Setra — snart har Sveaskog varit hälften-ägare i 20 år

Armas Jäppinen

Setra Group AB fick 2003 sin form och sitt namn genom ett samgående mellan Mellanskog:s och LRF:s sågverksbolag Mindab (Mellanskog Industri AB) och Sveaskog:s dåvarande sågverksbolag Assi Domän Timber. Historiebeskrivningen blir lätt hänt lång när man ska reda ut hur staten agerar som skogsägare och skogsindustriägare, men det statliga skogsägandet och Sveaskog är igen i fokus genom utredningar och media. Skogsindustriägandet är i sin tur koncentrerat till Sveaskogs hälften-ägande i Setra, vilket förenklat är ett sågverksföretag som är jämförbart med de svenska “börsbolagens” trädivisioner.

Vi har skrivit att sågverken har väldigt höga vinstmarginaler i år. Vi har också skrivit att det 2021 inte finns några svenska börsbolag med en övervägande exponering mot sågverk, och att Canfor som är den kanadensiska majoritetsägaren i VIDA har sett sin börskurs fyrdubblas sedan bottennoteringen förra året. Att sågverk inte sugit till sig stora investeringar historiskt är en sak. Det kanske inte betyder att det gäller i framtiden eller ens 2021, och det finns tecken som tyder på det?

Under 2018 och 2019 klev en ny ägarkategori in som stor sågverksägare i Sverige, ett fond- och riskkapitalbolag. Orlando Nordics med fonder placerade i Luxemburg köpte i tur och ordning Siljan och Bergkvist. Stora svenska fond- och riskkapitalbolag har däremot inte vågat ge sig på sågverksägande, men mycket annat som finns runt omkring oss. Altor och Harald Mix som haft bland annat Byggmax i portföljen tidigare satsar nu också på stål som vill bli grönare. Andra skriver om hur mycket kapital det nu finns på börserna 2021, och ägarna till Hemnet.se fick in rejält med kapital vid sin börsintroduktion i veckan. Delvis med hjälp av amerikanskt riskkapital.

Ett annat exempel på hur man kan se på skogs-, industri- och sågverksägande visar den fusionerade skogsägarföreningen Norra Skog upp. De har sedan sammanslagningen 2020 avvecklat Östavalls sågverk som låg i egna verksamhetsområdet, samt valt att sälja skogsfastigheter som ägdes via föreningen (inte de enskilda medlemmarna). De har sedan istället satsat cirka 2,7 miljarder kronor för att bli delägare i massaproduktion i Husum (Metsä).

Åter till Setra och vad de kan vara värda i dessa tider? Setra sågar enligt sin hemsida 1,6 miljoner kubikmeter sågat i Sverige, vilket grovt räknat är 2/3 av Vida, SCA och Holmen, och cirka dubbelt så mycket som Stora Enso i Sverige och Siljan Bergkvist. Vidareförädlingsgraden verkar också vara ganska genomsnittlig för Svenska sågverksföretag. Anläggningen i Långshyttan för Limträ och KL-trä är dock inte direkt integrerad med ett sågverk.

Setra presenterar sina produktionsanläggningar på hemsidan, vilket illustrerar den regionala tyngdpunkten för sina 1,6 miljoner kubikmeter stora sågverksproduktion, även om kartan är lite skev mot öster. Källa: Setragroup.com

Setras bokförda värde

Mellanskog behöll per 30 december 2020 det bokförda värdet på aktierna i Setra Group AB på 632 miljoner kronor. Enligt årsredovisningen framgår också att det bokförda värdet på aktierna i föreningen understiger föreningens andel av Setra:s egna kapital. Mellanskogs nettofordringar på Setra uppgick till 145 Mkr. Sveaskog redovisade i sin tur innehavet i Setra enligt kapitalandelsmetoden vilket landar på 489 miljoner per sista december 2020. Ingen utdelning lämnades från Setra under 2020.

Regering och riksdag beslutade 2002 vad som var avsikten med bildandet av Sveaskog, och man följde upp det 2010 med ett förtydligande om att Sveaskog skulle sälja 10 % av sin mark, och att Sveaskog skulle avveckla sitt skogsindustriella ägande. Under många år, både före och efter 2009 så pågick verkligen också förberedelser för att Setra skulle kunna säljas eller börsintroduceras. Riksrevisionen var på bettet och jagade på, men Sveaskog och de andra ägarna fick aldrig till en affär.

Frågan komplicerades tidigare av hur bolaget värderats av de olika delägarna. 2011 fick Mellanskog köpa 22 % av aktierna av LRF trots att det gav LRF en reaförlust. Mellanskogs tidigare värdering med 465 miljoner för 27 % av aktierna i Setra, ihop med köpet av LRF:s aktier landade sannolikt på dagens 632 miljoner, och ligger sedan dess kvar på den nivån oavsett den ryckiga lönsamheten?

Priserna som betalades för motsvarande produktionskapacitet i Svenska sågverk 2018 och 2019 överstiger det pris som verkar ha satts av Sveaskog och Mellanskog för drygt 10 år sedan. Låt gå för att VIDA, Siljan och Bergkvist var relativt framgångsrika köpsågverk, vana att stå på egna ben i inköpsledet, men i år är också vinstmarginalerna för sågverken ännu högre?

Setra_sågat-virke-2021
Setra är ett sågverksföretag med kunder runt om i Världen, i år även till USA, Foto: Setragroup.com

2021 är det från utsidan svårt att se vad som är den stora haken med att sälja vare sig Sveaskogs andel, eller någon annan aktiepost i Setra? Vi kan heller inte se att det tagits något nytt officiellt beslut om Sveaskogs ambition att avsluta sitt industriella ägande? Vare sig i riksdag, regering eller ens i Januariöverenskommelsen? Visst var Jonas Sjöstedt med och motionerade mot att sälja Setra 2010, men det har väl inte varit ett villkor för att Vänsterpartiet skulle stödja regeringen Löfven?

Lever tanken på att sälja eller börsintroducera Setra kan man kanske snabbt uppdatera prospekten och ta vid där diskussionen slutade 2013. Även om många namn behöver uppdateras så är Per Matses nu tf VD på Sveaskog, och har varit en av Sveaskogs styrelseledamöter i Setra sedan januari 2012. Han hade då redan arbetat med försäljningsplanerna av Setra för Sveaskogs räkning under flera år.

Frågan har också varit diskuterad på Skogsforum.se, inte minst 2011- 2013 och då framförallt ur ett skogsägarperspektiv med fokus på Mellanskog, kör gärna igång tråden igen! Vem vet om det är nya tider nu, eller om för mycket vatten redan runnit under broarna runt Rosenbad och riksdagshuset?

Föregående artikel
Sågverk-på-börsen-syns-knappt

Sågverk på börsen — “Att kunna se vad som är svenskt trä på börsen 2021 är inte lätt”.

Nästa artikel
Skogsindustrins kvartalsrapporter-virkespaket från Vida

Skogsindustrins kvartalsrapporter för Q1 – 2021 kan bli ett rekordår

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack