Fjällskog tar allt av budgeten 2021

Fredrik Reuter
Fjällskog, eller fjällnära skog som den också kallas har genom en dom satt rättpraxis som ger skogsägare rätt till ersättning om en planerad avverkning nekas.

Skogsägare som nekas avverkning av fjällskog har rätt till 125% i ersättning från staten. Detta har nu gjort att avverkningsanmälningarna ökat rejält inom det berörda området. Skogsstyrelsen som äger frågan meddelar nu att stora delar av den skyddsbudget som finns för att ersätta ex områdesskydd kommer att gå till fjällskogen.

Staten beviljade inte medel för fjällskog

Inför 2021 så begärde Skogsstyrelsen totalt 342 miljoner kronor extra i budgeten för att kunna täcka upp för situationen i den fjällnära skogen. Regeringen avslog denna begäran och det är enligt Skogsstyrelsen på grund av detta avslag som gör att man troligtvis inte kommer kunna teckna några områdesskydd i landet förutom i fjällskogen.

Bild som visar fjällskog i Sverige, ett gammalt hygge
Fjällskog i Jämtland. Foto: Google Maps.

Dom i MÖD anledningen

Anledningen till den uppkomna situationen är en dom i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) från 2020 som ger skogsägare som äger fjällnära skog rätt till 125% ersättning om man nekas avverkning. Domen satte ett rättspraxis sommaren 2020 som Skogsstyrelsen inte valde att överklaga.

Stopp för områdesskydd i hela Sverige

Skogsstyrelsen anser i sitt uttalande att det troligtvis kommer bli så att inga områdesskydd kan komma att tecknas under 2021, förutom i fjällnära skogar. Inte heller kommer det finnas pengar för att kunna sköta redan skyddade områden. Skogsstyrelsen har sedan domen föll ett krav att skyndsamt hantera ärende som rör fjällnära skog.

Föregående artikel
Grov-hög-björkskog-funkar-svarfanér

Hållbart med björk 2021?

Nästa artikel
Lotta Lyrå är VD på Södra. Har ett förflutet inom Södra men kommer senast från en ledande position på Clas Ohlson.

Södra i krabbgång 2020

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack