Sveaskog lämnar kampanjen Svenska Skogen 2022

Armas Jäppinen
Sveaskog lämnar nu kampanjen Svenska Skogen

Sveaskog har beslutat att bolaget går ur initiativet Svenska Skogen. Iskogen skrev i början av mars om kampanjen Svenska skogen, och att kampanjen vid det här laget bör ha finansierats med cirka 200 miljoner.

Sveaskog har enligt ett pressmeddelande den 6 april meddelat Svensk Skogskommunikation AB att de avser lämna initiativet när gällande avtal upphör i juni 2022. Sveaskog hävdar att: “Beslutet grundar sig i bolagets nya långsiktiga inriktning som har ett större fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning tillsammans med ett fortsatt starkt fokus på leveransförmåga och ökad tillväxt i skogen”. Hur Sveaskog tänkte när man valde pressbild för att illustrera beslutet och den nya långsiktiga inriktningen är svår att förstå, men det viktigaste var kanske att inte förknippas med kampanjen “Svenska skogen” som använder poppigare bilder?

Medelålders ogallrad tallskog mot blå himmel fotograferad någonstans i Sverige nära en väg? Foto: Pressbild Sveaskog

Eller så är det kärnverksamheten som ska illustreras för enligt pressmeddelandet säger Per Matses som är VD för Sveaskog att:

Vår nya inriktning innebär att vi kommer att prioritera kommunikationsinsatser utifrån vår egen kärnverksamhet, skogsbruket. Efter en process under hösten har vi nu beslutat att lämna initiativet.

Per Matses, Sveaskog

Vi avser följa upp vad beslutet betyder för kampanjen i praktiken. Vilka som äger Svensk Skogskommunikation AB har knappast någon formell betydelse för kampanjen. Inte heller hur aktierna hanteras även om det skulle kunna bli mycket pengar i bolagets kassa innan juni 2022 om kampanjen stryps eller styrs om innan dess.

I princip kan de övriga ägarna i kampanjbolaget, Skogsindustrierna och “skogsägarna”, nog välja att “lösa in” Sveaskogs aktier. I så fall på samma sätt som gjordes när Bergvik Skog AB splittades, och därför klev ur ägandet i Svensk Skogskommunikation AB. I praktiken blir det säkert inte så, men det vore intressant att se om de andra parterna i alla fall försöker göra en utvärdering av vilka kunskaper hos allmänheten som kampanjen lämnat efter sig i spåren av mediedebatterna denna vinter.

Har Sveaskog låtit utvärdera kampanjresultaten?

Beslutet från Sveaskog visar inga djupare spår på att resultatanalys genomförts, utan ser förstås ut att vara ett snabbt styrelsebeslut baserat på mediekritiken. Det understryks av det korta och något motsägelsefulla pressmeddelandet, som exempelvis föranleder Skogen.se att försöka förklara vad “Svenska Skogen” är. Där återges vad Dagens Nyheter (DN) skrivit om “Svenska Skogen”, inklusive information om att Bergvik Skog står bakom initiativet, och att kampanjen bekostas av alla skogsägare genom ett avdrag på 40 öre per kubikmeter vid virkesförsäljning.

Sveaskog lämnar nu kampanjen Svenska Skogen
Bild från kampanjen Svenska skogen, och den del som ska pågå våren 2021, Foto: Svenska Skogen

Som iSkogen skrivit så kan vi hitta fakta att kritisera i DN:s kvalitetsjournalistik och dessutom så skrev vi om den omfattande finansieringen och styrningen av Svenska skogen redan innan DN tog upp det. Vilket nu bör framgå i alla prislistorna och avtalen runt om i Sverige, så är aktuella avdraget till Svensk skogskommunikation sedan en tid 28 öre per m3fub och inte 40 öre som det var från början.

Vi lär återkomma med uppdateringar på detta tema, men som det ser ut just nu och sannolikt det närmaste dryga året, så är den formella ägarsituationen för Bolaget Svensk Skogskommunikation som följer:

Bolaget Svensk Skogskommunikation som driver kampanjen Svenska skogen ägs gemensamt av branschen. Bolaget bildades hösten 2015 och ägdes från början med en fjärdedel var av Sveaskogs Förvaltnings AB, Föreningen Skogsindustrierna, Skogsägarnas Virkes AB och Bergvik Skog. Under 2019 upplöstes Bergvik Skog och deras andelar överläts till övriga delägarbolag som nu äger en tredjedel var. Bolaget Skogsägarnas Virkes AB ägs och styrs av Skogsägarföreningarna och LRF Skogsägarna gemensamt.

Föregående artikel
Skogsstyrelsen-Vindflöjel-strategi-2021

Tar Skogsstyrelsen hjälp av vinden 2021?

Nästa artikel
Ettåriga tallplantor som är behandlade med vax

Trendbrott — mera tallplantor än granplantor 2020

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack