Viltolyckorna ökar 2021 — så jaga effektivt och ta det lugnt på vägarna

Armas Jäppinen
Viltolyckor-bra med remsa

Nu mörknar det på kvällarna och riskerna för viltolyckor ökar. Dessutom har älgjakten redan börjat i norr. Jakten är viktig för att hantera viltstammarna av fler skäl. Under 2020 inträffade över 61 000 viltolyckor i trafiken. Det innebär en viltolycka var åttonde minut. Även om vi här oftare skriver om ungtallarnas viltolyckor, så är trafikens viltolyckor också viktiga för oss som rör sig runt skogarna. Viltolyckor är dessutom livsfarliga.

Riksförbundet M Sverige (tidigare “Motormännen”) rapporterar nu att antalet viltolyckor har ökat i nästan hela landet jämfört med förra året. I vissa län är ökningen över 30 procent. Älgolyckorna ligger på en stabilt hög nivå, cirka 4 600 per år, medan kollisioner med vildsvin har ökat betydligt och nu är drygt 7000 olyckor per år. De flesta bilolyckor med älgar och vildsvin äger rum under hösten!

Många intressenter tycker om viltolyckorna

Det är många organisationer och myndigheter involverade i viltolyckorna, och vill man fördjupa sig finns det en sajt och ett “forum” som heter Nationella viltolycksrådet (NVR) för samverkan om viltolycksfrågor. Om de viltolyckskartor som finns där eller Äbinkartorna är effektivast för att förutse var det finns mycket älg låter jag vara osagt.

Jag har noterat att det på de platser som det finns ungtall och annat gott viltbete nära riksvägarna, så finns det ofta också rejält med betesskador. Med andra ord ibland också älgar eller andra hjortdjur nära vägen. Något att tänka på, kanske speciellt i relation till varningar på radion om att det synts till älgar nära väg, för de eller andra älgar är oftare minst lika nära vägen utan att synas. (Vilt på fel sida viltstängsel där det finns sånt verkar förstås mycket befogat att varna för.)

Det är mycket viltbetesskador på tall nära väg 321 norr om Svenstavik, Foto: Armas Jäppinen

Under 2020 minskade resandet på de svenska vägarna kraftigt mot föregående år och var nere på samma nivå som 2014, men är sannolikt på väg upp igen även om klimat och bränslepriser försöker bromsa bilkörandet. Tittar man på statistiken hittills i år kan man se att antalet viltolyckor har ökat i nästan hela landet jämfört med förra året. I flera län är ökningen över 30 procent, inklusive i Västerbotten och Dalarna.

Riksförbundet M Sverige påpekar att bilförare behöver vara särskilt uppmärksamma i gryning och skymning när viltet är aktivt. Med egen erfarenhet av att de senaste två åren många gånger varit mer eller mindre nära älgviltolyckor med bil vet jag att uppmärksamhet och ABS-bromsar kan behövas även dagtid. Dimmiga höstkvällar, och trots sänkt hastighet, hinner man å andra sidan kanske inte ens reagera innan man passerat de långa gråvita älgbenen på vägrenen.

Älgarna kommer inte alltid där det är skyltat, eller i skymning och gryning, Foto: Trafikverket.se

Visst, förra veckan hade jag nytta av att kolla på sidorna av vägen i skymningen, precis som Riksförbundet M Sverige rekommenderar. Tack vare det kunde jag varna mötande trafik, och kanske fick jag älgen att väja innan den hunnit upp på vägen. Det var i Jämtland med en bred röjd gata på båda sidor om riksvägen söder om Svenstavik.

Även om älgolyckorna inte är lika vanliga nära storstäderna, så toppar storstadslänen faktiskt statistiken i antalet viltolyckor tack vare sina många bilar, rådjur och numera även många vildsvin. “M Sverige” har tidigare pekat ut ett antal åtgärder som kan förhindra viltolyckor, inklusive fler viltstängsel och att vägarnas sidoområden röjs, samt ökad jakt för att begränsa viltolyckorna. Gott så, och många skogsägare kan säkert skriva under på det mesta som bilisterna tycker?

Samtidigt så har jag noterat att röjda vägkanter, liksom kraftledningsgator, ger mycket viltbete? Viltbete längs vägarna, är det verkligen bra och genomforskat? Nja, jag är tveksam, och om det ska odlas viltbete nära vägar (och järnvägar) så borde det röjas mer eller mindre årligen? Fortsättning följer säkert, men om eller när olyckan är framme, så finns det info här på vad som ska göras. Skriv gärna ut en egen viltolycksremsa om ni inte har en redan i bilen- det underlättar ofta ett eftersöksjobb som ändå är svårt nog.

Viltolyckor-sätt upp remsa
Att markera vart viltolyckor skett är mycket viktigt för att skadade djur ska kunna hittas snabbt, Källa: Viltolycka.se

Annars önskar jag också er som redan hunnit ut till älgskogen för att jaga i norr en riktig “skitjakt”, vi är många som ska vara tacksamma för hjälpen med att hantera viltstammarna. Älgar och vilt engagerar på många sätt, och vi lär skriva mer om viltolyckor, viltbetesskador, långsamma TV-älgar och ÄBIN snart igen.

Föregående artikel

Stark husmarknad 2021 trots högre materialpriser

Nästa artikel
invasiva jättebalsaminer

Invasiva balsaminer i skogen 2021 — inte bara contorta och tysklönn

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack