Svärmning av granbarkborre 2021 — hittills lika många i fällorna som försommaren 2020

Armas Jäppinen
Barkborre svärmningsövervakning

Svärmningsövervakningen av barkborrar har i år sedan vecka 19 gett fångster i fällorna. I genomsnitt verkar antalet fångade barkborrar hittills faktiskt vara något högre jämfört med ifjol, men det är en stor skillnad mellan orterna och veckorna. Givet förutsägelser i vintras om att den totala populationen barkborrar enligt SLU borde gått ned lite (cirka 30%) i drabbade områden, har vi nyfiket väntat på hur stort totalt antal barkborrar som skulle utgöra den första huvudsvärmningen för 2021.

I väntan på officiella uttalanden från experterna så publicerar vi här några egna resultat från övervakningen av borrar och den databas som Skogsstyrelsen uppdaterar varje vecka under svärmningssäsongen. I de fällor som fanns på de 34 orter i landet där man totalt fångade mer än 5.000 barkborrar i fällorna före vecka 22 både år 2020 och 2021, så har alltså genomsnittet i år varit något högre (103 %).

Svärmningsövervakning-fullt-fälla
En barkborrefälla i Uppsala med fångst vecka 19, 2021, Foto: Armas Jäppinen

Svärmning med över 10.000 borrar på 22 orter hittills 2021

Enligt Mattias Sparf på Skogsstyrelsen som ansvarar för övervakningen så brukar man säga att vid nivån 10.000 borrar per fälla så kan beståndsskog angripas. Det antal har man nått i år i 22 av de 34 orterna ovan, men givet att barkborresvärmningen från början bröts upp tidsmässigt av kyla och det kom regn på många platser finns det förhoppningar om att många fler stående granar i år kan stå emot angrepp bättre.

Tittar man vidare på de 34 övervakningsorter som det fångat mer än 5.000 borrar per fälla på försommaren 2020 och 2021 fanns det bara övervakning på fyra av de orterna åren 2018 och 2019. I Örebro och Vallentuna har fångsterna varit betydligt större nu senaste åren, medan det i Lagan mellan Halmstad och Markaryd fångats relativt stabilt cirka 10.000 borrar före vecka 23 de senaste fyra åren. I Nässjö var det riktigt många borrar i fällorna 2018 och 2019 men “bara” cirka 10.000 i snitt per fälla de senaste försomrarna.

Skogsstyrelsens databas med fångsterna de senaste åren, Källa: Skogsstyrelsen.se

Barkborreflygningen följer vädret men i södra halvan av Sverige har det nu varit ganska långa perioder med över 18 grader varmt, så det mesta av huvudsvärmningen lär ha passerat, och nu gäller det att hinna få ut angripna vindfällen och stående träd innan föräldraborrarna kanske hinner ut för en ny vända vilket från de barkborresvärmning som skedde vecka 19 i år kan vara ganska snart.

I Skogsstyrelsen standardgraf för årets svärmning kan man se hur mycket det har varierat mellan orter när årets första barkborresvärmning per ort inträffat. Givet att alla skogar ligger mer eller mindre nära fällorna i övervakningen är det viktigt att kolla på flera närliggande fällors resultat och för skogsägare att tänka efter när och hur länge det var barkborrevarmt där “riskskogen” står.

Skogsstyrelsens diagram för fångsterna i fällorna under 2021 och per vecka visar en stor variation, Källa: Skogsstyrelsen.se

Det är som sagt en stora variation mellan fällor och veckor, och ännu mer så för varje fångstställe. Den som berörs bör förstås gå in själv på Skogsstyrelsens hemsida och söka upp det län eller orter som ligger närmast till hands. I vissa tidigare hårt drabbade län finns det många fällor i övervakningsprogrammet, medan det i andra är ganska få. Om man väljer alla fällor i Uppland ser man att det i år är värst i norra delarna av länet, men då ser man inte en av de värsta fällorna hittills i år som står utanför Arlanda i Vallentuna kommun precis innanför länsgränsen i Stockholms län.

Skogsstyrelsens diagram för fångsterna i fällorna under 2021 och per vecka visar en stor variation, Källa: Skogsstyrelsen.se

Summeringen av vecka 22 som Skogsstyrelsen gör för övervakningen står bland annat:

“I södra halvan av landet kan vi anta att svärmningen har kulminerat den gångna veckan, medan den i norr är i full gång.” “Det är nu viktigt att du som har äldre granskog går ut och letar efter nya angrepp, framförallt i utsatta hyggeskanter eller där du haft tidigare skador. Ett tidigt tecken på nya angrepp är brunt borrmjöl som kan synas vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv.”

“Granar som angreps förra året kan du som regel lämna kvar, även om de innehållit övervintrade granbarkborrar i barken. Från det att huvudsvärmningen har kulminerat finns det inte längre några granbarkborrar kvar i dessa granar och då är det kontraproduktivt att avverka dessa ur bekämpningssynpunkt.”

Barkborre svärmningsövervakning
Fälla som används i övervakningen, Foto: Skogsstyrelsen

I data för vecka 22 syns också svärmning i norr, men det är glest mellan övervakningsfällorna i norr jämfört med de som nu finns i södra Sverige. Givet erfarenheterna från barkborreangreppen i Västernorrland bara några år tillbaks verkar det rimligt att vara vaksam även norrut.

Svärmning olika platser vecka 22 Sverige
Skogsstyrelsens karta för fångsterna i fällorna vecka 22 visar en stora variation i landet, Källa: Skogsstyrelsen.se

Hur och när en så kallad syskonsvärmning kan tänkas uppstå varierar också beroende på vädret, och när temperatursumman varit tillräcklig återkommer säkert Skogsstyrelsen till. Vi ska förstås också fortsätta följa svärmingsövervakningen, barkborreangreppen och väderprognoserna.

Föregående artikel
asp-pelarsal

Asp — Populus tremula igen 2021?

Nästa artikel
tyska sågverk timmersortering

Tyska sågverken sågade mer igen 2020 trots Corona

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack