Fortsatta rekordangrepp av granbarkborre 2021

Fredrik Reuter
Angrepp av granbarkborre 2021

Angreppen av granbarkborre 2021 har fortsatt på höga nivåer i Sverige. Totalt har 8,2 miljoner skogskubikmeter gran dödats av granbarkborren 2021 visar en inventering från SLU som redovisas idag. Inventeringen visar också att 80 % av den angripna granskogen fortfarande är kvar i skogen, något som kan ses som ett fiasko och även borga för att angreppen kommer fortsätta 2022.

Under hösten 2021 har 14 personer på SLU inventerat totalt 711 ytor på 362 trakter i Svealand och Götaland. Det är denna inventering som nu sammanställts och presenteras nu på morgonen i en rapport. Rapporten visar som sagt på fortsatt stora skador orsakade av granbarkborren där data visar att angreppen flyttat mer norrut men också en skarp gräns i öst – västlig riktning med mer skador i östra delen av landet.

Mölnbackagranen-högsta Sverige
Gran angripen av granbarkborre 2021. Foto: Armas Jäppinen

Totalt visar inventeringen på att 8,2 miljoner kubikmeter granskog angripits av granbarkborre under 2021. Det är en ökning från 2020 då en liknande inventering visade på 7,9 miljoner kubikmeter skadad granskog.

Tyvärr visar detta på att angreppen inte lyckats hejdats under året och att de rapporter vi fick om aktivitet av granbarkborre 2021 under våren borde tagits på allvar. Tyvärr gav SLU en rapport i januari 2021 som kunde tolkas som att faran var över.

Södermanland årets epicentrum för granbarkborre 2021

Fördelat på landsändar hade Svealand 4,3 miljoner kubikmeter angripen granskog. Detta ska jämföras med 3,8 miljoner kubikmeter 2020. Götaland hade 3,9 miljoner kubikmeter granbarkborreangripen skog och detta ska jämföras med 4,1 miljoner kubikmeter förra året (2020).

Rapporten tar upp att angreppen i år har haft en öst – västlig förskjutning där totalt 5,8 miljoner kubikmeter granskog angripits i de östliga länen Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Örebro, Östergötland, Kalmar samt Blekinge län. Årets epicentrum säger SLU har varit i Södermanland.

Inventering av granbarkborre 2021. Provytornas belägenhet.
Provytornas belägenhet i rapporten. Källa: SLU.se

80 % av den angripna skogen fortsatt kvar i skogen

Uppskattningen som SLU gör i rapporten visar att 6,7 miljoner kubikmeter granskog angripen av granbarkborre 2021 (80 %) fortsatt är kvar i skogen. Lägger man till den skadade skogen från fjolåret som också bedöms vara kvar i skogen så visar rapporten att det uppskattningsvis finns 12,6 miljoner kubikmeter granskog som är angripen och kvar i skogen.

Med så ansenliga mängder skog kvar finns en uppenbar risk att angreppen från granbarkborren kommer fortsätta även under 2022.

Stoppa borrarna — ett fiasko?

Kampanjen Stoppa borrarna är en branschgemensam satsning i Sverige som startades 2018. Myndigheten Skogsstyrelsen är projektägare i satsningen som också består av företrädare för skogsindustrin och skogsforskningen.

Störst fokus i samverkansprojektet har legat på att sprida kunskap om granbarkborren samt att bekämpa skadeinsekten. Under bekämpning har devisen varit att man som skogsägare ska hålla koll på sin skog och vara noga med att inte ha färska vindfällen av gran kvar i skogen. Hittar man sedan angrepp i sin skog så ska man kontakta en virkesköpare(!) så man kan planera för avverkning och transport så snart som möjligt.

Logotyp för projektet Stoppa Borrarna
Projektet “Stoppa borrarnas” logotyp. Källa: Skogsstyrelsen.se

Med i projektet finns också metoden “Sök och plock” där man också kontaktar en virkesköpare som i sin tur kontrakterar en avverkningsgrupp som kommer in i skogen “gallrar” ur angripna träd eller zoner som kan riskeras att angripas.

Sedan projektet startade har ca. 35 miljoner kubikmeter granskog dödats av granbarkborren och där nu den senaste inventering uppskattar att skadorna av granbarkborre 2021 ökat jämfört med föregående år. Det finns andra metoder att bekämpa granbarkborren än de som projektet har som huvudmetod. Ett exempel är så kallade feromonfällor som kan användas storskaligt genom att de placeras ut i skogarna och innehåller ett luktämne som lockar till sig granbarkborren. Väl inne i fällan kommer den sedan inte ut.

Feromonfällor har i Sverige sedan projektet startade ansetts “inte fungera”. Detta trots att just feromonfällor är det som används för att mäta angreppen runt om i landet. De fungerar alltså enligt expertisen men bara för statistik.

Efter dagens rapport måste frågan ställas hur effektivt projektet “Stoppa borrarna” varit och sedermera om man kanske ska tänka om inför nästa år?

Har coronaboomen på sågade trävaror också påverkat?

Under 2021 har priset på sågade trävaror varit rekordhögt och sågverken runt om i Sverige har arbetat i rekordfart. Enligt Skogsstyrelsens prognoser så kommer 2021 att bli något av ett rekordår när det kommer till avverkade skogsvolymer.

Under ett sådant extremt år så måste avverkningsapparaten fungera optimalt. Då går det troligtvis inte hålla på med “duttning” i form av sök och plock. Detta i kombination med paniken för angrepp av granbarkborre 2021 hos skogsägarna kan ha bidragit till att det ser ut som det gör.

Sågade trävaror på en brädgård.
Prisrekord för sågade trävaror 2021. Foto: Fredrik Reuter

Att Sverige med hög sannolikhet har Europas lägsta virkespriser 2021 kan vara beviset. Sök och plock vägras av skogsbolagen samtidigt som granbarkborren som företeelse kan ha varit virkesköparens bästa vän. Att snabbt sälja något billigt innan det kanske helt saknar värde är tyvärr enkelt.

Löken på laxen för skogsägare i främst södra Sverige kan nu då bli att angreppen kommer fortsätta även 2022.

Föregående artikel
AirForestry stordrönare för gallring av skog

AirForestry satsar på skogsgallring med drönare

Nästa artikel
Strafftullar höjs mellan USA och Kanada.

USA höjer strafftullar på virke från Kanada

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack