Cederträ – Svenska skogsägare marknadsför importvirke till byggsektorn

Torbjörn Johnsen
träfasad i cederträ på Universeum

Cederträ blir allt mer populärt som fasadmaterial i större byggprojekt. Trä i form av små tunna bitar, s.k ”shingles” eller snarare ”träfjäll” på svenska, pryder nu allt fler spektakulära träbyggnadsprojekt. Arkitekterna vill manifestera att det är ett trähus man ritat genom att använda synligt trä på fasaden.

Problemet är bara att den svenska träindustrin, i arkitekternas ögon, inte kan leverera ett alternativt som baseras på svensk träråvara utan man hänvisas till cederträ som importeras från Nordamerika. För många arkitekter blir träfasader allt mer synonymt med cederträ och det finns t.o.m byggnadsprojekt som uppkallats efter materialet. Bostadsområdet Cederhusen i Stockholm presenteras som Stockholms första stora massivträprojekt.

cederhusen i stockholm med cederträ
Bostadsområdet Cederhusen har fasad i cederträ. “Stockholms första träbygge i massivträ”. Källa: General Architecture

Cederträ från Södra?

Nu har det gått så långt så att skogsägarägda föreningen Södra marknadsför ”Cederspån från Södra” som nyckelbudskap när man i ett pressmeddelande berättar om sina leveranser till byggprojekt Universeum i Göteborg. Gert Wingårdh har ritat och hela projektet ska andas trä. Trots att Södra leverera korslimmat trä, limträ(!) och massiva treskiktskivor i trä som baseras på medlemmarnas svenska granskog så är det nordamerikanskt cederträ som lyfts upp i rubriken och ingressen i pressmeddelandet. Södra vill givetvis göra sig attraktiv som leverantör till större byggprojekt vilket man inte kan klandra dem för men det här pressmeddelandet och företeelsen med cederträ som förstahandsval i träfasader visar på en större problematik värd att reflektera över.

Svenska alternativ till ceder?

Förr byggdes kyrkor och andra byggnader med fasad av ”träfjäll”. Oftast tjocka s.k spån av fura och gärna med en ytbehandling av tjära eller eventuellt rödfärg. Ett viktigt kvalitétskrav när fasadspån används är att de görs av ett rötbeständigt material och helst ska det också vara kvistrfritt. Bland våra inhemska trädslag finns flera alternativ som kan användas i liknande fasader. Kärnfura har ett naturligt rötskydd och likaså kärnvirke av ek. Samma sak gäller för lärk vilket är ett trädslag som ökar i volym i Sverige idag. Det som saknas idag är en industri som kan producera ett sådant byggmaterial baserat på svensk råvara.

Frågan om svenska alternativ till ceder i fasaden har diskuteras på Skogsforum.se och då gällde det ett villaprojekt utanför Borås med ungefär samma problematik som i Universeum.

Affärsmöjlighet för entreprenörer

De svenska råvaruströmmarna är inte designade för att plocka ut små volymer av speciella sortiment och kvalitéer. De är utformade för att så snabbt och effektivt förmedla de båda huvudsortimenten massaved och sågtimmer till en storskalig och relativt bulkorienterad volymförädling.

Värdet på slutprodukten, ett högprofilerat fasadmaterial till byggsektorn, borde ändå vara så pass högt att det borde finnas affärsmöjligheter här för svenska förädlare. Frågan är bara för vem? Finns det entreprenörer som är beredda att starta upp och ta sig an en sådan utmaning? Eller finns de redan? Tipsa oss gärna i så fall!

träfasad i cederträ på Universeum
Utbyggnaden av Universeum i Göteborg görs i trä och fasaden kläs med cederträ från Nordamerika. Bild: universeum.se

Flera lösningar på samma problem

Om det nu anses vara ett problem att svenska träbyggnadsprojekt måste prydas med trä från Nordamerika för att signalera träbyggnad så borde skogsbruket och skogsindustrin fundera på lösningar. Ska vi börja odla Ceder (eller Thuja som den kallas här) i Sverige för att tillgodose behovet av hållbara fasadshingles? Klarar vi i så fall att få fram rätt (kvistfria) kvalité och riskerar vi då att det blir som med Visingsöekarna när träden väl är klara för avverkning? D.v.s att behovet och modet har skiftat och att man då gör fasaderna av annat material?

Eller ska vi försöka ta fram lämpliga och hållbara fasadmaterial baserade på inhemsk råvara? Och marknadsföra dessa så att arkitekter, fastighetsbolag och byggare attraheras av dem.

Diskutera gärna och dela med dig av dina synpunkter på Skogsforum.se

Vill du läsa mer om träbyggande finns en intressant artikel här på iskogen.se.

Fakta om cederträ

Det vi i dagligt tal kallar cederträ kommer från släktet Thuja. I huvudsak från western red cedar som heter Tuja Plicata på latin och kallas jättethuja på svenska. Western red cedar växer naturligt i nordvästra Nordamerika och Thuja-träden kan under gynnsamma förhållanden nå imponerande höjd och ålder. Upp mot 75 meter höga och 1000 år gamla träd förekommer.

Cederträ är tack vare naturlig impregnering motståndskraftigt mot röta och nedbrytande organismer och har därför blivit populärt i fasadmaterial. Trävirket doftar gott och om ni vässar en traditionell blyertspenna som sannolikt är gjord av cederträ kan ni känna doften.

Thuja kan växa bra i Sverige och den finns i skogsbestånd på några platser i landet. Bl.a på norra Öland.

Föregående artikel
timmerhantering österrike

Österrikes timmerpriser stiger – 1000 kr/m3fub även för barkborredrabbade

Nästa artikel

Nu kommer nya sågverksinvesteringar

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack