Chaga och TikTok får ungdomarna till skogen

Fredrik Reuter
Ungdomar letar Chaga på TikTok

Att Chaga är ett annat namn för svampen Sprängticka vet många. Att Chagan nu blivit viral på den sociala medieplattformen TikTok kanske inte lika många vet. Kontentan har i alla fall blivit att ungdomar börjat fatta intresse för skogen och dess produkter. Oavsett äganderättsfrågor så kan man inte annat än att se positivt på företeelsen, föryngringen i skogen är inte bara problematisk för tall och löv.

Ibland kommer uppslagen från oväntat håll. Denna gång var det mina tonårsdöttrar som kom och frågade om vi kunde ut och leta Chaga. Det var en oväntad fråga men samtidigt något jag gärna ställer upp på. Anledningen är att Chaga just nu är populärt på videoappen TikTok.

Chaga är produktnamnet för svampen Sprängticka

Sprängticka (Inonotus obliquus) är en svamp som växer främst på björkar i norra barrskogsbältet. I Sverige bland annat alltså. Man brukar säga att sprängtickan växer naturligt på 1 av 5.000 björkar. Sprängtickan är relativt enkel att känna igen då den växer på björkens stam, blir relativt stor och är en kolsvart utväxt på stammen.

Sprängticka skördad från björk
En sprängticka som skördats från en björk. Foto: Skogsforum.se

Sprängtickan är aggressiv och växer både inåt och utåt på björkstammen och får den fäste så kommer den förkorta livet på den angripna björken. Men det som är negativt för björken kan vara positivt för ägaren av densamma. Detta då Sprängticka betingar ett högt pris då den enkelt kan förädlas och säljas som hälsokost.

När sprängtickan kokats, torkats på låg värme och sedan malts ner till ett pulver så får den produktnamnet Chaga. Ordet kommer från Ryskan och har använts som hälsokost i minst 500 år. Chaga påstås kunna lindra både psoriasis och cancer och ska verka inflammationshämmande genom att den innehåller höga halter av antioxidanter. Som referens kan man använda Gojibär som också är en populär hälsokost. Gojibär har ett max ORAC-värde på 30.000 och anses ligga mycket högt på denna skala. Chaga börjar på 60.000 och har enligt utsago uppmätts till värden över 300.000.

Chaga på burk som färdig hälsoprodukt
Exempel på slutprodukt för Sprängticka. Chaga på burk. Foto: Unsplash.

När sprängtickan växer på björkstammen så suger den upp Betulin från björken. Häri tror man finns en anledning till det höga värdet av antioxidanter.

Chaga – svart guld från grön skog

Anledningen till att Chaga nu blivit viralt på sociala medier för unga har att göra med att den är eftertraktad samtidigt som tillgången idag är relativt lågt. På grund av detta så kan Chaga betinga ett pris om upp till 10.000 kr per kilo. Ett kilo kan du finna i en Sprängticka som fått växa fritt på en björk i upp till 10 år. Med andra ord, det kan vara en fin affär. Mina döttrar säger dock att ungdomar som säljer mindre oförädlat får nöja sig med 1.000 kr per kilo.

Å andra sidan så finns sprängtickan bara på 1 av 5.000 björkar så det är inte som att plocka kantareller. Troligtvis täcks inte heller Sprängtickan av Allemansrätten då det krävs att man gör åverkan på ett växande träd för att skörda den. Sprängtickan, eller Chagan om man så vill, ägs inte bara av skogsägaren utan det krävs också tillstånd från skogsägaren om man vill plocka den.

Odla sprängticka genom inympning med träplugg

Odling av Sprängticka och sedermera Chaga som produkt har inte riktigt slagit igenom i Sverige. Som vanligt, som man nu alltmer kan säga i skogen, så har Finland hunnit längre. Via återförsäljare i Sverige kan man köpa träplugg som är infekterad med mycel från Sprängticka. Dessa slås in i björkstammar i förborrade hål och sedan startar svampen sin process. Upp till tre år kan det ta innan man har synligt resultat men ca 80 % av inympningarna ska i alla fall ta sig.

Träplugg som infekterats med mycel från sprängticka
Träplugg infekterade med mycel av Chaga. Foto: Sven Westling, Skogsforum.

Efter sex år kan det vara dags för en första skörd. Varje inympning kan då generera en sprängticka på upp till 1 kg. Inympning bör ske på björkar med en brösthöjdsdiameter på 15 cm eller mer och kan man så bör man välja träd som inte har så stor övrig betydelse för dig som skogsägare. Detta eftersom svampen på sikt kommer döda björken.

Upp till 10 inympningar kan göras per träd. Man börjar minst 0,5 meter ovan mark och ympar sedan in Sprängtickan med minst 1 meters mellanrum. För att förenkla och öka chanserna att björken lever så länge det går så bör inympningen ske på samma sida av stammen. Efter skörd kan delar av Sprängtickan lämnas kvar. Då finns stora chanser att den börja växa igen och ytterligare en skörd kan göras innan trädet dör.

Träpluggar infekterade med mycel från Sprängticka finns att köpa online. Priset är idag knappt 20 kr per träplugg. Får du tillväxt och sedan efter sex år kan sälja Chaga så är alltså förräntningen ganska bra. Ympar man i ett björkbestånd och är rädd för att smitta andra björkar så kan man fördel använda ympvax över träpluggen.

Ungdomar, skog och TikTok

TikTok är en socialmedie-app som anammats av främst unga i tonåren. Korta videoklipp, gärna med musikbakgrund är grunden men man kan också sända live. Tillsammans med Snapchat så dominerar TikTok de yngre målgrupperna på nätet idag. TikTok ägs av företaget ByteDance som har sitt säte i Kina.

Ungdomar letar Chaga på TikTok
Skärmdump från ett videoklipp om Chaga på TikTok. Foto: TikTok.

Att livet är ändligt gör att föryngringen är mycket viktig. Detta gäller speciellt skogsägande och skogsarbete i stort. Här finns tecken sedan flera decennier sedan att ungdomar inte lockas av skogen som man gjorde förr. Därför kan vi behöva gripa de halmstrå som ges, även om det handlar om svampskörd.

Eller kanske kan vi vända på detta? Att ungdomar intresserar sig för en svamp istället för hur man planterar gran på en åker kanske är precis det vi behöver? Mångfald ger utveckling och tillsammans kan dessa samverka till bättre lönsamhet. Bättre lönsamhet gör gott för glesbygden. Skulle det vara så att trenden håller i sig och du skulle stöta på några ungdomar på Chaga-jakt i din skog så kan du ha detta i åtanke. Du kanske inte ska bli arg och hota med polisanmälan utan istället prata framtid och lönsamhet i skogen med dem. Eller vad tycker du? Diskutera gärna vidare om Sprängticka eller lönsamhet på Skogsforum – du behövs!

I samband med research till denna artikel så lovade jag att “credda” mina döttrar. Så, Moa och Linn, tack för hjälpen med denna artikel. Vad gör man inte för framtiden.

Föregående artikel
Sågat och hyvlat

Coronaboomen 2021 på sågade trävaror — syns inte i skogen som Koreaboomen?

Nästa artikel
granen är vanligast bland alla plantor

Granen dör – vi planterar ny gran?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack