Stigande trävarupriser i USA under Q4

Torbjörn Johnsen
amerikanskt sågverk

Priset på sågade trävaror, och då speciellt trävarupriser i USA har varit en uppseendeväckande följetong under 2021. Efter att ha rört sig måttligt under flera år gick priserna fullständigt bananas under våren 2021. Från en nivå strax över 400 US$ per tusen board feet (MBFT) klättrade priset upp och toppade på 1670,5 US$/MBFT den 7 maj i år. Efter det har priserna dalat till mer normala nivåer och botten nåddes den 19 augusti då priset enligt Nasdaq var nere i 454,2 US$/MBFT.

Trots att Svenska sågverk i skrivande stund fortfarande säljer trävaror till priser som är de högsta i modern tid så är virkesköpare och marknadsanalytiker nu noga med att uppmärksamma den svenska marknaden om att “prisfesten är slut”. Inte minst genom att referera till stadigt sjunkande trävarupriser i USA. Svenska skogsindustrier med trävaruproduktion kommer sannolikt att presentera rekordvinster i de kommande Q3-rapporterna.

Trävarupriser i USA fortfarande historiskt höga

Av flera anledningar verkar dock prisfallet i USA ha vänt nu under hösten och de senaste veckorna har priserna stigit stadigt. I fredags, den 8 oktober 2021, noterade Nasdaq en prisnivå om 720,8 US$/MBFT för “Lumber”.

trävarupris-i-usa-graf
Prisutveckling för barrträvaror (SPF) i USA den senaste månaden. Källa: nasdaq.com

Sätter vi den nivån i relation till pristoppen från den föregående högkonjunkturen för trävarupriser i USA 2018 så betalades då som mest 629 US$/MBFT. Nu är priset alltså nästan 15 procent högre och jämför vi med genomsnittsnivån för trävarupriser i USA innan prisracet 2020-2021 drog igång så ligger priset idag 70-80 procent högre. Allt är relativt här i Världen så det är viktigt att se vilken prisnivå vi har nu i ett historiskt perspektiv och inte stirra sig blind på hur stort prisfallet varit från maj månads “näsblodspriser” i USA.

Varför ökar trävarupriserna i USA igen?

Den senaste tidens uppgång anges bero på fler olika orsaker. Dels så blir arbetsmarknaden allt mer ansträngd vilket innebär att såväl sågverks- som transportföretag har problem att få tag i arbetskraft och det håller igen produktionstakten. Dels så har de stora skogsbränderna i Kanada påverkat både råvarutillgång och transporter. Dessutom anges ökande sågtimmerpriser som en prisdrivande faktor i Nordamerika.

Sågtimmer i USA
Ökande priser för sågtimmer anges som ett av skälen till att trävarupriserna i USA nu stiger igen. Foto: Torbjörn Johnsen

Frustrerade skogsägare

Den stora prishöjningen på trävaror under 2021 har inte motsvarats av några kraftfulla höjningar på priset för råvaran, sågtimret. Den amerikanska trävaruboomen spreds snabbt vidare till Europa och eftersom svenska sågverk exporterar stora volymer till både USA och inom EU så har de fått full utdelning av prisökningen. Men de svenska sågverken betalar obetydligt mer idag för sin råvara, svenskt sågtimmer, än vad man gjorde vid förra högkonjunkturen 2018. Trots att trävarupriserna ökat med 100 procent eller mer nu under 2021. Det finns därför en utbredd och ökande frustration bland skogsägare och det skrivs nu allt mer om att timmerpriserna borde höjas. Inte bara här på iskogen.se och Skogsforum.se utan även nu senast i flera artiklar på ATL (som tyvärr ligger bakom betalvägg). Samtidigt ser vi hur ledande analytiker och virkesköpare försöker snacka ner förväntningarna om högre timmerpriser. Inte minst då med argumenten om sjunkande trävarupriser i USA. Danske Bank skriver t ex i sitt senaste nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 3 att “Trävarumarknaden har vänt“.

En högre lägstanivå?

Underliggande trender med ökad träanvändning i byggande, fortsatta stimulanser efter Coronapandemin och begränsade möjligheter att snabbt öka trävaruproduktionen globalt gör att trävarupriserna kan förväntas fortsätta på en högre nivå än vad som var fallet innan “Corona-boomen”. Kanske är det denna prisjustering vi nu ser för trävarupriserna i USA? Framtiden får utvisa om det här också kommer att gälla den europeiska marknaden och om svenska sågverk därmed kan fortsätta att sälja trävaror till “post-corona-priser”? Oavsett så ska man nog ta budskapen om kraftigt sjunkande trävarupriser med en nypa salt.

Lastbil med virkespaket
En last med trävaror från Hancock Lumber redo att skeppas ut på den amerikanska marknaden. Foto: Torbjörn Johnsen

Omräkning från MBFT (tusen board feet)

Amerikanska sågverk använder en svår måttenhet för oss som är van vid det metriska systemet. Vi beskriver och handlar med trävaror i enheten m3sv (kubikmeter sågad vara). Det innebär att man räkna bredd x tjocklek x längd på det sågade virket för att få fram volymen i kubikmeter.

I USA använder man enheten Board Feet som motsvarar en träbit som är 1 x 1 fot (30 cm) x 1 tum (2,54 cm). Den motsvarar i jämförelse 0,00236 m3sv per board feet. För att få lite rimligare decimalhantering används istället enheten “Tusen board feet” (MBFT) och då motsvarar 1 MBFT 2,36 m3 sågad vara. Om vi använder dagens dollarkurs (8,75 kr/US$, 11 oktober 2021) så får vi följande priser per kubikmeter sågad vara vid olika tidpunkter. Normalt avser den nordamerikanska prisredovisningen konstruktionsvirke av nordligt barrträ (SPF=Spruce/Pine/Fir) i dimension 2 x 4 tum (25 x 100 mm).

Alla priser enligt Nasdaq:

Pris 8 oktober 2021: 2 672 kr/m3sv

Pris 19 aug 2021: 1 684 kr/m3sv

Pris 7 maj 2021: 6 189 kr/m3sv

Pris 16 maj 2018: 2 332 kr/m3sv

Snittpris 2017-2019: ca 1500 kr/m3sv

Föregående artikel
Skogsfakta

Alternativa skogsfakta i “Slaget om skogen” 2021

Nästa artikel
Skogsindustrin i Sverige satsar på bulk och sänker produktionsvärdet.

Produktionsvärdet för skogsindustrin under 45 år — ingen munter läsning

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack