Trävarulager i fokus för finansmarknaden efter Q3

Armas Jäppinen
Trävarulager

Bra vinstmarginaler men växande trävarulager. Efter att fina kvartalsrapporter ramlar in även efter det tredje kvartalet börjar diskussionen fokusera på att trävarukunderna försöker hålla igen på inköpen, vilket gör att trävarulagren vid sågverken ökar. Finansanalytikerna som följer skogsbolagen på börsen har sannolikt fokuserat på massa- papper i några år, för de verkar inte lika inlästa på det traditionella “chickenracet” som nu tagit vid runt trävarulagren.

Själv har jag kört några extra svängar runt de stora sågverken i höst för att se om paketen travas på varandra eller inte. Jag kan dock inte säga att det ser värre ut än det gjort förr om åren. Utan att ha specialstuderat hur mycket större lagerhallstaken har blivit sedan förra gången, och utan EU:s övertro på satellitbilder, är det i alla fall svårt att säga något säkert.

Holmen fortsätter oavsett eventuella trävarulager gå bra, och både omsättning och rekordvinster är i paritet med förra kvartalet. Det gäller nu flera av Holmens traditionella stora marknadssegment inom kartong och tryckpapper som också går rätt bra, men vinsterna hämtas till stor del hem på trä. Värt att notera är också att Holmens nu relativt breda svenska portfölj med bulkträvaror, träbyggsystem, vattenkraft, vindkraft och nettoköp av el till tryckpappersproduktionen i södra Sverige, vilket gör att deras kvartalsrapport och webbpresentation blev extra spännande.

Förutom mycket annat intressant så tryckte Holmens VD Henrik Sjölund och vice VD Anders Jernhall på att de trodde på fortsatta bra tider i takt med att cement, stål och plast skulle få stå för sina klimat- och miljökostnader. Jo, fast med de extra vindkraftverken som Holmen berättade att de själva ska snurra igång i norr, så kan det ju där nu produceras något som kallas grönt stål?

Illustration över den substitution som Holmen anser pågår just nu, Källa: Holmen.com

Visst kom det frågor om elen och hur elpriserna i södra Sverige påverkar tryckpapper som vi själva skrev om förra veckan, och om intäkter från utsläppsrätter, samt om Holmens kommande investeringsfokus. Många frågor från finansmarknadens analytiker handlade dock om trävarulagren, för det är ju trots allt en kvartalsekonomi börsbolagen lever i.

Trävarulager på allas läppar

När man lyssnar på frågorna från analytikerna från finansmarknaden anar man att frågan om hur stora trävarulager som finns vid sågverken och runt om i Världen återigen blivit “10 000-kronorsfrågan”. Det verkade vara ett tag sedan som trävarulager var i fokus förra gången, om de någonsin låtit höra om sig på börsen, trots att sågverksbranschen haft en lång tradition av att “såga ihjäl marknaden”?

Några försiktiga kommentarer från Holmens VD och vice VD om att de kunder som inte måste köpa förstås nu avvaktar ledde till en flod av frågor från finansmarknaden om hur länge, vem och vart ökande eller minskande trävarulager kan förväntas finnas? Holmen valde också att visa indikatorn “futures” från USA och Nasdaq-börsen som tecken på att lagren hos kunderna där börjar ta slut, och att priserna i USA därför börjar stiga igen, vilket vi själva berättade om nyligen. Visst kan det stämma, men givet hur små volymer som handlas som “optioner/futures” är det kanske också signifikant för hur lite konkret det finns att ta på i ett sånt här läge?

Trävarulager utlastning
Trävarulager i väntan på utlastning i början av September 2021. En sannolikt ganska normal nivå med mycket luft, Foto: Armas Jäppinen

Holmen visade också grafer för priser på svenskt exportvirke, vilket nu till stor del stannar i Europa, och som på allt fler håll i branschen sägs ha “kulminerat” på en hög nivå.

Vi skrev själva häromdagen om att trävarupriserna till byggsektorn som rapporteras till SCB ökat med 90 % på ett år, samtidigt som sågtimmerpriserna på de flesta håll bara ökat svagt. Vem köper då trävaror nu om de kan vänta? Visst, det finns en stor efterfrågan på bostäder med ökande priser och volymer för färdiga hus, men givetvis försöker många undvika att köpa när trävarupriserna är på “topp”?

När det gäller råvaruförsörjningen av sågtimmer och massaved pressades inte Holmencheferna alls lika mycket som när det gäller trävarulager. Det finns knappast nåt skäl till det just nu heller, men det påminner om hur det såg ut i vintras där sågverkens rekordstora “väglager” under vårvintern kunde flyga under radarn. I alla fall i Skogsstyrelsens statistik. Vi snart är där igen?

Trävarulager Foto: Äldre pressbild Setra

När det gäller många andra bolag som inte är på börsen så är inte kraven lika stora på att rapportera detaljer i kvartalsrapporterna. Setra som också rapporterat fina siffror valde som ett exempel att smidigt hoppa över lager- och utlastningsfrågan, och säger att:

– Under Q3 ser vi en kulminering av trävarupriserna på en nivå som givit en historiskt hög lönsamhet. Samtidigt har konsumtionen fortsatt på bra nivå, säger Katarina Levin, Setras VD.

Jo, det här spännande och nästa vecka ska vi gräva djupare i hur affärer och avtal fungerar på husmarknaden. Där finns det förstås också vinnare och förlorare, och beroende på vem som sitter med Svarte Petter eller trävarulager.

Föregående artikel
Älg_före_jakten_2021

Den svenska älgstammen 2021 — nu mycket mindre än både den nationella jägar- och skogsägarstammen

Nästa artikel
Stora Enso investeringsbeslut massatillverkning

Stora Enso ökar inte massatillverkningen i Skoghall 2023 — men kartongen

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack