Södra i krabbgång 2020

Fredrik Reuter
Lotta Lyrå är VD på Södra. Har ett förflutet inom Södra men kommer senast från en ledande position på Clas Ohlson.

Skogsägarföreningen Södras ekonomiska bokslut för 2020 redovisas idag. iSkogen försöker återge Södras ekonomiska resultat på ett lättförståeligt sätt i denna artikel.

Södra kallar 2020 för ett utmanande år. Omsättningen sjönk för hela koncernen med drygt 12% och helårsresultatet sjönk i jämförelse med 2019 med drygt 90%. Trenden visar att det fjärde kvartalet gick allra sämst och här fungerade produktionen av avsalumassa som ett bojsänke – Södra Cell hade en rörelsemarginal på nära minus 10 procent under fjärde kvartalet 2020.

Graf som visar omsättning och resultat över tid för Södra.
Bild från bokslutet. Att den gröna linjen skär genom den horisontella X-axeln är givetvis inte önskvärt.

Sågtimret är numer Södras flaggskeppet

Södra Wood som är Södras segment för sågade trävaror gör en diametral resa i jämförelse med Södra Cell. De vände under 2020 från en förlust på 42 miljoner kronor 2019 till en vinst på 204 miljoner kronor under fjolåret. Detta är helt i linje med andra skogsbolags redovisningar. Sågade trävaror och sågtimmer är hett just nu.

Den nya KL-trä fabriken i Värö planeras att startas upp första halvåret 2022.

Biologiska tillgångar är det nya svarta

Likt många publika skogsbolag samt även Sveaskog så väljer nu också skogsägarföreningen i fråga att också skriva upp sina biologiska tillgångar. Det handlar alltså att skriva upp det teoretiska värdet på sina egna skogsinnehav. Södra äger skog både i Sverige och i Lettland och väljer nu att skriva upp värdet till 3,3 miljarder kronor. Tyvärr så blir bokslutet lite krångligare att utläsa genom detta då de biologiska tillgångarna värderas in i delar av bokslutet fast de inte påverkar den reella verksamheten.

Uppskrivningen påverkar resultatet positivt med 348 miljoner kronor, något som gör att Södra redovisar ett årligt resultat för 2020 på 891 miljoner kronor. Årets resultat för koncernen (periodens resultat) blev dock 142 miljoner kronor. Detta ska jämföras med 2019 så samma resultat blev drygt 2,1 miljarder.

Förslag på utdelning över resultatet

Ledningen föreslår en utdelning till medlemmarna på 598 miljoner kronor, detta fördelat på en utdelning på insatskapital på sammanlagt 98 MSEK, utdelning på virkesleveranser på 411 MSEK
och en insatsemission på 89 MSEK.

Här väljer alltså ledningen ett förslag att dela ut mer än vinsten till medlemmarna.

Försäljningen av Trivselhus

Under 2020 såldes divisionen Trivselhus. Försäljningen påverkar inte rörelseresultatet men de tar upp att försäljningen uppgick till −537 MSEK varav 461 MSEK är kostnader av engångskaraktär. Man kan tolka detta som att det kan ha varit dyrt att göra sig av med småhusverksamheten.

Resultatet ur ett historiskt perspektiv

Grafen nedan visar omsättning och resultat från år 2000 till och med 2020. Årets resultat är det tredje sämsta under en tjugoårsperiod.

Graf som visar omsättning och resultat för Södra över en 20 årsperiod.
Omsättningen är i en ökande trend men rörelsemarginalen från toppåret 2000 verkar svårslaget.

Denna artikel kommer att uppdateras successivt…

Föregående artikel
Fjällskog, eller fjällnära skog som den också kallas har genom en dom satt rättpraxis som ger skogsägare rätt till ersättning om en planerad avverkning nekas.

Fjällskog tar allt av budgeten 2021

Nästa artikel
Bild på en skördare (skogsmaskin) som avverkar skog

Arbetsmaskiner kan komma in i trafikregistret

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack