Nu kommer nya sågverksinvesteringar

Torbjörn Johnsen

Vi har återkommande skrivit om den starka trävarumarknaden och frågan har hängt i luften om när vi kommer att se nya sågverksinvesteringar. I Nordamerika, där trävarupriserna skenat, håller amerikanska sågverk nu på att trimma upp sin produktion. Det låter sig göras eftersom sågkapaciteten ännu inte kommit upp i nivåer som fanns innan finanskraschen 2008-2009. Här i Sverige kör alla sågverk i stort sett på maxkapacitet idag så om produktionen ska öka så krävs det nya sågverskinvesteringar.

Moelven först ut att flagga för stora sågverksinvesteringar

Idag meddelar norskägda Moelven att man avser investera tungt i sina sågverk i Edane och Valåsen. Totalt handlar det om 600 miljoner varav 450 miljoner i Edanesågen. Där ska hela såglinjen bytas ut och produktionslinan ska moderniseras rakt igenom. Projektet ska vara klart första halvåret 2024.

I Valåsen kommer Moelven att byta ut hela klentimmerlinjen och det kommer att göras energieffektiviseringar samt nyinvesteringar i sågintag och råsortering med kamerateknologi. 

Produktionsökning i både Valåsen och Edane

Moelven skriver i sitt pressmeddelande att investeringarna ska ge markanta kapacitetsökningar och ökad produktion. Idag sågar Edande 160.000 m3 sågad vara och Valåsen 375.000. Hur stor produktion man planerar för efter genomförda sågverksinvesteringar vill Moelven inte avslöja utan säger att det beror på många faktorer.

Ökat sågutbyte och klenare stock

Jag pratade med Anders Lindh som är divisionschef i Moelven Timber och han säger att ett viktigt syfte med investeringen är att optimera utbytet av varje stock. Sågutbytet ska ökas med hjälp av den modernaste tekniken.

Satsningen på klentimmerlinjen i Valåsen ska enligt Anders bl.a ses i ljuset av att flera institutionella skogsägare sänker sina slutavverkningsåldrar. Medelstocken blir allt klenare och det behövs bra utrustning som kan optimera utfallet av mer klent virke.

Moelvens sågverk i Valåsen
Nu kommer sågverksinvesteringarna. Moelven satsar på en ny klentimmerlinje och ny teknik för ökat sågutbyte i sitt sågverk Valåsen utanför Karlskoga. Bild: moelven.com

Sågverksinvesteringar eller satsning på KL-trä?

Vi har pratat mycket om företag som investerat i produktion av korslimmat trä. Så kallat KL-trä (eller CLT på engelska). Såväl Stora Enso, Setra och Södra har startat eller håller på att bygga anläggningar för produktion av KL-trä. Holmen köpte upp Martinsson som varit tidigt ute inom detta segment. På frågan om inte KL-trä borde vara en produkt för Moelven som redan är inne i massivträbygg via sin limträproduktion, svarar Anders att det inte finns några sådana planer i dagsläget.

Ökad timmerförbrukning i prisdiket

För skogsägarna i det s k prisdiket måste dagens investeringsbesked ses som positivt. Allt som kan öka konkurrensen om timmerråvaran är bra för skogsägaren och fler sågverksinvesteringar kanske kan hjälpa till att få upp den mellansvenska prisnivån till samma som i södra landsdelarna. Moelvens svenska sågverk verkar inom några av landets bästa områden när det gäller timmerkvalité för gran så det verkar inte logiskt att grantimmer ska betalas sämre än i södra Sverige.

Moelven har beslutat att investera 450 miljoner kr i Edanesågen i västra Värmland. Hela såglinjen ska bytas ut och sågen ska moderniseras rakt igenom. Bild: moelven.com

Långa leveranstider för maskiner

I spåren av den allt hetare trämarknaden börjar orderböckerna för maskin- och teknikleverantörer till sågverksindustrin att bli allt tjockare. Det här innebär ökade leveranstider och att svenska sågverksinvesteringar som nu beslutas ger uppstart först om flera år. I Moelvens fall handlar det om tre år. Det här innebär samtidigt att vi har den sågverkskapacitet vi har i Sverige några år framåt och att det inte går att mätta marknaden med snabbt ökad produktion. Nästa fråga är hur mycket timmerråvaran kommer att räcka till. I Moelvens fall räknar man dock inte landsgränsen mellan Sverige och Norge som en spärr för virkesflödet så i alla fall Edane kan mycket väl försörjas till viss del med norskt timmer.

Ni kan läsa pressmeddelandet om Moelvens sågverksinvesteringar här.

Vill du diskutera vilka effekter Moelvens investeringar får på virkesmarknaden i “prisdiket” så finns det en tråd på Skogsforum som du hittar här.

Föregående artikel
träfasad i cederträ på Universeum

Cederträ – Svenska skogsägare marknadsför importvirke till byggsektorn

Nästa artikel
graf som visar index för skogsbrukets lönsamhet

Skogsindustrins intäkter skenar – skogsbrukets lönsamhet minskar

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack