Skogsmaskiner 2020– Ponsse årsbokslut

Torbjörn Johnsen
skogsmaskiner i en lång rad

Den globala marknaden för skogsmaskiner drabbades av coronapandemins effekter under första halvåret 2020. Under hösten repade sig marknaden dock snabbt. Det som i början av året såg ut att bli en riktig marknadskrasch vände istället upp till ett nära nog normalt år. Välfyllda orderböcker vid ingången av 2020 fungerade som krockkudde.

När vi pratar om skogsmaskiner i det här perspektivet så handlar det om CTL-maskiner. D v s skogsmaskiner av nordisk typ för avverkning enligt kortvirkesmetoden (CTL=Cut-To-Length). Skördare som fäller, kvistar och kapar träden direkt i skogen och skotare som kör ut virket till närmsta väg. Världsmarknaden för CTL-maskiner beräknas enligt Skogsforums analyser ligga runt 4000 maskiner per år. Den svenska marknaden var 2020 den enskilt största för CTL-maskiner med ca 900 levererade skotare och skördare. Andra stora marknader för nordiska skogsmaskiner är Ryssland, Tyskland och Finland men även delar av Nordamerika.

Skogsforum.se

Tillverkar enbart skogsmaskiner

Det finska företaget Ponsse hör till en av Världens största tillverkare av skogsmaskiner. Ponsse tillverkar inget annat än skogsmaskiner och de är dessutom börsnoterade vilket gör dem till en bra indikator för hur den här marknaden mår. Det går att följa Ponsses resultat kvartalsvis och företaget redovisar också var tusende tillverkad skogsmaskin vilket gör det enkelt att även följa produktionstakten.

Ponsse redovisar en något lägre omsättning för 2020 än för 2019 (- 5%). Omräknat till svenska kronor var omsättningen 6,4 miljarder (6,7 miljarder 2019). Vinsten landade på 573 milj kr (676 milj kr). Vinstmarginalen hamnade på 9,0% vilket är en minskning från 2019 då den var 10,1%. Omsättningen för sista kvartalet 2020 var högre än motsvarande 2019 men resultatet sämre p g a engångskostnader.

Stora svårigheter för tillverkarna under andra kvartalet

Ponsses årsbokslut för 2020 bekräftar den bild vi fått från flera andra skogsmaskintillverkare: Efter flera år med stark marknad och feta orderböcker gick tillverkarna in i 2020 i en klart sjunkande marknadstrend. Efterfrågan hade redan börjat minska under senhösten 2019 och det fortsatte även första kvartalet 2020. Under andra kvartalet exploderade coronapandemin mer eller mindre samtidigt i hela Världen.

Det första som märktes var svårigheten att få beställda komponenter levererade från länder som stängde ner hårt. Därefter började även kunderna dra öronen åt sig vilket främst märktes i uteblivna nyordrar. Däremot verkade redan tecknade ordrar att stå sig vilket skiljer den här krisen från finanskrisen 2008-2009. Då tappade maskintillverkarna redan tecknade ordrar och företagen hade vissa månader negativ orderingång. D v s att fler ordrar annullerades än vad som skrevs nya.

Flera maskintillverkare permitterade personal under våren 2020 och gick ner i produktionstakt. Ponsse gick från tvåskift till enkelskift och de gjorde en överenskommelse med personalen om begränsningar under en 90-dagarsperiod. De välfyllda orderböckerna blev en välbehövlig krockkudde. Enligt Ponsses årsbokslut för 2020 fick företaget sammanlagt ca 14 miljoner kr i olika typer av Coronastöd i de länder man är verksam i.

Marknaden för skogsmaskiner vaknar igen

Efter sommaren började livsandarna återvända hos skogsmaskintillverkarna. Komponentförsörjningen återgick till ett normalt flöde. Kundernas skogsmaskiner började rulla för fullt igen när det uppdagades att permitterade, hemarbetande och reseförbjudna medborgare ägnade sin lediga tid åt att bygga i trä. Den viktiga eftermarknaden, d v s service och reservdelar, kom igång och även efterfrågan på begagnade maskiner började att röra på sig igen. Ponsses fabrik gick upp till tvåskift och tillverkningstakten normaliserades.

Interiörbild från Ponsses fabrik för skogsmaskiner
Interiör från Ponsses nya skogsmaskinfabrik i Vieremä i Finland. Den nya fabriken invigdes 2018. Foto: Skogsforum.se

Fullt tryck under sista kvartalet 2020

Under fjolårets sista kvartal blev det fullt drag i skogsmaskinmarknaden igen. Orderflödet var tillbaka på normala nivåer och orderböckerna slutade att krympa. I stort sett samtliga Ponsses marknader efterfrågade nu skogsmaskiner igen och företaget kunde nästan ta igen tappet från Q2. Ponsse redovisar det här skeendet, hur marknaden för skogsmaskiner har förändrats under året, väldigt tydligt i sin årsredovisning för 2020 (på eng). Men jag tror också att det här stämmer bra överens om hur det sett ut hos andra tillverkare för CTL-maskiner som t ex John Deere, Komatsu, Rottne och Eco Log under fjolåret.

Order, försäljning och intäkt

En sak som är viktig när man tittar på tillverkning av skogsmaskiner är att skilja på försäljning, order och på företagens intäkter. När en skogsentreprenör lägger en order på ny maskin syns det i Ponsses orderbok men det syns inte i företagets omsättning. Man kan säga att det formellt sett är då som köpet sker. När Ponsse tillverkar och levererar maskinen får de betalt och då syns det i företagets omsättning (och maskinen försvinner från orderboken). Under 2018 och 2019 har leveranstiderna för många skogsmaskintillverkare varit upp mot ett år eller t o m längre för vissa modeller. Det här gjorde att tillverkarnas omsättning mer speglade deras tillverkningskapacitet mer än hur marknaden hade gått.

En lång rad skogsmaskiner från Ponsse lastade på tåg för leverans
En del av de skogsmaskiner som Ponsse tillverkar skeppas med tåg direkt från Vieremä och vidare ut i Världen. Foto: skogsforum.se

Orderboken avslöjar allt

Ponsse hade vid ingången av 2020 en orderbok värd drygt 2,5 miljarder kronor. Om man som jämförelse använder ett snittpris per maskin på 4,5 miljoner kr (50% skotare/50% skördare) så motsvarade det värdet av 570 – 580 skogsmaskiner. Eller knappt 50% av Ponsses årsproduktion 2020. I slutet av 2020 var orderboken värd knappt 1,8 miljarder kr. Motsvarande värdet av ca 390 skogsmaskiner eller en tredjedel av årsproduktionen. Det innebär att det efter coronaåret 2020 är ca 180 maskiner färre i orderboken. Bra för kunderna som inte behöver vänta lika länge på ny maskin men mer press på Ponsses maskinsäljare.

Det finns ett annat tal i årsredovisningen som också är intressant. Något som kallas “order intake”. Alltså hur stora ordervärden som tecknats under året. Här kan man också se förändringen från 2019. Under 2018 tecknades t ex order för mer pengar än vad Ponsse omsatte det året. Under 2019 var orderingången på 6,5 miljarder kr nästan lika stor som omsättningen men 2020 var ordervärdet nere på 91% av omsättningen. Vill Ponsse fortsätta att växa så måste orderingången definitivt ökas under 2021.

Ytterligare en sak som är intressant är att orderboken har krympt snabbare än vad orderingången har minskat. Orderingången har under 2020 minskat med ca 130 maskiner om man jämför med 2019 och använder samma snittvärden som i exemplet ovan. Samtidigt har orderboken krympt med ca 180 maskiner. Den enda förklaringen till detta är att tillverkningstakten har ökat jämfört med tidigare år och det ligger ju väl i linje med den fabriksutbyggnad som gjorts.

Fram till oktober då Ponsse meddelade att man tillverkat sin 16 000:e skogsmaskin var tillverkningstakten 1100 maskiner senaste 12 månaderna. Det är 200 maskiner färre än motsvarande period 2019 troligtvis p g a att fabriken dragit ner produktionstakten under våren och sommaren. Efter att Ponsse återgick till tvåskift efter sommaren så bör tillverkningstakten ha ökat och en kvalificerad gissning är att Ponsse tillverkade drygt 1200 skogsmaskiner 2020. Det innebär att man sannolikt är marknadstvåa i Världen på CTL-maskiner efter John Deere. Tillverkningskapaciteten i den nya fabriken är dock högre än så och den kan säkert spotta ut 1400 maskiner på ett år bara efterfrågan finns.

Ponses nya fabrik i Vieremä där de tillverkar skogsmaskiner
Ponsses nya fabrik för tillverkning av skogsmaskiner och skördaraggregat invigdes 2018. Foto: skogsforum.se

Positiv prognos inför 2021

I årsbokslutet skriver Ponsse i sin prognos för framtiden att deras resultat för 2021 kommer att bli något bättre än för 2020. Det finns dock en hel del osäkerhet i Världsekonomin att förhålla sig till och Ponsse skriver att de “fortsätter med en strikt kostnadskontroll och att det gör investeringar efter grundliga överväganden”. Ponsses styrelse föreslår en utdelning om drygt sex kr per aktie och de föreslår även att de anställda får en bonus på upp mot 1000 kr per person.

Många skogsmaskiner till Sverige 2020

Den svenska marknaden för skogsmaskiner slog rekord i fjol. Det har att göra med att tillverkarna nu snabbare kunde leverera på sina gamla ordrar och att den svenska skogsmaskinmarknaden var fortsatt stark. Det finns officiell statistik över antalet registrerade skotare i Sverige och den redovisades tidigare i år på Skogsforum.

tabell som visar antal sålda skogsmaskiner i Sverige 2020
Rekordår! Registrerade skotare i Sverige 2020 och 2019 i antal och marknadsandelar. Källa: Data från Transportstyrelsen sammanställd av Skogsforum

Det levererades 451 skotare i Sverige i fjol och det är mer än någonsin tidigare. Ponsse hängde starkt med i marknadsökningen och ligger nu trea i Sverige på skotare efter Komatsu Forest och marknadsledaren John Deere. Lägger vi till skördarna så pratar vi om en total CTL-marknad i Sverige runt 900 skogsmaskiner 2020. Det motsvarar nästan en fjärdedel av hela världsmarknaden. Den mest populära Ponsseskotaren i Sverige är 14-tonsskotaren Ponsse Buffalo.

En av ponsses skogsmaskiner lastar av stockar
Buffalo är Ponsses mest populära skotare på den svenska marknaden. Foto: ponsse.com

Läs mer om skogsbruk och skogsmaskiner här på iskogen.se

Ponsses årsredovisning för 2020 hittar du här.

Föregående artikel
Tjäderspel symboliserar skogsdebatten om äganderätten och är del av Januariavtalets utredningar

Januariavtalets utredningar- förslag till Riksdagen i år?

Nästa artikel
Grov-hög-björkskog-funkar-svarfanér

Hållbart med björk 2021?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack