Paul Brannen: Är svensk skogsindustri redo för framtiden?

Fredrik Reuter
KL-trä, CLT på engelska. Är EWP som enligt Paul Brannen är framtiden.

Den tidigare Europaparlamentarikern och numera direktören för Public Affairs (lobbyism) på CEI-Bois, Paul Brannen gästade Skogsindustriernas “Forum för bioekonomi” förra veckan. Hans 30 minuters presentation stod ut bland “det vanliga” snacket om skogens roll för välfärden, att EU inte ska detaljstyra och bla bla bla. Frågan är om åhörarna förstod vad Brannen egentligen sade? Eller kanske inte sade?

Paul Brannen genomförde sin presentation på engelska och den röda tråden var hur skogen kan vara med och bidra till att vi (kanske) når klimatmålen 2050. Det svenska problemet i denna kontext – det handlar inte massaved utan om sågtimmer.

Att bygga i trä är öppet mål (Win-Win-Win)

Trots att Paul Brannen tidigt i sitt samtal säger att den mest klimatsmarta byggnaden är den som redan finns, (alltså att det inte är bra för klimatet att riva gamla byggnader för att göra plats åt nya) så bidrar enligt Brannen byggnader och byggnation till nästan 40 % av jordens globala utsläpp av fossila växthusgaser. Betong ensamt står för 8 % av de globala utsläppen av växthusgaser.

Att ställa om och bygga mer i trä är dubbel vinst (kanske trippel eftersom industrin antagonister kan vara med på detta) då man eliminerar utsläpp vid byggnationen samtidigt som man bygger in lagrat kol i plankor och brädor. Vidare talar han om att bygga i trä idag inte är något problem vare sig det gäller att bygga på höjden eller brandrisker. Visst, detta ska han säga som lobbyist för det Europeiska träindustriförbundet CEI-Bois. Men det är inte poängen. Det handlar istället om att rädda klimatet och att det finns affärsmöjligheter i samma veva.

Paul Brannen: träbyggande kan booma

CEI-Bois med Brannen i spetsen lobbar nu hårt i EU för ett ökat byggande i trä. Samtidigt spår FN att det kommer finnas 2 miljarder fler människor 2050. Dessa ska bo någonstans. Om vi inte börjar bygga mer i trä finns en risk enligt Brannen att vi bygger våra egna gravar (i betong). Och då har vi bara pratat om nybyggnation.

Paul Brannen, CEI-Bois 2022
Paul Brannen från presentationen. Foto: YouTube/Skogsindustrierna

Estimeringar inom EU gör gällande att 190 miljoner hus måste renoveras innan 2050. Även här vore det en klar fördel att bygga mer i trä men även att de som renoverar väljer klimatneutrala isoleringsmaterial, gärna företrädesvis träisolering från skogen.

Det blir också som en naturlig och ständigt fungerade CCS. Brannen tror på sikt att CCS som industri kan fungera men det kommer ta tid. De anläggningar som idag är i drift fungerar dåligt. Annat är det med skogen och fotosyntesen. Den levererar varje dag (ej natt) under växtsäsongen.

Det krävs en krigsekonomi för att tackla klimatförändringarna

Att snabbt ställa om varenda bygge från betong och stål till trä är inte rimligt enligt Paul Brannen. Något som är rimligt är dock att trä kan ta 50 % av byggkakan och därigenom bidra till att reducera växthusgasutsläppen inom byggsektorn med 25 %. Men då krävs krafttag av sällan skådat slag. Brannen använder ordet krigsekonomi med exemplet att om man verkligen vill och behöver något så lyckas man.

Ett exempel är att om Sverige idag har 4 fabriker för KL-trä så behövs snart 40 st. Han frågar sedan publiken om de är redo för omställningen. Med tanke på gensvaret så kan svaret bli: nej!

Massakokarna har gjort svensk skogsindustri reaktionär?

Något Paul Brannen inte tog upp (men kanske borde gjort) är den något udda situation Sverige som skogsland befinner sig i. Vi kommer från decennium av i princip röda siffror för sågverken som medelst bulksågande har gasat i nedförsbacke och bromsat i uppförsbacke. Räddningen i skogens styrelserum har istället varit massakokarna. De har genererat stora pengar genom export av både massabalar, förpackningar och papper av olika slag.

Nu kan vi dock stå inför ett större skifte och tyvärr kan då massakokarna bli ett bojsänke för svensk skogsindustri. Eftersom kokarna genererat så mycket pengar över en längre tid så har de blivit “untouchable”. Skam den som pratar illa om sulfatprocessen men kanske värre är att skogssystemet i Sverige numera är anpassat för att koka skog.

Extra tråkigt blir det då den unisona klagosång om EU från skogsindustrin, skogsägar(industri)rörelsen, banker och politiker. EU kan ju ha ställt upp ett veritabelt smörgåsbord i träbyggandet men det förkastas eftersom det drabbar sulfatbruken.

Om Paul Brannen har rätt och det kommer en veritabel byggboom i trä som även kommer gillas av miljörörelsen, hur gör man då från att gå från 4 st KL-träfabriker till 40 st? Antagligen är det så enkelt att om det ska fungera så får man börja titta på en konvertering av massabruken från träråvara (massaved) till exempelvis halm. Alternativt lägga ner dem.

Ska vi enligt Paul Brannen ha en optimal produktmix för att ställa om till 2050 så handlar det om så mycket trävaror som möjligt går, gärna i KL-trä för att kunna bygga på höjden. Utöver detta tordes det behövas en hel hoper med träskivor och dessutom träisolering. Allt taget ur sågverk och en idag obefintlig skivindustri. Skogsägaren skulle nog inte säga nej till detta heller. Hur skulle det smaka att både bli en klimathjälte och få bättre betalt för råvaran?

Vill du se hela framträdandet av Paul Brannen så finns videon här nedan.

Paul Brannen håller tal om hållbart träbyggande på Forum för Bioekonomi.

Genom att starta videon ovan så laddas bl a cookies från YouTube. Vi informerar dig enligt GDPR.
Föregående artikel
Krönika om Sveaskog av Per Lindvall

Sveaskogs ekonomi ett redovisningsmässigt och etiskt moras 2022

Nästa artikel
Sveaskog skulle genom en utförsäljning av delar av sin skogsmark vitalisera skogsägarkåren

Sveaskog kan skapa 100.000 nya jobb på landsbygden?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack