Tyska sågverken sågade mer igen 2020 trots Corona

Armas Jäppinen
tyska sågverk timmersortering

Sedan 2006 har branschtidningen Holzkurier samlat in tyska sågverks förbrukningsstatistik, och så också i år. De största sågverken i Tyskland ökade produktionen igen förra året – och i år tror sig de flesta företag kunna öka ytterligare. Några nya tyska sågverk startar också upp 2021.

Enligt statistiken som FAO redovisat till 2019 är den totala produktionen sågad vara i de tyska sågverken cirka 5 miljoner större än i de svenska sågverken sedan cirka 20 år. Tack vare ett lägre sågutbyte i Sverige passerar dock i princip lika stora sågtimmervolymer per år genom sågverken i bägge länderna.

Produktionsvolymerna av rundvirke och sågad vara i Tyskland och Sverige, Källa: FAO.org

Börjar man bryta ned siffror för olika volymer, import och export samt tar hänsyn till stormar och barkborrar blir det komplicerat så det är inte alldeleles lätt att jämföra länder. I Tyskland används också oftast förbrukningen av sågtimmer för sågverkens storlek, exv. när Holzkurier redovisade att de tyska sågverk som sågat mer än 50.000 fastkubikmeter barrtimmer per år ökat förbrukningen eller om man så vill produktionen igen 2020.

De företag som rapporterade sina siffror till Holzkurier för 2020 använde totalt 30,9 miljoner kubikmeter sågtimmer, vilket var en ökning med 3,8%. Resultatet är precis som för Sverige anmärkningsvärt på grund av Coronapandemin, givet att det även i Tyskland var stoppade sågverk i början av pandemin. Flödet av rundvirke och sågtimmer från de tyska skogarna ökade också 2020 som vi nyligen skrivet om, och att det delvis hör ihop med den stora mängden barkborreskadat rundvirke som kommit ut på marknaden i Tyskland, Tjeckien och Österrike.

Om man lägger till de företag som inte lämnade någon information till Holzkurier, så var råvaruförbrukningen i de stora tyska sågverken enligt deras egen uppskattning minst 33,5 miljoner kubikmeter.

Jag noterade när jag gick igenom Holzkuriers detaljerade lista att flera av sågverken som jag besökt för många år sedan fortfarande snurrar på, och även Sågverket i Morbach som jag en period dagligen passerade på väg ned till gallringsarbetet i Moseldalen på 1980-talet. Langholz (hela stammens sågtimmerdel av trädet) gäller då och fortsatt där och på många andra Tyska sågverk, vilket ju påverkar både utbyte och transportkostnad och -avstånd. De stora volymerna sågas dock i liknande sågverk som i Sverige, och den huvudsakliga maskinparken i sågverken är sedan länge dessutom tysk både i Sverige och Tyskland.

Det skiljer på några andra sätt också i hur tyska sågverk arbetar, och bilden från Sennebogen visar bland annat en variant av lastning med kran på en timmersortering, och där det är barkat sågtimmer som hanteras. Kanske ska leta reda på mina gamla rapporter om för- och nackdelar med det konceptet, för nu 20 år senare är det nog samma-lika, men motsatta koncept som härskar i Sverige respektive Tyskland.

GELO Timber Klentimmersågverk, Sennebogen används vid sortering av barkat sågtimmer, Foto: Sennebogen.com

Tyska sågverk som förbrukade över en miljon kubikmeter 2020

Enligt Holzkurier är det största enskilda tyska sågverket Zieglers träindustri i Plößberg som förbrukade 2,2 miljoner kubikmeter sågtimmer 2020, följt av Ilim Nordic Timber i Wismar, 1,9 miljoner, och Mercer Timber Products i Saalburg-Ebersdorf med 1,35 miljoner.

Den största tyska sågverkskoncernen är Binderholz med fyra sågverk i landet och de förbrukade totalt 3,44 miljoner kubikmeter år 2020. Ilim med de två sågverken i Wismar och Landsberg förbrukade 3 miljoner, medan Pfeifer med tre sågverk rapporterade 2,35 miljoner kubikmeter för 2020.

År 2020 nådde 14 tyska sågverk en förbrukning på mer än en miljon kubikmeter. De tillsammans stod för 57 % av de totala 30,9 miljoner som rapporterats in till Holzkurier. För första gången rapporterade fyra tyska sågverk att de förbrukade över en miljon kubikmeter.

Tyska sågverk 2020
Kartbilden visar var de olika sågverken ligger i Tyskland, ju större plupp, desto större produktion, Källa: Skogsforum.se

De tyska sågverk som kommunicerade planer för 2021 till Holzkurier indikerar ytterligare en ökning med runt fem procent för 2021. Enbart Ante-Holz och Rettenmeier planerar tillsammans att öka sina volymer med över 1 miljon kubikmeter i år.

Ett nytt klentimmersågverk har redan tagits i bruk 2021 av GELO Timber, Wunsiedel (se bild ovan) som ska såga 350.000 fastkubik per år. Ett annat nytt sågverk med CLT-produktion ska igång i slutet av året och de ska förbruka 200.000 kubik. Det ska bli spännande att följa hur sågverksindustrin fortsätter utvecklas i olika länder, och vi ska förstås också återkomma till vår “sågverksskola” för att förklara mer om varför sågutbytet skiljer i olika sågverk och länder. I Tyskland finns dessutom en stor och intressant skivindustri som del av skogsindustristrukturen, som kan förklara en del andra skillnader.

Föregående artikel
Barkborre svärmningsövervakning

Svärmning av granbarkborre 2021 — hittills lika många i fällorna som försommaren 2020

Nästa artikel
betesskdor Mellansverige

Larm igen 2021 om multiskador inklusive betesskador — i x delar av Sverige

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack