Stora Enso planerar nedstängning av Kvarnsvedens bruk

Fredrik Reuter
Kvarnsvedens Pappersbruk i Kvarnsveden

Stora Enso meddelar nu att de kommer starta MBL-förhandlingar om att permanent stänga ner sitt tidningspappersbruk i Kvarnsveden. Kvarnsveden som ligger strax utanför Borlänge i Dalarna har idag 440 anställda och pappersbruket har en kapacitet att tillverka knappt 600.000 ton så kallat superkalendrerat (SC) tidningspapper per år.

Corona blev spiken i kistan

Förutom planen att stänga Kvarnsveden så planerar även Stora Enso att stänga sitt pappersbruk Veitsiluoto som ligger i Kemi i norra Finland. Här finns en kapacitet på nästan 800.000 ton årlig produktion av papper och 670 anställda berörs vid en nedläggning.

Anledningen till de planerade neddragningarna är att vi människor inte läser så mycket tidningar längre. Detta har varit en trend alltsedan internet gjorde sitt intåg i början av 2000-talet men trenden har påskyndats av coronapandemin.

Om nedläggningarna i Kvarnsveden och Veitsiluoto genomförs så innebär det att pappersproduktionen för Stora Enso minskas med 35 %. Företaget kommer fortsätta att producera träfritt obestruket kontorspapper vid Nymölla bruk i Sverige, superkalendrerat papper vid bruken i Langerbrugge i Belgien och Maxau i Tyskland, bestruket och obestruket bokpapper vid Anjala-bruket i Finland, tidningspapper vid bruken i Langerbrugge i Belgien och Hylte i Sverige, samt förbättrat tidningspapper och andra specialiserade tidningspapperskvaliteter vid bruken i Anjala i Finland och Sachsen i Tyskland.

Nedläggning av Kvarnsveden var väntat

Beslutet som Stora Enso tar idag var inom skogsbranschen väntat. SCA stoppade förra året sin pappersproduktion i Ortviken och de som läst kvartalsrapporterna från Stora Enso har enkelt kunna lägga ihop ett och ett, då de allt efter att tiden gått, lagt mindre och mindre fokus på pappersdelen. 2017 kom också en förvarning då Stora Enso stängde ner en av pappersmaskinerna (PM8) på Kvarnsveden.

Med tanke på dagens digitala utveckling så kan det istället vara förvånande att Stora Enso inte tagit dagens beslut om total nedläggning tidigare.

Påverkat energi- och råvaruflöde?

Pappersbruket i Kvarnsveden har sedan starten för 121 år sedan tillverkat mekaniska massa. Det är en teknik där stockar fysiskt mals ner för att tillverka massa som sedan blir bland annat tidningspapper. Detta är till skillnad från de idag dominerande sulfat-kokande bruken en elintensiv process. Kanske är det så att framtidens ökande elbehov generellt också påskyndat en nedläggning? Ökar behovet så brukar också priset öka.

Kvarnsvedens Pappersbruk i Kvarnsveden
Kvarnsvedens pappersbruk utanför Borlänge. Foto: Stora Enso

Ett ökat elpris torde vara det sista ett pappersbruk behöver i denna digitala tidsålder, även om de stora industrierna genom åren förhandlat till sig relativt låga elpriser på både det ena och det andra sättet.

Kvarnsveden använder massaved från gran. Stora Enso skriver att trots om en nedläggning genomförs så kommer det inte påverka råvaruflödet i regionen. De kommer också behålla sin organisation för virkesanskaffning.

Troligtvis är så också fallet. Sverige och Finland har idag en stor industrikapacitet inom skogsbranschen och framgent kan det istället bli virkesbrist. Ingen oro för lokala skogsägare alltså, men man lider med regionen och speciellt de 440 anställda som idag fick beskedet om att en nedläggning är förestående.

Föregående artikel

2021 är rotpostmarknader heta igen

Nästa artikel
Klimatdeklaration-trähus-stomme-lösvirke

Priser på sågade trävaror rusar uppåt i USA 2021 — märks alltmer även i Sverige

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack