Stark husmarknad 2021 trots högre materialpriser

Armas Jäppinen

Nybyggnationen och husmarknaden för bostadshus är fortsatt stark i i Sverige, och framförallt är ökningen för sökta och beviljade bygglov stark utanför storstadsregionerna. Älvsbyhus är det företag som sålt flest småhus i Sverige i många år, och är fortsatt Sverigeetta i antal sålda hus 2021. De har ökat försäljningen över 70 % hittills i år. Samtidigt har vi skrivit om att materialpriserna för byggarna rusat på många håll- hur hänger det ihop med en fortsatt stark husmarknad?

Kent Johansson som är VD för Älvsbyhus berättar att de under året ökat med 336 fler sålda hus i Sverige, Norge och Finland, vilket motsvarar en ökning på drygt 70%. Den svenska marknaden står för cirka 60 % av totalen och det är också i Sverige som Älvsbyhus haft den stora ökningen hittills i år.

Tittar man på den generella statistiken över bygglov hos SCB kan man vända och vrida på den på olika sätt, bland annat utifrån byggarea, bostadstyp eller region. Om man väljer att fokusera på antalet nya lägenheter i bostadshus syns att antalet bygglov ökat markant 2021, framförallt utanför storstäderna: En ökning från en ganska stabilt hög nivå som vi haft i Sverige sedan finanskrisens efterdyningar för drygt 10 år sedan.

Husmarknad-Sverige-2011-2021
Senaste årets husmarknad syns främst på de många nya byggloven utanför storstäderna, Källa: SCB.se

Men hur kan husmarknaden var så stark om insatsvarorna gått upp så mycket i pris? Älvsbyhus är också intressanta såsom en av aktörerna på husmarknaden som har de tydligaste listpriserna för “färdiga hus med grund”, vilka dessutom är fasta. Annars är det vanligt i branschen att priserna indexuppräknas, och MT74-indexet från SCB/TMF nu är uppe i en årstakt på 6,1%, vilket är osedvanligt högt.

Tittar man bakåt i tiden ett år på Älvsbyhus priser, som ju finns på det “stora webbarkivet”, så syns det förvånansvärt små prishöjningar. Givet alla larmrapporter om ökade priser på insatsvaror frågar jag Kent Johansson hur de har och kommer hantera riskerna med höjda priser för insatsvaror?

Vi är och vill fortsätta vara en stabil partner både kontra våra leverantörer och våra kunder, och det lönar sig i långa loppet. Vi har eget sågverk, köper timmer på långa kontrakt från Sveaskog och har även egen tillverkning av betongelementen till våra krypgrunder.

Kent Johansson, Älvsbyhus

Givet att sågtimmerpriserna inte gått upp till några rekordnivåer så förstår man att Älvsbyhus inte har behövt höja priserna på grund av trävarupriser, i alla fall om de vill ha en stabil marknadsutveckling och växa på husmarknaden.

Het husmarknad med gammal prislista

Kent Johansson berättar att de reviderar priserna två gånger per år och att det är dags för nya priser from imorgon 1 september: “Bara senaste veckan har vi faktiskt sålt 50 hus på nuvarande fasta priser, och visst tar vi en risk när prishöjningarna säkert kommer på de insatsvaror vi inte har mindre kontroll över. Trots att husfabriken går för högtryck så kommer leveranstiderna att ligga runt ett år, men vi håller fast vid vårt koncept.”

Kent Johansson och Älvsbyhus rapporterar en stark husmarknad 2021, Foto: Tomas Bergman, Creative Commons

Många betonar också vikten av att få leveranser över huvud taget, priset är en sak, men om det gäller en vital del som gör att man man inte kan färdigställa ett hus eller en bil så är ofta ännu värre. Det ingår möjligen inte lika många halvledare i moderna hus, men mycket annat som det varit svårt att importera i rätt tid i år.

Om ett per veckor kommer nästa Trähusbarometer från TMF, och då kommer man att se mer hur husmarknaden utvecklar sig bredare. Gustaf Edgren som är “Projektledare branschutveckling – trähus” bekräftar dock bilden av att det trots larmen om ökade materialpriser säljs och byggs bra i landet. “Känslan är att det planeras och byggs mer utanför storstadsområdena, vilket kan vara kopplat till att “distansarbete” fått ett extra genomslag i år. Förutom Corona-effekten kanske det finns andra långsiktiga trender i att inte pendla varje dag, och den ökade elbilsförsäljningen?”

När det gäller genomslaget av ökade materialpriser såsom trävarorna som slår hårt och snabbt på lösvirkesbyggandet, så kommer det också löpande nya statistik om olika byggindex.

Utveckling för olika byggvaror juli 2020–juli 2021, Faktorprisindex för flerbostadshus, Källa: SCB.se

Faktorprisindexet som vi skrivit om flera gånger tidigare i år mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag. Vilka effekterna blir på husmarknaden av de ökade materialpriserna på den “öppna marknaden” är nog svårt att säkert veta, men man kan konstatera att de husbyggare som har egna sågverk i alla fall kan välja om de ska plocka vinsten där, eller i sin vidareförädling till färdiga hus. Om sågverken hinner höja sågtimmerpriserna på allvar, innan de måste sänka trävarupriserna, blir också spännande att följa.

Föregående artikel
jordförvärvstillstånd-lag-jord-skogsbruksfastighet

Maximera värdet på skogsfastigheten med testamente — WWF visar vägen 2021

Nästa artikel
Viltolyckor-bra med remsa

Viltolyckorna ökar 2021 — så jaga effektivt och ta det lugnt på vägarna

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack