Slaget om Skogen

Fredrik Reuter
Slaget om skogen skogsfakta

Trots i svenska mått mätt höga priser på sågtimmer så är det inte lätt att vara skogsägare 2021. Lönsamheten är låg och tyvärr vikande. Dessutom lever många skogsägare med en ständig ångest – risken för att skogen ska bli beslagtagen av miljöskäl. Hur har det kunnat bli så här? Vi tror det handlar om Slaget om skogen och att skogsägare nu på allvar måste frikoppla sig från dagens “skyttegravar” och börja agera för sitt eget bästa.

Slaget om skogen handlar mycket om äganderätt och vi har haft bilden ovan i våra huvuden ett tag nu. Till sist fick vi bilden illustrerad av Per-Anders Nilsson. Skälet är att vi måste plocka upp frågan på bordet. Så viktig är den.

Vad är Slaget om Skogen?

Slaget om skogen handlar om att den riktiga äganderätten är under press, helt enkelt för att skogsindustrin använder äganderätten som gisslan för att inte tappa råvara till fabrikerna. Och miljörörelsen? Nja, de verkar inte veta vad äganderätt är, eller än värre, de kanske inte ens bryr sig?  Slaget om skogen har eskalerat den sista tiden och skyttegravar har byggts.

Att som skogsägare tro att man passar in i någon av skyttegravarna ovan måste vara vanskligt. Mycket står på spel. Hoppar du ner i skogsindustrins välbyggda katakomb kommer de att vakta din skog som om den vore deras egen. Oavsett om de säger sig hylla konkurrens så försöker de alla skaffa sig fördelar och monopol i sina nischer, det är del av marknadsekonomin. Önskvärt för skogsindustrin är alltså att fylla din och andras skogar med den råvara de behöver och skapa ett överutbud. Det håller ner priset.

Det kan alltså kosta dig ganska mycket att säkra råvara till industrin. Våga sen inte börja “dilla” om något skogsbruk som går utanför den (deras) allmänna skogsbruksnormen, eller att inmätningsreglerna bara funkar för stora “kollektiv”. Ska det göras avsteg från produktionslinjen är det för att följa med och Panda-certifiera din skog för att “rädda äganderätten”.

Hoppar du ner i miljörörelsens skyttegrav och tror på deras oskyldiga uppsyn så riskerar du en dyngsur filt i ekologisk fårull eller vegansk fleece över stora delar av skogen. De är mer ombytliga i strategier, men deras proffsiga tjänstemän har ofta starka ingångar till stat och myndigheter. Taktiken verkar vara att få ut max miljönytta till lägsta kostnad för samhället.

Att du ska få betalt för dina miljönyttor kommer sitta långt inne. “Fråga EU”, kommer nog svaret bli där du står med lervatten upp till knäna. Naturturism tänker du kanske efter att brutit ihop. Tänk om, säger miljörörelsen, du kan ju inte ha folkhorder springande på skogen, det förstör biotopen!

Problemet med de två lägren ovan kan enkelt symboliseras med de bådas senaste videoproduktioner. Miljörörelsen visar bara kalhyggen. Skogsindustrin visar inga kalhyggen. Båda fabulerar alltså om skogen i skogen – där skogsägarna finns. Slaget om skogen var det ja.

Inte bara skyttegravar

De stora aktörerna i den tredje statsmakten (media) är sällan heller till din hjälp i kottkriget. Public service bemannas till betydande del av rödgröna sympatisörer och så ser det också ut i de storstadsorienterade större dagstidningarna. Här får naturvård och bevarande självklart ett stort utrymme men inte nödvändigtvis till villkor som är rimliga för dig som skogsägare.

Tyvärr kan det vara lika illa om du läser ledartexterna från borgerlighetens privata mediehus. Här är det oftast skogsindustrins stämma som hörs från flinka redaktörstangenter som lyssnat till sången från den andra skyttegraven. I politiken är det ännu värre och där finns endast två tydliga alternativ: mer låsta skogar eller mer virke till industrin. Slaget om skogen finns alltså i en bredare kontext.

Risker för dig som skogsägare

Problemet med skyttegravarna ovan är att de är bekväma, det är bara att stämpla in. Uppeldade aktörer kommer att föra din talan. Risken med denna, ska vi kalla den sofflocksmodell, är att du och dina 300.000 kollegor med stor sannolikhet kommer tappa både inflytande och lönsamhet, oavsett vilken av skyttegravarna man väljer.

Det kan alltså vara dags att ta skogsägandet på större allvar. Detta är något vi själva brinner för och även om vi kanske inte alltid är ense så kan vi tillsammans jobba vidare mot en bättre framtid i skogen. En framtid med stark äganderätt och fria val. Något som har goda chanser att stärka hela skogsägarledet, oavsett vilken inriktning du som enskild skogsägare har på ditt skogsbrukande.

Äganderätt på riktigt

Vi tror att skogsägare valt att bli det av en anledning. Det är då “Frihet under ansvar” kan fungera allra bäst och som det var tänkt i senaste versionen av Skogsvårdslagen från 1993. Du ska inte behöva se din skog som utarrenderad till en skogsindustri, ej heller se den beslagtagen av en miljörörelse. Slaget om Skogen handlar alltså i en djupare mening om äkta äganderätt till din skog.

Du ska få göra som du vill, oavsett om det handlar om volymproduktion, trakthyggesbrukets vara eller inte vara, naturturism eller bärplockning. Tricket här är att skogsägarna måste bli starkare tillsammans, lita på varandra och knyta både nya kontakter och ny kunskap till sig.

Tricket här är att skogsägarna måste bli starkare tillsammans, lita på varandra och knyta både nya kontakter och ny kunskap till sig.

Här haltar det idag. De föreningar som finns är ofta enögda och kan jämföras med liknelserna vi gjort ovan, det är antingen eller, och inget som egentligen passar skogsägare optimalt. Har du försökt att prata om små kalhyggen på naturföreningens årsmöte eller naturturism på skogsägarföreningens SBO-möte så förstår du vad vi menar.

Börja ta kontroll

Håller du med oss? Börja då på allvar att fatta tangentbordet och starta din del av diskussionen på Skogsforum, du behövs nu. Vi tror att du och alla andra skogsägare valt att bli det av en anledning. Risken är annars att skogsägarna unisont måste börja ropa, S O S,  som av en händelse också är initialerna i titeln här ovan.

Kan alla då hjälpas åt att skapa bättre förutsättningar, så har vi troligtvis en sprudlande och diversifierad svensk skog på sikt. Något både skogsägarna, miljön, glesbygden och nationen kommer må bra av.

Tänk tanken om det är så här lätt. Står skogsägarna fria, medvetna och handlingskraftiga med en säkrad verklig äganderätt så vinner alla och skyttegravarna kan grävas igen.

Win-Win

Skogsindustrin blir mer konkurrenskraftig ur ett globalt perspektiv och miljörörelsen får njuta av skogarnas diversifierade ekosystemtjänster som kommer skapas per automatik. Skogsägaren, ja hen frodas och trivs i sin skog och med sitt skogsbrukande. Dessutom med en bättre lönsamhet än på länge. Det kommer också spilla över i positiva ordalag till glesbygden. Slaget om skogen är avgjort.

Slaget om skogen visar att skogsägarna troligtvis förlorar oavsett vilken bundsförvant man kan gå till.
Slaget om Skogen illustrerat. Skogsägarens äganderätt används vårdslöst av både Skogsindustri och Miljörörelse. Skogsägaren hamnar i kläm, speciellt när det startat ett Slaget om Skogen.

Får jag dela bilden ovan? Självklart, var med och sprid ordet och hjälp till att göra vardagen lite bättre. För alla.

Den här texten har vi på iSkogen skrivit tillsammans och placerat under kategorin Debatt – bland annat av tekniska skäl. Tanken är annars att kategorin för debatt kommer innehålla debattinlägg från externa skribenter, kanske du? Kontakta oss i så fall.

Föregående artikel
Sågade trävaror redo för leverans

Full fart på sågverken och förpackningar 2021

Nästa artikel
randbarkning barkborrar

Barkborrarna 2021 – “Inte läge att slappna av “

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack