USA höjer strafftullar på virke från Kanada

Fredrik Reuter
Strafftullar höjs mellan USA och Kanada.

Efter ett års uppskov med lägre tullar inför nu USA högre så kallade strafftullar på importerat virke från Kanada. Höjningen är olika för olika delar av Kanada och olika exporterande skogsföretag men i princip sker en fördubbling av strafftullarna till knappt 18 %.

Kanadas export av trävaror till USA är en viktig handelskanal för de kanadensiska skogsföretagen. Tillsammans omsätter skogsföretag i Kanada knappt 200 miljarder kronor och sysselsätter 185.000 personer årligen.

Varför har USA strafftullar på virke?

USA har i flera år ansett att staten i Kanada subventionerat skogsråvaran genom att sälja virke på rot för billigt. Genom detta så försvåras, enligt USA, marknadsprinciperna då Kanada förser marknaden med statlig billig råvara. Upp till 80 % av all skog som avverkas i Kanada är statligt ägd.

Kanada är besvikna på det nya beslutet från USA. Kanadas handelsminister Mary Ng sade i ett uttalande direkt efter beslutet (fritt översatt):

“Kanada är extremt besviket över att USA har beslutat att höja de orättvisa tullar som landet ålägger kanadensiskt barrvedsvirke från de flesta producenter till 17,9%.”

Handelsministern i Kanada, Mary Ng
Sågtimmer i USA
Sågtimmer utanför ett sågverk i USA. Foto: Torbjörn Johnsen

Skulle Sverige också ha strafftullar på export av virke till USA?

Ca. 15 % av den årliga avverkningsvolymen i Sverige kommer från statlig mark. Upp till 10 miljoner fastkubikmeter avverkas årligen på den statliga marken som ägs och förvaltas av det statliga bolaget Sveaskog. Trots offentlig kritik om allt lägre slutavverkningsåldrar och hårdför avverkning i renbetesområden så förser det statliga skogsbolaget marknaden med fortsatt stora volymer av timmer och massaved.

 Ett av sågverken som till stor del sågar Sveaskogs timmer är Setra. Ett bolag som också ägs till 50 procent av Sveaskog, d v s svenska staten.

Virkespriser enligt Sveaskogs senaste helårsrapport
Utklipp från Sveaskogs senaste helårsrapport (2020) som visar virkespriset.

I den senaste ekonomiska årsrapporten från Sveaskog så är deras genomsnittliga försäljningspris på rundvirke ~470 kr per m3fub (fastkubikmeter). Tittar man virkespriset som Kanadas motsvarighet fått under 2021 så är siffran ungefär densamma, ca 470 kr/m3.

Visserligen är det viss skillnad mellan 80 % i Kanada mot upp till 15 % i Sverige. Men ändå intressant att USA anser att rundvirkespriset i Kanada, som är det samma som i Sverige, är så lågt att det sätter marknaden ur spel. Kanske något för LRF att driva vidare?

Hur som, det är förvånande att frågan om Sveriges rundvirkespriser inte diskuteras mer. Nu finns också ett förtydligande från USA att rundvirkespriser i nivå med sveaskogs råvarupriser (timmer) anses för låga och sätter marknaden ur spel?

I det korta perspektivet så kan givetvis strafftullar som gör kanadensiska plank och brädor dyrare i USA vara en möjlighet för de svenska sågverken som därmed ökar sin konkurrenskraft. Men om amerikanerna är konsekventa och tillämpar samma principer om krav på “osubventionerade” råvarupriser för nordiska trävaror så finns det kanske risk att det slår tillbaka på den svenska sågverksindustrin. Det kanske inte enbart är fördelar i att ha Europas lägsta timmerpriser här i Sverige?

Föregående artikel
Angrepp av granbarkborre 2021

Fortsatta rekordangrepp av granbarkborre 2021

Nästa artikel
Bonus Malus när träd suger CO2 ur luften

KI förespråkar Bonus Malus på skoglig kolsänka

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack