Textilfiber från skogen hett igen efter 100 år

Armas Jäppinen
textilfiber-kemisk-massa-trä

Samarbetet kring textilfiber och de stora bolagen H&M, IKEA och Stora Enso bekräftas idag med ett formellt tillkännagivande och ett pressmeddelande från bolaget TreeToTextil AB. En demonstrationsanläggning för att tillverka textilfiber med finsk dissolving-massa har varit på gång sedan StoraEnso köpte in sig i samarbetet. Anläggningen ska nu börja byggas i Nymölla och investeringen projekteras till cirka 350 miljoner, varav 77 miljoner finansieras av energimyndigheten .

TreeToTextile ägs sedan 2019 av uppfinnaren och entreprenören Lars Stigssons bolag LSCS Invest tillsammans med IKEA, H&M och Stora Enso. TreeToTextile säger sig har speciella fördelar kontra konkurrenterna och innehar enligt PRV:s svenska patentdatabas sex patent sökta mellan år 2000 och 2019, varav fyra är gällande. TreeToTextile påvisar också stora miljöfördelar med sina textilfiber enligt en livscykelanalys.

Textilfiber från träd inte nytt

Tekniken att tillverka textilfiber från cellulosa är inte ny, utan började kommersiellt redan för 100 år sedan enligt en finsk studie och litteraturgenomgång. Även i Sverige har det funnits stora anläggningar, och för oss nostalgiska värmlänningar som kört förbi Vålberg några gånger de senaste decennierna vore det roligt oavsett vart det blir snurr på rayon/viskos tillverkning igen.

Vi ska försöka gräva djupare i vilka vedfibrer som verkligen passar till det här, men det pågår mycket forskning och utveckling av textilfiber från bland annat löv, barr och bambu. Idag skriver dock Stora Enso att merparten av den råvara som används för att tillverka dissolvingmassa kommer från lövträd och främst björk. Råvaran till den nya linjen i Nymölla kommer initialt att tas från Stora Ensos massabruk Enocell i östra Finland och delvis då med råvara (björk) från Ryssland.

textilfiber-kemisk-massa-trä
Textilfiber från ved och cellulosa, Foto: Spinnova.com

Fiberkraven kanske inte är så speciella för textilfiber? Eller hur ska man tolka att det i västra Australien i Perth finns ett bolag som hävdar att de kan göra en cellulosafiber för viscos på bioavfall från tillverkning av öl, vin och andra drycker. Råvaran tar de från sin indonesiska affärspartner. Jättebra att råvaran inte kommer från skog och massaindustri hävdar de.

Det finns säkert även på detta produktområde alternativa sätt att räkna och argumentera kring livscykler, och som iSkogen.se skrivit så säger sig ett amerikanskt multinationellt företag vara tveksamma till att fortsätta använda barrmassa från nordliga boreala skogar. Även om man kan göra textilfiber av barrträd så ser det just nu ut som att mycket dissolvingmassa för framtidens kläder kommer göras av löv och i Sverige då framförallt björk. Totalt ser Stora Enso en framtida marknad för 10 miljoner ton dissolvingmassa på årsbasis.

Fakta om Svenska Rayon

Svenska Rayon huserade i Värmländska orten Vålberg utanför Karlstad och var innan nedläggningen 2004 kanske mest känt för sin dåvarande ägare Refaat El-Sayed. Finansmannen tog över Svenska Rayon som levt en hård tillvaro under 1980-talet. Svenska Rayon startades 1942, mitt i ett brinnande andra världskrig av KF, idag COOP. En anledning till att idén föddes var råvarubrist på grund av kriget så man startade textiltillverkning i Värmland. Rayon är det engelskamerikanska handelsnamnet för det vi oftast kallar viskos.

Föregående artikel
hygge-skogsbrand-2018-omskogen

Skogsfilm 2021 skarvar på skogsbrandsfoto

Nästa artikel
sågtimmer gran

Svensk virkesstatistik hemlighålls

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack