt flera uppgifter fortsatt gå upp nära 10 % per vecka i det senaste, och priserna på marknadsplatserna hänger inte med verkligheten. Det finns inte riktigt något skäl att tro på en avmattning före sommaren, och givet att alltmer skeppas från Sverige till USA så blir den tillgängliga volymen lägre i Sverige, och priserna högre.

Det som var ett bra pris förra veckan, är ett dåligt pris denna vecka, säger en av säljcheferna på ett av de stora sågverkskoncernerna.

Enligt ett av de stora sågverksbolagen som vi pratat med så skriver de flesta byggvarukedjorna avtal för tre eller fyra månader i stöten, men det finns ingen samordning för avtalsterminer mellan bolagen för när avtalen förnyas. Det skiljer sig också ganska mycket mellan byggvarukedjorna när de förnyar sina avtal, och även hur långt i förväg de säkrar sina kommande avtal. De som offererar och bygger lösvirkeshus den här sommaren får därmed säkert en speciell period att hantera:

Det svåra är att hantera att priserna förändras så snabbt, även om vi känner att vi är bättre rustade än många andra i branschen, säger Stiven Ishoo på 2snickare i Uppsala.

Det är inte bara trävaror som blir dyrare, OSB–skivor görs inte ens i Sverige, och även “armeringsstål” har gått 20 % enligt SCB:s statistik för byggvaror, som nog också släpar efter just nu?

sågade-trävaror-lösvirkesbyggande
Lösvirkesbyggande innebär flera utmaningar i år för går åt mycket sågade trävaror, och andra insatsvaror som köps hos byggvaruhandlare, Foto: 2snickare.se

Christian Nielsen som är marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna bekräftar att han inte kan se någon avmattning på priserna den närmaste tiden:

I Sverige var vi i vintras förskonade mot de största prisökningarna, men det ser nu ut att ändras. Den höga efterfrågan från världsmarknaden innebär en hög konkurrens om trävarorna när fler sågverk skeppar ut stora volymer mot USA, vilket kan leda till brist på trävaror här hemma i sommar om inte byggvarukedjorna har säkrat tillräckliga leveranser. Vi hoppas att medlemmarna även kan hantera alla sina långsiktiga affärsrelationer.

Christian Nielsen, Skogsindustrierna

Svensk utvecklingsstrategi för sågade trävaror?

Ska vi ta den svenska, ibland småskaliga, träförädlande industrin och möbelindustrin som sanningsvittne för hur den svenska marknaden för sågade trävaror fungerar så låter det inte så bra. Enligt deras pressmeddelande från den 26 mars så kommer de i vår ofta på undantag när sågverken prioriterar stora utländska beställare för sågade trävaror i bland annat USA. Möbelindustrin sägs också pressas hårt av kraftiga prisökningar på många andra insatsvaror som stål, textil och stoppning.

“Många av våra medlemmar vittnar om hur kostnaderna för insatsvaror ökat i ett svindlande tempo utan att man har möjlighet att kompensera sig för ökningarna i den egna prissättningen. Kunderna är inte beredda att betala mer och har inte förståelse för hur råvarupriserna utvecklas. Att råvarupriserna varierar över tid är naturligtvis inget konstigt. Det alarmerande i den nuvarande situationen är att prishöjningarna varit så stora på mycket kort tid”

sa David Johnsson, vd för TMF Trä- och Möbelföretagen, i slutet av Mars 2021 och fortsatte:

“I några fall har medlemsföretag till och med råkat ut för att lagda beställningar på sågade trävaror har hävts när senare, större beställningar prioriterats. De svenska sågverken har blivit färre och större och drivs allt mer av en industriell logik där våra medlemsföretag blir marginaliserade som beställare.

Det låter inte så seriöst, vare sig från den ena eller andra parten, och det som gör det extra oroväckande att läsa dessa rader är att TMF i mångt och mycket är en systerorganisation till Skogsindustrierna, och att man driver projekt inom industriellt byggande tillsammans sedan många år.

Låt oss i vilket fall hoppas att skogsindustrierna och sågverken håller sig väl med både leverantörer av timmer och kunder av sågade trävaror? Vi har ju redan flera skyttegravar grävda runt om i den svenska skogen, så ännu fler är väl ingen bra idé? Dyker kanske också någon av skogsägarföreningarna upp ur något prisdike innan sommaren och slår på pristrummorna?

Föregående artikel
Kvarnsvedens Pappersbruk i Kvarnsveden

Stora Enso planerar nedstängning av Kvarnsvedens bruk

Nästa artikel
Skogsbolag täljer guld av trävaror

Skogsbolagen täljer guld i Q1-rapporterna 2021

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack