Södra satsar på forskning om KL-trä

Torbjörn Johnsen
kL-trä

Södras forskningsstiftelse har beslutat att stödja ett forskningsprojekt om hur skogsråvaran ska kunna användas mer effektivt vid tillverkning av s k KL-trä. Projektet som går under namnet “Möjligheter till högpresterande korslimmat trä – Innovation för ökad konkurrenskraft! drivs av Lunds universitet och ska pågå under fyra år.

KL-trä glödhett i klimatomställningen

KL-trä, eller CLT som det kallas internationellt (Cross Laminated Timber), har seglat upp som ett hett och förnyelsebart material under senare tid. Att materialet ersätter stål eller betong gör att det finns en substitutionseffekt och kolet som finns i trä binds i för lång tid framöver. Trä i byggmaterial blir en kolsänka. Byggande med KL-trä har även fördelen att materialet är lätt vilket minskar transportarbetet.

Södra har i dagsläget en pilotanläggning igång för tillverkning av byggelement i KL-trä och en fullskalig produktionsanläggning är under byggstart.

– Användningen av korslimmat trä ökar och det finns stor potential i att utveckla detta område. Genom effektivare materialnyttjande och bättre prestanda kan värdet för skogsråvaran ökas och därmed dess konkurrenskraft inom byggområdet. Det är viktigt att fortsätta med långsiktiga satsningar för kunskapsuppbyggande inom träkonstruktionsområdet så att dess fulla potential kan nyttjas inom hållbart industriellt byggande, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Södras forskningsstiftelse delar ut pengar varje år till olika forskningsprojekt och i årets andra utdelning delas 8,7 miljoner kronor ut till sammanlagt elva projekt. Mest pengar går till projektet om KL-trä men det delas även ut pengar till forskningsprojekt om skogsskötsel. Bl a om hur enskilda skogsägare kan anpassa skogsskötseln för att möta klimatförändringarna.

KL-trä från Södra.
Korslimmat trä är en relativt ny produkt för Södras skogsindustrier. Nu bidrar Södra till ett forskningsprojekt om KL-trä vid Lunds universitet. Bild: sodra.com

Läs mer om vilka projekt som beviljats pengar och om Södras forskningsstiftelse här.

Fakta om KL-trä.

  • KL-trä betyder “Korslaminerat Trä” och det betyder att stora skivor limmas ihop av brädor eller plank där varje lager läggs vinkelrätt mot det föregående.
  • Stora skivor av korslaminerat används som golv- eller väggelement i främst byggnation av flervåningshus.
  • Träelementen tillverkas mot kundorder och de skräddarsys så att hål för fönster, dörrar och installationer görs direkt vid tillverkningen.
  • Byggelement av korslaminerat trä väger ca 25% av vad motsvarande betongelement ger färre transporter till byggplatsen.
  • KL tillverkas idag av flera svenska sågversföretag: Södra, Stora Enso, Martinsson/Holmen och Setra.
  • När ett sågverksföretag börjar tillverka och leverera korslaminerat trä kommer man närmre slutkunden än när man levererar sågade trävaror.
Föregående artikel

Reglar av papper kan ersätta stål

Nästa artikel

Fem gånger mer fjällnära skog anmäld för avverkning

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack