Normaliserad skotarmarknad med förkrossande grön dominans

Torbjörn Johnsen
Skotarmarknad-John Deeres Gallringsskotare 1010G

Nu har vi sammanställt registreringsdata över Sveriges skotarmarknad 2021 fram till utgången av tredje kvartalet. Registreringstakten har dämpats klart om man jämför med samma period i fjol då vi hade en riktig marknadshajp för skotare. I år ser det ut att bli mer av ett normalår. 259 registrerade skotare t o m 30 september indikerar en totalmarknad runt 340-350 maskiner. Ganska väl i linje med de senaste årens skotarmarknad även om det hamnar långt från fjolårets rekord på 451 skotare.

Skotarmarknad bromsad av komponentbrist?

Nu är det skillnad på skotarförsäljning och skotarregistrering. Maskinerna säljs långt innan de levereras men registreringen sker först i samband med leverans. Enligt maskintillverkare vi har pratat med finns det liknande problem i skördar- och skotarmarknaden som vi hör talas om från andra områden: problem att få tag i komponenter av olika slag vilket ger förseningar i produktionen. Det gäller både elektronik-komponenter (halvledare) men även produkter inom hydraulik. Hade försörjningskedjan från underleverantörer fungerat problemfritt så hade vi troligen sett en skotarmarknad med fler levererade och registrerade maskiner hittills i år än vad som nu är fallet.

Skotarmarknad-John Deeres Gallringsskotare 1010G
John Deeres gallringsskotare 1010G har nu tagit sig upp på prispallen vilket innebär att de tre mest registrerade skotrarna på den svenska marknaden under 2021 nu kommer från John Deere. Bild: deere.se

Grön dominans

Ett företag som verkar kunna leverera maskiner i år är i alla fall John Deere. De har t o m fått ut fler maskiner på den svenska marknaden hittills i år än vad de gjorde under motsvarande tid i fjol. Det här innebär att de tar marknadsandelar och John Deere är nu uppe i 48,3 procent andel av svensk skotarmarknad. Det är en större marknadsandel än de någonsin haft under den tid vi har registreringsdata ifrån (sedan 2005). De tre skotare som står för flest registreringar i Sverige i år är alla John Deere-maskiner: 15-tontonsskotaren 1510G har återtagit toppositionen som den populäraste i Sverige och petat ner storskotaren 1910G till andrplatsen. Ny på pallen är gallringsskotaren John Deere 1010G som har gått upp som trea strax för Komatsus 855 och Ponses Elephant King.

Skotarmarknad-tabell över populäraste modeller
Antal registrerade per skotarmodell på den svenska marknaden under Q3 2021. Källa: Data från Transportstyrelsen analyserad och sammanställd av Skogsforum.se

Fler gallringsskotare och krympande storleksskillnad mellan norr och söder

En intressant förändring som sker i den svenska skotarmarknaden är att skillnaden i skotarstorlek mellan Norrland och Götaland krymper. Det är en utveckling som pågått de senaste tre åren och den beror i huvudsak på två saker: dels så säljs nu allt fler riktigt stora slutavverkningsskotare till Götaland. Och dels så verkar snittstorleken sjunka för nya skotare till Norrland. Skillnaden i skotarnas genomsnittliga laststorlek mellan Norrland och Götaland var 3,2 ton år 2018. I år har den krympt till 2,0 ton. Det blir intressant att se om den utvecklingen fortsätter.

Under 2021 har andelen gallringsskotare (lastvikter mellan 8-11,9 ton) i hela landet ökat till 22 procent att jämföra med 15 procent 2019. Mer än var femte skotare som säljs i Sverige är en utpräglad gallringsskotare.

skotarmarknad-lastvikter
Genomsnittlig lastvikt för registrerade skotare, per landsdel och år. Skillnaden mellan Norrland och Götaland minskar stadigt. Källa: Data från Transportstyrelsen analyserad och sammanställd av Skogsforum.se

Terminsstart med nya skotare

Sedan några år tillbaka har de större tillverkarna en ny samarbetsmodell med landets skogsmaskinutbildningar. Istället för att utbildningarnas huvudmän investerar i dyra skogsmaskiner så hyr de istället maskiner direkt från tillverkarna per använd timme. I affärsmodellen ingår att skolmaskinen byts ut och säljs vidare redan efter ett år och att den då är en attraktiv maskin för en skogsentreprenör. Ofta sker affären med entreprenören redan när maskinen levereras till skolan. Skolorna i sin tur får förmånen att alltid ha maskiner av senaste årsmodell. Just detta kvartal verkar de ha gått ut många nya skotare till skolorna vilket man kan se på att mer än 20 maskiner under Q3 inregistrerats på John Deere i Märsta och på Komatsu Forest i Umeå (tillverkarna står själva som ägare skolmaskinerna).

Alla siffror från Q3 2021

Här finns en tabell som redovisar antalet registrerade skotare samt marknadsandelar per tillverkare. Uppgifterna avser de första tre kvartalen (1 januari – 30 september) 2021 jämfört med motsvarande period 2020 samt även helåret 2020. Data kommer från Transportstyrelsen och är analyserad och sammanställd av Skogsforum.

tabell över skotarmarknaden Q3 2021
Antal registrerade skotare samt marknadsandel per tillverkare. Avser perioden 1 januari – 30 september 2021 jämfört med motsvarande period och helåret 2020. Källa: Data från Transportstyrelsen analyserad och sammanställd av Skogsforum.se

Motsvarande redovisning från tidigare kvartal 2021 samt helåret 2020 hittar du här:

Q1 2021

Q2 2021

Helår 2020

Föregående artikel
Skogsindustrin i Sverige satsar på bulk och sänker produktionsvärdet.

Produktionsvärdet för skogsindustrin under 45 år — ingen munter läsning

Nästa artikel
EU Pappersmassa kartell?

När man pratar pappersmassa och karteller 2021

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack