Arbetsmaskiner kan komma in i trafikregistret

Fredrik Reuter
Bild på en skördare (skogsmaskin) som avverkar skog

Arbetsmaskiner såsom skördare kan komma behövas registreras i ett register såsom trafikregistret. Detta sedan regeringen idag gett Trafikverket i uppdrag att utreda frågan. Anledningen är att få bättre kontroll på utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och utredningen ska presenteras för regeringen innan den 1 oktober 2022.

Vad är definitionen av en arbetsmaskin?

Fordon- och maskinkategoriseringen är lite snårig men låt oss börja med vad definitionen av en arbetsmaskin är:

En transportabel industriell utrustning, eller ett mobilt fordon med eller utan
karosseri som inte är avsett att användas för transporter på väg av personer
eller gods.

Trafikverket

En ganska bred definition och regelverket är kanske inte anpassat för de maskiner som idag är i bruk. Idag finns inget direkt krav att en arbetsmaskin ska registreras i ex trafikregistret men det finns undantag. Ett bra exempel är att större delen av Sveriges skotare (skogsmaskin för att forsla virke ut ur skogen) faktiskt är registrerade i trafikregistret. Det är per definition en arbetsmaskin men eftersom de även kan frakta virke på väg så krävs registrering och trafikförsäkring.

Skördaren (skogsmaskinen som avverkar träden i skogen) och som ofta jobbar i par med skotaren är ett bra exempel på motsatsen. Den registreras i normalfallet inte och anledningen är att den inte är lika sannolik att det framförs på väg.

Exempel på arbetsmaskiner

Här är några exempel på arbetsmaskiner: Skotare, Skördare, Jordbrukstraktor, Hjullastare, Grävmaskin, Dumper, Motorsåg, Gräsklippare, Mobila kompressorer och elaggregat, snöskotrar och vissa typer av fyrhjulingar (ATV).

Några av de ovanstående exemplen är idag redan registrerade i trafikregistret av anledningen som gavs i förra stycket. Men det är som sagt snårigt och kanske är det delvis därför regeringen vill se en ändring på detta?

Ett annat exempel på en arbetsmaskin. En grävmaskin med larver.
Exempel på arbetsmaskin, en larvburen grävmaskin. I detta exempel extrautrustad med ett skördaraggregat. Foto: Skogsforum.se

Miljö anledning till förslaget

Regeringen anger i sitt uppdrag åt Transportstyrelsen att syftet med en förbättrad registerföring för arbetsmaskiner är att få kontroll på utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Värt att nämna i sammanhanget är att arbetsmaskiner idag omfattas av lagstiftning för utsläpp och föroreningar. De större arbetsmaskinerna som exempelvis skördare och skotare omfattas idag av EU-direktivet 97/68/EU som sätter krav på utsläpp för “Non-Road Mobile Machinery (NRMM)”. Du kan läsa mer om detta på Skogsforum.

Men regeringen säger att arbetsmaskiner står för sex procent av Sveriges klimatpåverkan och de nu vill ha utrett hur ett register ska kunna underlätta för att för staten att få bättre kontroll på detta segment.

Vi har ställt frågan till regeringen om de kan ge exempel på vilka arbetsmaskiner som främst avses med förslaget men inte fått svar ännu.

Föregående artikel
Lotta Lyrå är VD på Södra. Har ett förflutet inom Södra men kommer senast från en ledande position på Clas Ohlson.

Södra i krabbgång 2020

Nästa artikel
Ett vindkraftverk med en trästomme är inte bara klimatsmart utan också enklare vid montering.

Vindkraftverk av trä minskar CO2-utsläpp med 90%

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack