Österrikes timmerpriser stiger – 1000 kr/m3fub även för barkborredrabbade

Torbjörn Johnsen
timmerhantering österrike

Enligt officiell statistik stiger nu Österrikes timmerpriser. Precis som här i Sverige går sågverken för fullt i Österrike och de säljer sina trävaror till rekordpriser. Men till skillnad mot i Sverige börjar det nu synas i betalningen till skogsägarna. Efter att priset för sågtimmer av gran bottnade (!) runt 675 kr/m3fub för ett drygt år sedan så har priserna nu klättrat upp betydligt.

Österrikes timmerpriser – 48% upp på ett år

Enligt Landwirtschaftskammer Österreich, som för officiell rundvirkesstatistik, så har priset för de vanligaste granstockskvalitéerna nu i juni passerat 100 Euro/m3fub*. Alltså drygt 1000 kr per kubikmeter fast mått under bark (m3fub). Det här gäller hela landet inklusive barkborredrabbade områden. Lagren av sågtimmer är låga och efterfråga stor och det är nu det som slår igenom på timmerpriserna.

grantimmer i österrike
Nu betalas sågtimmer av gran i Österrike med mer än 1000 kr/m3fub i hela landet. Pris vid bilväg i skogen.

Tittar man historiskt så ligger enigt Landwirtschaftskammer Österreich genomsnittspriset för de senaste 10 åren (sågstock av gran) runt 900 kr/m3fub med en pristopp hösten 2013 över 1000 kr/m3fub. Den senaste siffran i tabellen här nere avser april 2021 och den ligger runt 940 kr/m3fub men enligt samma sajt så är priserna nu i juni alltså över 1000 kr/m3fub i hela landet efter fortsatta prisökningar i maj och juni. I områden som drabbats hårt av barkborreskador har timmerpriserna legat lägre än i andra delar av Österrike men även där är nu priserna över 1000 kr/m3fub.

Österrikes timmerspriser
Priset för den vanligaste kvalitén av granstock i Österrike. Senaste notering avser april 2021 och sedan dess har priset ökat ytterligare och ligger nu över 100 Euro/m3fub (ca 1000 kr). Genomsnittspriset de senaste 10 åren har legat runt 90 Euro/m3fub (ca 900 kr). Källa: lko.at

Högre pris för att skogsägarna ska sälja

Orsaken till att Österrikes timmerpriser ökar är att den enorma marknadsboom som råder för sågade trävaror nu slår igenom även i råvaruledet. Detta händer för att timmerlagren är uppsågade och att nytt timmer som köps in av sågverken måste betalas med högre priser för att skogsägarna ska vilja sälja. Den basala lagen om tillgång och efterfråga helt enkelt. Österrikes skogsägare är vana en betydligt högre prisnivå än sina svenska motsvarigheter och även de dåliga priserna i Österrike ter sig höga i svenska ögon.

Stor sågverksindustri driver Österrikes timmerpriser

Till skillnad mot den svenska skogsmarknaden som är ”fiberdriven” så är den österrikiska marknaden timmerdriven. I Sverige är de största bolagens och virkesköparnas huvudsortiment massa och kartong/papper. I Österrike är det trävaror och byggskivor. I Österrike finns flera stora sågverksbolag som är både drivna och expansiva och ännu fler små sågverksföretag.

graf som visar sågverkens produktion i österrike
Sågverkens produktion av trävaror i Österrike de senaste åren Källa: holzindustrie.at

Totalt sågade de österrikiska sågverken 10,6 miljoner m3 sågad vara under 2020 och för detta gick det åt ca 18 miljoner m3fub timmer. Det ger ett sågutbyte runt 58% vilket är rejält högre än motsvarande i Sverige. De Österrikiska sågverken är beroende av en omfattande timmerimport då det inhemska skogsbruket inte räcker till. Från närliggande länder importeras nästan 50% av det timmer som sågverken behöver.

gaf som visar sågverkens importbehov i österrike
Österrikes sågverk har ett stort behov av att importera råvara. Under 2020 kom 49% av allt timmer från närliggande grannländer. Källa: holzindustrie.at

Stora lager av flis och massaved

Den höga aktiviteten i både avverkning och sågproduktion genererar stora volymer biprodukter som flis, spån och bark. Det här gör i sin tur att lagren av dessa sortiment byggs upp och priserna sjunker. En stor användare av sågverkens flis (skillnaden mellan rund stock och fyrkantigt virke) är olika typer av skivindustri. Det finns flera stora skivföretag i Österrike typ Kronospan och Egger som tillverkar spånskivor, OSB, MDF m.fl olika typer av skivmaterial för bygg- och möbelindustrin.

Just nu finns det överflöd av råvara för dessa företag men trots det är de officiella priserna fortfarande ändå skapliga för dessa sortiment. Som exempel betalas s.k ”Faserholz”, upp mot 300 kr/m3fub. Alltså sämre och klenare rundvirke som skulle platsa som massaved eller energived hos oss.

*Alla priser som anges är pris per m3fub, det vill säga priset per fast mått (hela vedvolymen) för en stock men utan barken.

Diskutera gärna timmerpriserna i Österrike (och Sverige!) på Skogsforum.se.

Läs mer om Österrikes timmerpriser och virkesmarknad:

Landwirtschaftskammer Österreich (prislistor och prisutveckling)

Österrikes såg-, skiv och möbelindustrier

Föregående artikel
Skyddad natur IUCN I-II

Sverige har 700 % mer skyddad natur än Tyskland

Nästa artikel
träfasad i cederträ på Universeum

Cederträ – Svenska skogsägare marknadsför importvirke till byggsektorn

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack