Statistik om virkespris visar på rekord åt båda håll 2021

Fredrik Reuter
Virkespriser och statistik för 2021

Officiell statistik om olika typer av virkespriser visar nu att medan priset på sågade trävaror stiger mot himlen, så är priset för rundvirke enligt statistiken rekordlågt. Förenklat förklarat så visar statistiken att det bara finns en vinnare för tillfället – skogsindustrin.

I denna artikel har vi använt officiell statistik från Skogsstyrelsen, SCB och Nasdaq för att få en helhetsbild över utvecklingen på de olika typer av virkespriser som finns samtidigt som de olika kan jämföras. Tyvärr finns inte så mycket korrekt virkesprisstatistik vare sig för sågat eller rundvirke som man kunde önska i Sverige. Vi får använda det som finns och försöka skapa en så bra bild som möjligt.

Skogsindustrin håller på att fullända en fem-etta

Om vi skrev om att skogsindustrin skålade i champagne efter de fina ekonomiska resultat de gjort under första kvartalet 2021 så kan man ställa sig frågan — vad kommer efter champagne? Det måste nog till något än bättre när kvartal 2 redovisas i mitten eller slutet av juli. Anledningen är att det enligt statistiken om virkespriser ser otroligt gynnsamt ut.

För att lägga ytterligare emfas på det läge som skogsindustrin och främst sågverken befinner sig i så skulle man kunna vara lite krass och säga att de sågverk som inte har över 30 % i vinstmarginal i kvartal 2 2021 har misslyckats gravt.

Statistik som visar utvecklingen på olika typer av virkespriser.
Priset på sågade trävaror i USA i relation med prisindex på sågade trävaror i Sverige samt priser på leveransvirke (sågtimmer). Klicka för större bild. Foto: Fredrik Reuter

Anledningen ser du graferna här i ovan. Sett ur ett relativt kort tidsperspektiv är det rekordpriser på sågade trävaror. Detta är något som vi skrivit om flertalet gånger redan här på iSkogen men det tål att upprepas. Diametralt så ser det faktiskt ut som att det samtidigt är rekordlåga priser på sågtimmer. Skogsindustrin befinner sig just nu i en “supercykel” där man dessutom köper billigaste råvaran hittills. Det täljs m.a.o. guld på sågverken idag. Eller som dom säger i USA — Money!

Råvarukostnaden halverad?

Statistiken visar nu att råvarukostnaden för främst sågverken är rekordlåg sett till andel av försäljningspriset på den förädlade produkten. Den statistik vi har att förfoga över visar att andelen av råvarukostnaden var uppe på 25 % i början av 2010-talet. Sedan har det gått sakta utför och ligger nu på knappt 13 %. Statistiken baseras på en sammanställning av några av de största sågverkens ekonomiska rapporter som visar både försäljningsvärde och producerad volym. Detta tillsammans med officiell statistik om rundvirkespriser från Skogsstyrelsen.

Råvarukostnadens andel av försäljningspriset hos sågverk.
Råvaruandelen (sågtimrets kostnad) i procent av försäljningspris på sågade trävaror. Foto: iSkogen.se

Även om denna statistik baseras på leveransvirke och ett snävt urval av data från ekonomiska rapporter så kan man ändå unisont se en trend att sågverken sakta men säkert fått bättre betalt för sina sågade trävaror. Anledningarna kan vara många men i denna kontext saknar det betydelse. I samma kontext kan nämnas att sågverken i perioder dragits med lönsamhetsproblem. Att dessa — idag forna — problem skulle härröra till att skogsägarna är för bra på att förhandla fram ett bra virkespris för sitt timmer kan nu avfärdas.

Skogsägarnas intäkt från rundvirke sjunker

Statistik om virkespriser på sågtimmer av barr från Skogsstyrelsen visar på en negativ trend. Trovärdigheten i denna statistik stärks av både rapporter från Skogforsk och Södra. Skogforsk rapporterar ett så kallat “skogsbruksresultat” som det senaste decenniet visar på en dalande kurva och som idag ligger i trakterna av 175 kr per kubikmeter fast på bark.

Skogsägarnas netto på sitt skogsbruk med avverkning. 175 kr/m3fp eller ca 1.000 kr per hektar.
Det ekonomiska värdet med avverkning. Källa Skogsstyrelsen. Foto: Fredrik Reuter

Att Skogforsk tycker det är “skönt” att nettot verkar har parkerat stabilt på 175 kr samtidigt som de inte väljer att reflektera över måttet “fast på bark” kan nämnas. Hur skönt en skogsägare med en tillväxt på 6 m3sk per hektar år tycker att ett netto under tusenlappen på sagda hektar är kan man undra? Hur som, även Södra har en beräkning som de uppdaterar varje år i sin årsrapport — Skogsgårdens lönsamhet.

Även denna kalkyl som baseras på en fiktiv skogsgård om 100 hektar har runt tusenlappen i netto per hektar och år. Vid senaste redovisningen tillkom även efterlikvid på den fiktiva avverkningen om 183 kr baserat på att man fiktivt avverkat 550 kubikmeter året innan. Att en ej fiktiv skogsgård på 100 hektar i Götaland kan ha ett ej fiktivt värde på 10 miljoner förtäljer inte Södras story. Givetvis inget problem om man redan sitter som ägare utan lån men allt övrigt skulle få även den sämsta riskkapitalist att troligtvis backa utifrån denna kalkyl.

Ta inte ett äpple för ett päron

I dessa udda tider när till och med riksmedia rapporterar om “rekordhöga virkespriser” så kan det vara lätt att kanske både tro och förledas till att det råder rekordhöga virkespriser (alltså sågtimmerpriser) ut till skogsägaren. Även om statistik är statistik och kan fela så kan du ändå ha med dig i bakhuvudet att det finns en sannolikhet att det är rekordlågt pris på sågtimmer just nu. Speciellt när virkesköparen tycker du ska avverka för att det är “rekordpriser”…

Avverka nu eller vänta?

Frågan ovan ställs troligtvis allt mer ju längre in i sommaren vi kommer. Troligtvis känner du dig som ägare av “mogen” granskog också snart som du “missat tåget” med tanke på “rekordpriser” ovan och risk för granbarkborre. Lägg därtill att någon bank skriker “Ut och Hugg!” i nästan tid och otid och du som skogsägare hamnar lätt i ett vakuum.

Vi hör också gärna signaler från USA som nu visar att virkespriset i det förlovade landet nu sjunkit med 40 % på några dagar. Är festen över? Det vet förstås ingen men signalerna från USA är att priset nådde ett absolut tak där konsumenter helt enkelt vände i bygghandelns dörr när de såg priset. Nu efter en nedgång så verkar kommersen rulla igång igen, och då med återstart från högre nivåer än innan coronapandemin.

Ska du vänta eller avverka nu? Person i skogen som frågar sig detta.
Beslutet är ditt om du ska avverka nu eller senare. Påläst har du dock bättre chanser till högre lönsamhet. Foto: Unsplash

Vill du ha råd från oss så kan vi säga vänta. Vi baserar det på att skogsindustrin sannolikt tagit höjd för ett större angrepp av granbarkborre än vad som faktiskt skett. Detta gör att de per automatik kyler en stekhet marknad. Blir inte angreppen lika stora så kommer paniken krypande hos köparna runt semestern. Med paniken också kanske en huggsexa om sågtimret med rejäla prishöjningar som följd. 

Visst, de kanske inte kommer ha samma kraftiga panik som världens riksbanker med FED i spetsen nu kan ha. Det å andra sidan kan betyda att de fortsätter att “fega ur” när det kommer till både räntehöjningar och återbetalningskrav på miljardlånen. Något som kan göra att den stora marknaden (som vi ju alla ingår i) håller sig uppblåst ett tag till…

Det blir som vanligt att den som lever får se och det är svårt att sia, speciellt i skogen. Att vi inte har transparent, snabb och tillförlitlig statistik är naturligtvis tråkigt. Och vart finns bondekooperationen som ska värna om landsbygdens lönsamhet i dessa frågor?

Sågade trävaror anno 2021. Kvalitet som troligtvis speglar marknaden med faströta i konstruktionsvirket.
C14 47 x 70 konstruktionsvirke från juni 2021. Kan spegla marknaden just nu. Såga, såga, såga. Foto: Fredrik Reuter

Hur som, när ska du inte känna dig lurad om du säljer normalt sågtimmer av barr idag? När du får erbjudande över 1.000 kr troligtvis. Lycka till och stå på dig. Annars brukar någon annan göra det.

Föregående artikel
Rikt-Björksly

Uppvärdera ditt björksly 2021 — det kanske lönar sig

Nästa artikel
Framtidens skogar, utan monokultur och kalhyggen

Framtidens skogar — om EU-kommissionens läckta utkast slår in

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack