Svenska skotarmarknaden 2021 bromsad av global högkonjunktur

Torbjörn Johnsen
John Deere 1910G på skotarmarknaden 2021

Uppgifterna över antalet registrerade skotare är nu sammanställda och vi kan se att den svenska skotarmarknaden 2021 krympte rejält mot rekordåret 2020. Det handlar om en minskning från 451 registrerade skotare 2020 till 332 under fjolåret. Enligt maskinföretagen är det leveransförmågan som har sviktat medan efterfrågan på skotare fortfarande är stor.

I fjol redovisade vi ett rekordår för registrerade skotare på den svenska marknaden. I år har det registrerats 26 procent färre maskiner. Det kan låta som en stor skillnad men det gör i själva verket 2021 till ett ganska normalt år i historisk jämförelse.

skotarmarknaden 2021 antal registrerade och marknadsandelar
Antal registrerade skotare 2021 jämfört med 2020 samt marknadsandelar. Källa: data från Transportstyrelsen analyserad och sammanställd av Skogsforum.se

Global all-time-hig för skogsmaskinförsäljning

Skogsforum har pratat med flera svenska representanter för skotartillverkare och de ger en samstämmig bild över situationen. Henrik Johansson som är Sverigechef på John Deere Forestry säger att det varit högkonjunktur på i stort sett alla marknader där det säljs skogsmaskiner av CTL-typ* under 2021. Däremot var flera av dessa marknader betydligt lugnare under 2020 vilket gjorde att John Deere och andra tillverkare kunde skicka fler maskiner till Sverige.

Ryssland ökar och CTL kommer in i nya länder

Både John Deere och Komatsu säger att Ryssland har ökat efterfrågan kraftigt på skogsmaskiner men orderingången har även ökat från Nordamerika och länder i Sydamerika. Enligt Peter Hasselryd, marknadsansvarig för Sverige på Komatsu Forest i Umeå, så säljs det nu skogsmaskiner till nya länder i Sydamerika och Asien. Länder där de nordiska tillverkarna tidigare inte haft en marknad.

Carl-Henrik Hammar, vd på Ponsse AB i Surahammar, säger att tillverkningen går för fullt i Finland men att leveranserna kvoteras mellan olika marknader. Sveriges andel av Ponsseskotare för 2022 är i princip redan helt upptingad och man tar nu ordrar för leverans 2023.

Flaskhalsar i tillverkningen

Precis som inom andra fordons- och maskinbranscher så råder det brist på komponenter och insatsvaror även inom skogsmaskintillverkningen. Tillverkarna har kunnat hålla igång produktionen mestadels men en del maskiner har gått direkt från bandet till uppställning på gården. I väntan på någon saknad el- eller hydraulikkomponent. För Komatsus del har även flytten till den nya fabriken i Umeå bidragit till minskad produktion. Under själva flytten i Augusti månad stod tillverkningen stilla sedan har den dragits med begränsningar under uppstarten i fjol höst enligt Peter Hasselryd.

komatsus nya skogsmaskinfabrik i Umeå
I augusti 2021 flyttade Komatsu Forest hela sin skogsmaskintillverkning till den nya fabriken utanför Umeå. Bild: komatsuforest.com

Problemen med komponentbrist och begränsningar från underleverantörer kvarstår till viss del även om problemet enligt de flesta leverantörerna har minskat jämfört med hur det sett ut under 2021. Om utvecklingen fortsätter att vara positiv under 2022 blir det mer maskinfabrikernas tillverkningstakt som sätter gränserna. Enligt Carl-Henrik Hammar på Ponsse AB så är man i princip uppe på maxkapacitet i den finska Vieremäfabriken. Ska man kunna minska på leveranstiderna när världsmarknaden för skogsmaskiner har all-time-high så krävs det investeringar i utökad tillverkningskapacitet. Komatsus nya fabrik i Umeå går säkert att rampa upp avsevärt mot tidigare tillverkningstakt men det tar tid och det är en lång kedja av underleverantörer som måste hänga med.

Små förändringar i marknadsandelar

Tittar man på registreringarna av olika skotarmärken så är det ganska små förändringar i marknadsandelar. John Deere ökar någon procent medan Komatsu och Ponsse minskar något. De båda är nu i princip jämnstora i antal levererade skotare. De mindre tillverkarna, som Eco Log och Rottne, minskar inte lika mycket i antal maskiner och ökar därmed sin marknadsandel. Det är ganska tydligt att de mindre tillverkarna inte har lika ”slagig” leveransförmåga som de större utan att de är mer jämna över tid.

Logset tar marknad i Sverige

En nygammal aktör som fått in en fot på den svenska marknaden igen är Logset. Från att ha registrerat noll skotare under 2020 så har man nu levererat sex skotare under fjolåret. Kanske kan de växa vidare under 2022? Förutsatt att de kan få fram fler maskiner från sin fabrik strax utanför Vasa i finska Österbotten. Sampo däremot har minskat sina registreringar i Sverige under 2021.

logset gör intåg på den svenska skotarmarknaden 2021
Finska Logset har kommit tillbaka på den svenska marknaden under 2021. Totalt registrerades 6 st Logsetskotare varav tre Logset F6 GT. Bild: logset.fi

Helgrönt på pallen

skotarmodeller skotarmarknaden 2021
Registrerade skotare av olika modeller 2021 jämfört med 2020. Källa: data från Transportstyrelsen analyserad och sammanställd av Skogsforum.se

Tittar man på hur många skotare som registrerats av olika modeller så hamnar det 2021 gröna maskiner på samtliga tre pallplatser. John Deeres 1510G ligger i topp följt av 1910G och 1010G från samma tillverkare. John Deeres 1010-skotar har klarat sig bättre än genomsnittet under fjolåret (27 skotare 2021 jämfört med 32 i fjol) medan den minsta JD-skotaren 910G endast har två registrerade maskiner 2021 (8 under 2020).

john deere 1010G på skotarmarknaden 2021
John Deeres 1010G har relativt sett tagit marknad från den minsta JD-skotare 910G under fjolåret. Det resulterade i en tredjeplats i svensk skotarregistrering 2021. Bild: Fredrik Reuter, skogsforum.se

Maskiner som visar stor nedgång i antalet registreringar under 2021 är Eco Log 575F (2 maskiner 2021, 19 st 2020),  Ponsse Bison (3st/14 st) och Komatsu 895 (12 st/27 st).

Mindre maskiner och större andel skotare till Götaland

Skotare som däremot ökat i registreringar 2021 jämfört med 2020 är f.d Gremomaskinen EcoLog 1050F (10 st/6 st), Rottne F11D (17 st/13 st) och EcoLog 1250F (4 st/1 st) man kan diskutera vad som är orsak och verkan i detta men den genomsnittliga lastvikten för skotarna som registrerats 2021 har minskat något. Det ligger också i linje med utvecklingen som vi sett de senaste åren. En annan förändring mot 2020 är att en större andel av skotarna har registrerats i Götaland. Från 30% av maskinerna 2020 till 39% i fjol. Om det här beror på att marknaden efterfrågar mindre maskiner eller att det är de mindre maskinerna som tillverkarna kunnat leverera låter vi vara osagt.

Eco Log 1050F på den svenska skotarmarknaden 2021
Eco Log har haft framgång med 10-tonssskotaren Eco Log 1050F under 2021. Den blev Eco Logs mest levererade på den svenska marknaden i fjol. Bild: ecologforestry.som

rottne F11d ökar på skotarmarknaden 2021
Rottnes gallringsskotare Rottne F11D ökar i både antal och marknadsandel under 2021. Bild: rottne.com

Långa leveranstider ger senare inbyten

Under de senaste åren har trenden gått mot tidigare inbyten av skogsmaskiner. En stark internationell marknad för bra begagnade svenska skotare har gjort det attraktivt för entreprenörer att byta in sin maskin även om den har haft en del livslängd kvar. Enligt Peter Hasselryd på Komatsu Forest verkar den trenden nu vända, inte minst p g a långa leveranstider för nya skotare. Det är troligt att drifttimmarna nu ökar igen på andrahandsmaskinerna, säger Peter.

*CTL = Cut To Lengt eller kortvirkesmetoden. Är den typ av maskiner som tillverkas och används i Norden. CTL-systemet baseras på två maskintyper: en skördare som fäller, kvistar och kapar trädet vid stubben i skogen och en skotare som lastar och kör ut det kapade virket till närmaste bilväg. CTL-tekniken tar marknadsandelar och används idag vid mer än hälften av världens skogsavverkningar. De flesta tillverkarna av CTL-maskiner finns i Sverige och Finland.

Om skotarstatistiken: Redovisningen av den svenska skotarmarknaden 2021 baseras på registreringsdata från Transportstyrelsen. Skogsforum.se har analyserat och sammanställt uppgifterna. För skördare finns inga registreringsuppgifter i Sverige men baserat på registreringsuppgifter från den finska marknaden finns anledning att tro att antalet skördare som levereras per år motsvarar antalet skotare eller t o m kan vara något högre.
Uppgifterna som redovisas här ovan baseras på antalet registrerade skotare under året. Registreringen sker oftast i samband med att maskinen är klar att leverera till kund.

Föregående artikel
BECCS på massabruk med hjälp av GROT

BECCS på massabruk — en sminkad gris?

Nästa artikel
En massapolitruk i form av Lego

Massapolitruker — finns de 2022?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack