Skogsbolagen täljer guld i Q1-rapporterna 2021

Fredrik Reuter
Skogsbolag täljer guld av trävaror

Nu börjar skogsbolagens kvartalsrapporter för Q1 2021 landa i allas våra inboxar. Dessa rapporter visar att skogsbolagen formligen täljer guld just nu — och det är sågtimmer som är dragloket.

Frasen att “tälja guld” är ett idiomatiskt uttryck för att på ett enkelt sätt tjäna mycket pengar. Något som stämmer in väl på skogsindustrin just nu. Sågverksföretaget Setra var bland dom första att släppa sin rapport tätt följt av Södra. Symtomatiskt för dessa skogsbolag är att de tjänar rejält med pengar på att föräldra sågtimmer till sågade trävaror. Setra ökar sitt resultat med 1375 % (ja, du läste rätt) och Södra ökar sitt med 140 %.

Setra är i princip en sågverkskoncern och genom detta speglar deras resultat exakt vad som händer inom trävarubranschen just nu. För Setra ökar vinsten från 12 miljoner kronor Q1 2020 till 177 miljoner kronor för Q1 2021 före skatt. Det är här den abnorma ökningen ovan kan hittas och som man egentligen inte behöver dra några stora slutsatser av. Värt att notera är dock att vinstmarginalen för Setra under första kvartalet är nästan 15 %. En mycket bra siffra. Tittar vi på Södra Wood, som är Södras segment för sågade trävaror så ökar de vinsten med 470 %. Alla procentsiffror ovan är då i jämförelse med samma period föregående år (Q1 2020).

Sågtimmer i skogsbolagens finrum igen?

Under decennier så har skogsbolagen i Sverige inte riktigt lyckats förädla det för skogsägaren så viktiga sågtimret. Kort och gott så har skogsägarens viktigaste sortiment (ur ett ekonomiskt perspektiv om man hålls med avverkning) ställt i relation till massa och papper, varit mer eller mindre ett nödvändigt ont. Nästan ett bihang som behövts för att skogsägaren skulle släppa iväg massaved till bruken.

Södras resultat i tabellform Q1 2021
Omsättning och resultat för Södra Q1 2021. Klicka för större bild.

På ett år så har pendeln slagit helt om. Ett bra exempel är skogsbolaget Södra som satsat hårt, och tjänat rejält, på avsalumassa. För första gången, troligtvis sedan Eldkvarn brann, så tjänar nu Södra mest pengar på sågade trävaror. Paradgrenen råvara till toapapper flyttas, om än kanske tillfälligt, ut ur finrummet.

En indikator på detta är den så kallade vinstmarginalen. Det är en procentsiffra som visar hur många procent av omsättningen som var vinst under en given period. För Södra så har den gått från en vinstmarginal från 1 % till 20 % på ett år. En ökning med 1.900 %.

Södra snart med i tusenklubben?

Du som läser våra alster här på iSkogen och kanske också Skogsforum vet säkert om att vi har ett glesbygdsperspektiv där vi gärna skriver för och om skogsägare, skogsentreprenörer etc. Det ligger helt enkelt i vår natur och vår övertygelse om att en bättre vardag för en skogsägare också är en bättre vardag för glesbygden, i alla fall på sikt.

Ett led i detta är ett fokus på virkespriser. På Skogsforum finns en ny tråd där vi alla kan ge tips på hur skogsägare kan få tusen kronor kubiken för normalt grantimmer under året. Vi uppmuntrar också att skriva om man når målet och därigenom kan titulera sig medlem i “tusenklubben”.

Vinsten per kubikmeter sågad trävara blev 750 kronor Q1 2021

Södra

Nu kan det vara så att det är skogsbolaget Södra som blir första medlemmen i tusenklubben. Sågverksdelen hos Södra går nu så bra att de under första kvartalet 2021 tjänade ca 750 kr per kubikmeter sågad, och därmed förädlad, vara. Detta har att göra med att priserna för sågade trävaror formligen har skjutit iväg som en raket. Medelomsättningen (vad de sålde virket för) per kubikmeter sågad trävara var nästan 3.200 kr för Södra första kvartalet. Av detta så gör de alltså en vinst på 750 kr.

Eftersom Södra är en skogsindustrikoncern som ägs av en skogsägarförening så kan det vara så att virke köpts in “billigt” från ägarna själva (medlemmarna i föreningen). Det som dock är positivt för de samma är att de kan vänta sig en efterlikvid vid nästa års årstämma. Om Södra inte har några andra segment som drar ner resultatet vill säga.

Sågade trävaror
Sågade trävaror i en virkesbunt. Foto: Unsplash

Det är pengar som ligger låsta i och för sig och därför kan man bara hoppas att virkespriserna för sågtimmer nu höjs rejält under våren. Hur många av Sveriges drygt 300.000 skogsägare som levererar virke i form av avverkning till skogsindustrin är svårt att sia om, men vi kan hoppas att de, oavsett hur många dom är, nu jobbar för höjda virkespriser.

Viktiga gungor och karuseller på atlantångaren

Om än man kan värna om högre virkespriser till skogsägare så får man inte, ur flera perspektiv, glömma hur marknaden fungerar. Skogsbruket i den mening där avverkning sker (det finns andra typer av skogsbruk också) kan liknas med en atlantångare. Det är ett segt system där skog köps in och avverkas alltifrån direkt till inom en femårsperiod.

Med detta i färskt minne så förstår man den fina intjäning som nu skogsbolagen börjar redovisa. Det handlar alltså om skog som köpts in när läget högst troligt var ett annat och till ett, för den tiden, anpassat virkespris.

Det är alltså så ett trögt system fungerar. Var du som skogsägare i en gunga förra gången så får du se till att vara i en karusell nu. Och med tanke på trögt. Siffrorna ovan speglar ett kvartal som varit. Det ser ut att kunna gå ännu bättre under det kvartal vi är i nu. Dessutom nådde inte Södra upp i samma volymer som de hade ur sina sågverk för ett år sedan. Tillgång och efterfrågan. Sikta på 1000 hette det va?

Föregående artikel
Klimatdeklaration-trähus-stomme-lösvirke

Priser på sågade trävaror rusar uppåt i USA 2021 — märks alltmer även i Sverige

Nästa artikel
Stor skotare från John Deere 1910G

Marknaden för skotare fortsatt stark under Q1

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack