Full fart på sågverken och förpackningar 2021

Armas Jäppinen
Sågade trävaror redo för leverans

Som branschen rapporterade om under hösten 2020 så rullade det på bra för sågverken och i industrin som gör förpackningsmaterial, men går brant nedåt för grafiskt papper. Nu har Skogsindustrierna bekräftat bilden i ett pressmeddelande efter att ha gett ut 2021 års första marknadsrapport.

Stark exportmarknad för sågverken

En stark bostadsmarknad och bygghandel på många håll i världen har gynnat svensk export av trävaror, och nyligen rapporterade Vida ett fint bokslut för 2020. Enligt Skogsindustrierna har en expansiv penning- och finanspolitik hållit uppe människors köpkraft. För sågade trävaror lyfter Skogsindustrierna fram att lagernivåerna är de lägsta på 20 år och att exportvärdet ökade med elva procent enligt SCB:s statistik. Sågverken hade stora leveranser till länder som USA och Storbritannien under hela hösten och sen har de fortsatt att köpa stora volymer, ofta till höga priser.

Torkanläggningen vid ett av Vidas sågverk
Bild från Vidas sågverk och virkestorkar. Foto: Skogsforum.se

E-handel, förpackningar och Kina

Den ökade e-handeln ledde också till att de svenska pappers- och kartongbrukens produktion och leveranser av förpackningsmaterial ökade med tre procent under 2020.Vid sidan av USA och Europa har Kina fortsatt att växa som marknad för svensk pappersindustri och den totala exporten steg med 16 procent.

Däremot påskyndades den negativa utvecklingen för grafiskt papper som pågått under en lång tid. Både produktion och leveranser föll med femton procent. Det finns mycket annat intressant i marknadsrapporten som vi säkert får anledning att återkomma till, som att priserna på stål och betong ökat mycket mer än priset för trävaror sedan 1990.

Sågverk Trävaror Jämförelse Stål Betong
Från Skogsindustriernas marknadsrapport nr 1 2021

Diskutera gärna utvecklingen av virkespriser på Skogsforum på denna länk.

Föregående artikel
Generaldirektör Skogsstyrslsen miljörörelse sätter tryck

Skogsstyrelsen äskar medel- nyhet 2021?

Nästa artikel
Slaget om skogen skogsfakta

Slaget om Skogen

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack