Bonnier och Norra Skog i medieaffär?

Fredrik Reuter
Norra skog har roligt på möte.

En större affär inom mediebranschen kan vara på gång och nu med Norra Skog som part i affären. iSkogen kan nu publicera rykten som vi tagit del av som berör främst Norra Skog och Bonnier men också flera aktörer.

Om informationen skulle stämma så handlar det om att den nybildade skogsägarföreningen Norra Skog och VK Media köper loss delar av printdelen i gamla Mittmedia. Norra Skogs ledning har från tidigare goda ingångar till mediabranschen. Mittmedia ägs sedan några år av Bonniers men kanske på grund av Dagens Nyheters granskning av Skogsindustrin i vinter, kan Bonnierbolagen ha dragit åt sig öronen.

Medier inget problem för Norra Skog

Norra Skog har från starten satsat hårt på mediekommunikation och en stark stab med sju kommunikatörer, och de har redan intressen i LRF-media och ATL. De vet säkert därför att det finns flis att hämta i pressstöd och även om Print är en mogen produkt anser flera bedömare att den har framtiden för sig med PoD ute hos lanthandlarna.

Med printdel avses fysiska dagstidningar i pappersformat och i detta ingår exempelvis Östersundsposten, Sundvalls Tidning, Dala-Demokraten, med flera och med Mittmedia Print Ö-vik.

Den som lever får se men det ska i alla fall varit Bonnier som nu erbjudit Norra Skog att köpa loss “det fysiska” i Mittmedia. Utgivningsrätten och redaktionen ska behållas inom Bonniers men Norra Skog har lovats inflytande genom styrelseplatser. Metsä ska också ha blivit tillfrågade om de “vill vara med på tåget” men tycker att inflytandet från Huvudstadbladets printdel är komplicerande och ska ha avböjt.

Enligt materialet ska Norra Skog alltså vara mycket intresserade och har redan börjat titta på en finansiell lösning för de strax under 200 miljoner kronor som Bonnier begär. Norra Skog tittade först på en lösning att ta över Ortvikens pappersbruk. SCA verkade dock inte intresserade.

Dalabruk till Östavall

Nu tittar de istället på att köpa Kvarnsveden av Stora Enso. Det kan passa perfekt eftersom Stora Enso vill ut ur den mekaniska massan. Problem finns dock då Kvarnsveden ligger i “fel” område och skulle placera in Norra Skog i Mellanskogs område.

Här tittar de istället på en lösning av flytta inkråmet till den nu nedlagda sågen i Östavall. Det är också medel från avyttringen av sågverksutrustningen som delvis ska betala köpet av “det fysiska Mittmedia”. Å andra sidan kanske de kan få med Sveaskog också som har ett samarbete med Mellanskog i Setra, trots Riksdagsbeslutet från 2001 om att sälja sågverken.

Historiskt viktigt för Norra Skog

Köpet ingår i en strategi som lades förra året med att satsa på massa. Skogen såldes och istället investerade man i att bli delägare i Metsäs massabruk i Husum. Norra Skog “vill vara med på tåget” genom att massabruken har haft hög lönsamhet historiskt. Nu kan alltså nästa steg tas.

Norra skog har roligt på möte.
En “perssbild” från Norrlands SÄF. Idel glada miner!

Som skogsägarförening vill man ha full täckning över sitt område. Här blir det problematiskt eftersom Mittmedias område inte täckte ex Västerbotten. Men vem vet, går affären i lås och VK media är med så..

Köp virke mycket och ofta

Informationen vi fått tillhanda lägger vi inte upp av integritetsskäl. Det är dock intressant att höra (det är en ljudfil) att de redan börjat smida planer på att effektivisera och öka lönsamheten. Bland annat ett förslag där virkesköparna dagligen ska leverera tidningarna och innan gå en kurs i hur man samtidigt “köper mycket massaved ofta”.

Norra Skog ska också ha konsulterat paraplyorganisationens första mediehus, LRF Media i frågan. Här får man uppfattningen om att det viktiga från Norra Skogs sida är att nå skogsägare och förmedla virke. Detta då:

Enligt LRF så lever man gott på presstödet. Se bara till att söka i tid så kan man fokusera på annat resten av året.

Från Norra-leaks

Som sagt, den nya skogsägarföreningen i norr har långt framskridna planer, enligt materialet är namnet i princip klart – Alauda Mediedistribution. Skogforsk är också tillfrågade om det går att lösa problematiken “gran på tallmark”. Detta kommer bli spännande att följa. Även imorgon. Kanske.

Föregående artikel

Vilka är i skogen 2021 — ”nästan alla svenskar”, eller?

Nästa artikel
Google ser gärna trä i sina nya byggnader

Google satsar stort på KL-trä

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack