Stora Enso skapar lock-down på skogsmaskinsmarknaden

Fredrik Reuter
Skogsmaskinsmarknaden i Sverige påverkas negativt om lönsamheten hos skogsentreprenörerna inte finns.

Stora Enso har nyligen skickat ut ett förslag på en ändrad och sänkt drivningsersättning till skogsentreprenörer som de har avtal med. Det visar sig nu att detta påverkar även skogsmaskinsmarknaden. För vilken gång i ordningen en ändring är på gång är ej relevant, för nu menar bolaget allvar och sänkningen skakar nu om branschen.

Det är både uppgivet och förbannat i skogarna i Mellansverige just nu. iSkogen har pratat med flera skogsentreprenörer och försäljare av skogsmaskiner. Innan allt är klart så befinner man sig i ett vacuum och vet inte om man ens kan fortsätta med sin skogsentreprenad och nu visar det sig att skogsmaskinsmarknaden i berörda områden påverkas så rejält att det liknas med lock-down.

Avtalen om drivningsersättning med Stora Enso har fått en ny version och ersättningsbilaga som alla skogsentreprenörer nu måste godkänna. Enligt uppgifter via har handlar det om en sänkning av ersättningen för skogsentreprenören med upp till 10%.

Nu går det inte längre, på riktigt

Skogsentreprenörer är ett hårdhudat gäng. Få entreprenadföretag i landet har fått uppleva den marginalisering som skogsentreprenörerna levt med i egentligen alla år. Denna artikel handlar om skogsentreprenörer i Svealand och det kan vara värt att nämna att förutsättningarna ser olika ut beroende på vart i landet man driver sin skogsentreprenad.

En stark generalisering som ändå ger en rättvis bild är att pressen ökar ju högre upp i landet man kommer. Ett mycket enkelt bevis på detta är att jämföra maskintimmar på begagnatmarknaden, inte allt för sällan har en skördare i ex Lycksele på ett år snurrat över 3.000 maskintimmar. En liknande i Blekinge kanske inte ens hälften.

Här handlar det primärt om skogsentreprenörer som har avtal med Stora Enso i Svealand. De är många (Stora Enso är stora) och majoriteten har nu sannolikt orolig nattsömn på grund av att den nya ersättningsnivån måste accepteras, eller så får man sluta. Trots år av arbete på marginalen (någon sade att skogsentreprenörer inte skulle märka av en ny finanskris, de har ju levt i en hela sitt liv) och det hårdhudade förhållningssätt det skapat så är det allvar nu. För nu går det inte längre.

Skogsmaskinsmarknaden i Sverige påverkas negativt om lönsamheten hos skogsentreprenörerna inte finns.
Får det vara en skogsmaskin? Nej tack, jag har inte råd nu. Foto: Skogsforum

Skogsmaskinsmarknaden vittnar om lock-down

I samband med research till denna artikel så kollade jag upp läget på skogsmaskinmarknaden genom att prata med alla skogsmaskintillverkare. Det kan vara en bra koll som visar på allvaret i frågan. Unisont är svaret – marknaden i främst Värmland och Dalarna är i princip stendöd just nu och anledningen är den nya ersättningsnivån. Några jag pratar har till och med annullerade maskinaffärer på grund av avtalet.

Marknaden kan just nu beskrivas som en lock-down.

Skogsmaskinstillverkare

Det handlar då om skogsentreprenörer som beställt nya skogsmaskiner innan de fått vetskap om den nya ersättningsnivån och när de blivit varse denna så måste de ringa och avboka affären.

En säljare av skogsmaskiner säger att detta är vanligt i branschen men att hen aldrig tidigare skådat ett sådant scenario som nu, det är stendött på skogsmaskinsmarknaden i Värmland och Dalarna.

En timmerbil i timmen från redan låga nivåer

Grunden till ersättningen för skogsentreprenörer har generellt sett förändrats ganska mycket de senaste fyra åren. Från att ha haft en tabell som visar ersättning vid en given medelstam så har antalet parametrar ökat. Mycket.

Stora Enso säger att den nya kalkylen ska vara mer rättvis genom att ersättningen numera sätts per skifte. Tanken är god. Den som glidit runt på ett salsgolv och dammat omkull åkergran har kunnat tjäna mer än kollegan som blivit satt i stenig ravin. Det var inte heller så mycket burop när den nya mallen sattes i sjön för ca fyra år sedan med de nivåer som då gällde.

En timmerbil med 40 kubikmeter talltimmer
En timmerbil lastad med talltimmer. För att över huvud taget gå runt kan det krävas att en skördare avverkar 40 kubikmeter varje timme i snitt. 40 kubikmeter är vad som ungefär går på en timmerbil. Foto: Skogsforum

Stora Enso ska nu ha meddelat skogsentreprenörerna att de har data från många avverkningar som de nu kan använda för sätta en mer rättvisande ersättning, eller ett bättre beting. Mellan raderna kan man läsa att de nu har samlat in data från fyra år och numera har bra koll på produktionshastigheten i olika bestånd. Jag pratade med skogsentreprenör som försökt sig på ett estimat på hur det nya betinget ser ut. I slutavverkning räknar hen med att det kommer krävas en medelproduktion på 40 m3fub per timma för att det ska runt. Det är en timmerbil per timma.

Gör man en omvänd nationell uträkning på detta så skulle det baserat på årsavverkningen i slutavverkningen i Sverige från 2018 behövas knappt 500 skördare i Sverige som sysslade med slutavverkning. Det skulle innebära 1,7 slutavverkningsskördare i genomsnitt per kommun i Sverige. Troligtvis finns det ändå fler, något som du kan läsa mer om på Skogsforum.

Kortsiktigt tänkande förrädiskt för glesbygden

Jag passade på att fråga några skogsentreprenörer om hur livet påverkats hittills av den kommande ersättningen. Och här framkommer en dyster bild. Någon hade planer på att investera i nya firmabilar men så blir det inte nu. Den lokala bilhandlaren påverkas alltså. En annan hade planer på en egen maskinhall. Ett par byggfirmor kan då beröras. Och då har vi inte ens pratat om vad uppsägningar, nedläggningar eller konkurser leder till.

Det ryktas nu (obs, rykte) att Stora Enso redan har en armada av skogsentreprenörer i Baltstaterna som står redo att ta över om de svenska kollegorna inte klarar av det. Men låt oss säga att det inte är sant, det är illa nog. 

Branschorganisationen Skogsindustrierna, där Stora Ensos VD Annica Bresky sitter med i styrelsen gör gärna en stor sak av att skogsindustrin skapar jobb och välstånd i hela landet. Det är kanske dags att värdera tyngden i dessa uttalanden?

En brutal kostnadsjakt, något som till och med Skogforsk börjat lyfta fram som föråldrat, kan påverka branschen och i förlängningen nationen Sverige. Sker en marginalisering i änden av nerven så kommer det skicka tillbaka negativa signaler bakåt i kedjan. Tillverkare av allt som finns i en skogsmaskin kan påverkas och utvecklingsviljan i kedjan kan vackla.

Att skogsmaskinsmarknaden så tydligt känner av ändringar i ersättningsavtalen vittnar om att läget är allvarligt och att det bör diskuteras i ett större perspektiv. Det är dags att börja värna om branschen och glesbygden. På riktigt.

Föregående artikel
hygge-skogsbrand-2018-omskogen

På sidorna om skogsbrand och media 2018

Nästa artikel
Vida levererar sågade trävaror till husbygge och gör-det-själv marknaden.

2020, bästa året i Vidas historia

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack