Sveriges högsta gran är en torrgran — dödades av barkborrar 2020

Armas Jäppinen
torrgranar-fjärranalys

Sveriges högsta gran har sedan i höstas blivit Sveriges högsta torrgran. Vi kontrollerade statusen samma vecka som Skogsstyrelsen lockat med att “alla ska till barkborreveckan”. Får se om marknadsföringen lockar effektivare än ett feromon till barkborrefällorna, men det handlar i praktiken om att läget är fortsatt allvarligt och att Skogsstyrelsen kör en serie Youtube-föredrag om barkborrar.

Första föredraget handlade om hur man kan hitta ställen med angripna granar och torrgranar genom att jämföra satellitbilder. Den nya tjänsten har funnits på Skogsstyrelsens hemsida under våren, och jag har testat den på några områden, och bland annat syntes barkborreangreppet och grandöden runt Sveriges högsta gran via satellitbilderna. Tyvärr kunde jag häromdagen också i fält konstatera faktum. Även den högsta var död från tå till topp.

Torrgran-högsta-2021
Sveriges högsta gran har gjorts till en torrgran av barkborrar Foto: Armas Jäppinen

Vi har tidigare under våren skrivit om att det är för tidigt att slappna av även om vissa prognoser säger att det kan blir mindre angrepp av granbarkborre i år om det blir en “normalsommar”. Efter kyla kommer värme, så vi får väl se hur det går. Givet att många skogsmaskingrupper enligt flera rapporter har stått tämligen still i vår trots våra marknadsrapporter, ska det bli intressant att följa när virkes- och barkborrerallyt drar igång under sommaren.

Fina granar och torrgranar via kartor

Jag har sedan några år följt Skogsstyrelsens utveckling av karthjälpmedel för barkborrar, men inte varit så imponerad över riskkartorna som i skogsbygderna i princip bara kunnat visa upp var det finns mycket gran som är över medelåldern, vilket är vanligt. De flesta skogsägare vet dessutom var de har gran själva, och dessutom saknades det länge kartor för Klarälvdalen i Värmland trots att det varit mycket barkborreangrepp där sedan 2018. Nu finns det riskkartor för större områden, men även om de inte är mycket värda för skogsägare som kan sin skog, ska nog övriga vara vaksamma om de hamnat i händerna på oseriösa virkesköpare som vill skrämma fram lite mer grantimmer.

Riskanalyskarta från Skogsstyrelsen visar vart det finns hög granskog, vilket är vanligt i “hyperitbergs-bandet som går genom Värmland ungefär längs samma gräns som folk uttalar sj-ljudet olika enligt Fredrik Lindström m.fl. Karta: Skogsstyrelsen via Skador på skog

Nu finns förutom riskkartorna även ett mer utvecklat instrument för riskanalys av barkborreangrepp som kallas Granbarkborre- Förändringsanalys. Under barkborreveckans första föredrag presenterades delar av arbetet med barkborrar på Skogsstyrelsen, och fokus las först på att förklara hur det nya förändringsverktyget som nyttjar satellitbilder fungerar.

Jag hade själv använt Granbarkborre- Förändringsanalys utan kurs och fått det att fungera, för se vart hyggen tagits upp sent i höstas. Det fungerar också för att hitta koncentrerade angrepp av granbarkborre, i alla fall om grupper av minst 5-10 granar angripits, och har man god kännedom om sin skog från fältbesök på senare år kan man se även “mildare och mer utspridda” angrepp.

Jag rekommenderar att gå kursen via Skogsstyrelsen och Youtube först, för man får en större förståelse för att man måste ha viss fingertoppskänsla för att välja bästa satellitbilder, tidsperioder och filtreringsvärden. Med lite tålamod går det dock att hitta rätt. En sak som inte nämnts så tydligt av Skogsstyrelsen är vikten av att blanda tidsperioder, och jämföra olika bilder med tillräckligt stort mellanrum för att se förändringarna på olika nivå. I fallet med Sveriges högsta torrgran så skedde det stora förändringar i barrförluster på cirka 10 granar, som under både 2019 och 2020 förvandlades till torrgranar.

torrgranar-fjärranalys
Sveriges högsta gran och cirka 10 stycken närstående nästan lika stora granar har tappat barrmassan, vilket syns om man jämför satellitbilder. Kombinerar man bilden med en riskanalys ser man att det finns fler stora granar, inklusive “Sveriges högsta tall”, i grannskapet. Karta: Skogsstyrelsen via Skador på skog

Enstaka torrgranar på mark du känner?

Tjänsten Granbarkborre- Förändringsanalys använder satellitbilder och så länge det kommer färska bilder på en molnfri himmel kan man löpande köra testet på sina skogar. Även om det kommer satellitbilder var tredje dag så är det i Mellansverige 15- 20 bilder per år som har mindre än 10 % som döljs av moln.

Jag har själv varit ute och tittat på flera barkborreangrepp, och konstaterat att även om systemet fungerar så räcker det inte att bara titta efter rejäla förändringar på minskad barrmassa som i fallet med Sveriges högsta torrgran. Det kan då vara för sent för att hinna stoppa angreppet eller rädda huvuddelen av mindre bestånd. Det verkar dock gå att se även mindre förändringar (blått i skalan) med mer spridda angrepp med några träd här och där i bestånden för de som kan sin skog i grunden. Viktigt för de som inte kan vara på plats så ofta i sommar, för då kan det vara mycket värt att även hitta mindre förändringar via satellit.

Skog angripen av granbarkborre. En torr växtsäsong kan skapa stressade träd som lättare angrips av skadedjur.
Skog angripen av granbarkborre. Foto: Skogsforum.se

Jag har själv tittat på ett granbestånd på en knapp hektar där man inte såg många angrepp vare sig i satellitbilderna från ifjol eller i fält före augusti ifjol, men där det hade fortsatt och angreppet syns nu tydligt i delar av beståndet (några pixlar). Det är dock i övrigt många angrepp så nästan hälften av de ståtliga tvåkubiks-granarna i beståndet i en fin nordöstsluttning är nu torrgranar.

Vill man förkovra sig ytterligare så la Skogsstyrelsen upp en nyhet idag också om barkborrarnas framfart och om barkborreveckan. Vi återkommer förstås också när vi hittar något nytt och matnyttigt, där eller i skogen…

Föregående artikel
EU taxonomin och hur den kan påverka skogsägaren.

EU Taxonomin — bra, dåligt eller inget för skogsägare?

Nästa artikel
rundvirkeslager-sågverk-massaved

Rundvirkeslager inför barkborre- och brädgårdsrallyt 2021

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack