Holmens vinst på trävaror — på väg mot svenskt rekord 2021?

Armas Jäppinen
vinst på trä 2021 Holmen

Holmens vinst på trävaror och rörelseresultatet för koncernen fortsatte öka Q2-2021. Kvartalsresultatet på drygt 500 miljoner vinst på trävaror imponerar, och drog upp rörelseresultatet för koncernen till 18 %. Holmens vinst på trävaror kanske är ett nationsrekord på kvartalsnivå, och det blir spännande att se vart de är på väg framåt årsbokslutet? Omsättningen i Holmens trävarudivision har tredubblats det senaste året, och stod under andra kvartalet 2021 för nästan 28 % av netto-omsättningen.

Holmen-koncernen är som vi tidigare skrivit så mycket “svensk sågverksaktie” man kan hitta i Sverige 2021, och har på det området bara viss konkurrens av Vida och SCA.

Vinst på trä med Martinssons och USA

Försäljningspriserna på trävaror ökade enligt Holmen 30 % från första kvartalet i år samtidigt som volymen ökade 10 %. Hur bar sig sågverken (inte bara Holmen) åt för att höja “genomsnittspriserna” så mycket, och sedan fortsätta höja? Det måste ju i så fall också inkluderat de “industriella” kunderna med stora långa byggprojekt i Sverige, dit bland annat Martinssons levererar limträ och byggsystem.

Vinst på trä Holmen 2021
Grafer över vinst på trävaror i Holmens Q2-rapport 2021, Källa: Holmen.com

Som vi skrev om i våras så var det inte minst USA-marknaden som drog upp priserna i början av året, och även om priserna ökat globalt så har det säkert varit en fördel för vinsten på trä att Holmen var aktiv i USA innan årets boom. Andelen av omsättningen för trävaror som Holmen sålde till “övriga världen inklusive USA” har dock minskat från 19 % till 14 % för första halvåret i år jämfört med ifjol. Omsättningen ökade förstås kraftigt på den Skandinaviska marknaden i och med Martinssons med sin starka satsning på vidareförädlade träbyggnadsprodukter.

Produktområden och geografisk försäljning Holmen första halvåret 2021, Källa: Holmen.com

Holmens egna skog och skogsaffär i relation till resultat trä och färdigvarupriserna är förstås lite knepigt att värdera, för samtidigt som Holmen redovisar att timmerpriserna går upp och massaveden står relativt stilla, återspeglas inte ökade timmerpriserna i resultaten från “skogsdivisionen”. Förvisso stabila resultat, men sämre än samma perioder förra året.

Inköpspris för sågtimmer och massaved för Holmen, Källa: Holmen.com

Holmen köper sannolikt nu mer timmer även i norr i Martinssons gamla inköpsområde, så kanske inte inköpsindex som redovisas i kvartalsrapporten är helt jämförbar över tiden. Enligt grafen och Holmens index närmar sig dock inköpspriserna nu förra timmerpris-toppen i slutet 2018, och även om det inte syns i listpriserna? Det är förstås på många sätt positivt att det går att tjäna pengar på svenskt trä, men även kunderna och leverantörer ska ju tjäna pengar för att det ska vara långsiktigt hållbart.

Holmen tjänar f.ö. också pengar på kartong, papper och energi även om det inte var lika spännande den här kvartalsrapporten. Att skogsindustrin och även Holmenaktien är lite svåranalyserad och motsägelsefull på vart man tjänar pengar förr, nu och i framtiden, verkar återspegla sig på att börskursen ligger i princip still trots den fina Q2-rapporten?

Föregående artikel
Johan Borg Bärplockare

Bärplockning i Sverige 2021

Nästa artikel
Björn-nalle-rumänien

“Innovationsstöd för samexistens” med de fyra stora via ny WWF-fond 2021

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack