Vindkraftverk av trä minskar CO2-utsläpp med 90%

Fredrik Reuter
Ett vindkraftverk med en trästomme är inte bara klimatsmart utan också enklare vid montering.

Vindkraftverk med en stomme av trä är till skillnad från stål klimatsmart. Det svenska företaget Modvion har som affärsidé att tillverka vindkraftverk med trästomme som byggs upp modulärt. Giganten Vestas tror nu på produkten och väljer att gå in som delägare i Modvion.

Ett konventionellt vindkraftverk i stål har en, om än liten, klimatbelastning. På grund av stålet så släpper ett vindkraftverk i stål ut 4 – 7 gram CO2 per kWh. Ett vindkraftverk med trästomme är däremot klimatpositiv i den bemärkelse att trä är ett förnybart material och med bonusen att trä, när det byggs in i ex ett vindkraftverk, fortsätter att lagra den koldioxid som träden lagrade in i sin tillväxt, innan de blev träprodukter.

Bild på hur ett vindkraftverk med en trästomme ser ut inuti.
Insidan av Modvions lösning med limträ i stommen. Foto: Modvion

Många fördelar med trätorn i vindkraftverk

Tittar man på fördelarna med att bygga i trä så kan man förstå att den världsledande tillverkaren av produkter för vindenergi, Vestas nu väljer att gå in som delägare i Modvion.

  1. Trä är billigare än stål vilket minskar investeringskostnaden.
  2. Trä har högre hållfasthet per kg jämfört med stål.
  3. Laminerat trä har troligtvis bättre egenskaper vid brand.
  4. Trätornet har en livslängd på minst 25 år. Längre än andra delar i konstruktionen.
  5. Det finns ingen höjdgräns för trätorn. 200 m planeras och 300 m höjd är möjligt.
  6. Transporterna underlättas eftersom trätornet är modulbyggt.

Svenskt grantimmer

Modvions produkt baseras på så kallat laminerat trä som tillverkas av svensk gran. Modvion garanterar att råvaran antingen är certifierad genom FSC eller PEFC. Modulerna som används i trätornen tillverkas av laminerat trä av Moelven vid deras fabrik i Töreboda.

Fågelperspektiv när ett vindkraftverk monteras. Här monteras generatorn i toppen av trästommen.
Montering av ett av Modvions lösningar på västkusten. Foto: Modvion

1.000 m3 i ett torn

Upp till 1.200 m3 trä kan ett stort trätorn innehålla. Det är med andra ord inga småskaliga “vindmullor” som byggs. Skulle tekniken få fäste så kommer en ansenlig del sågtimmer av gran behövas. Ett exempel är utbyggnadstakten av vindenergi skulle fortsätta som nu, då kommer mellan 300 – 500 “snurror” byggas årligen. Skulle alla dessa byggas med trätorn så behövs 1 miljon kubikmeter sågtimmer av gran. Det är hälften av vad nyproduktionen av hus gör av med på ett år i Sverige (ej ROT).

Hur utfallet kommer bli återstår att se. Spännande användning av grantimmer är det och om det skulle ta fart så kommer det gå åt timmer, kanske Vestas investering i företaget visar på att det kan fungera?

Föregående artikel
Bild på en skördare (skogsmaskin) som avverkar skog

Arbetsmaskiner kan komma in i trafikregistret

Nästa artikel
björkskog röjningsberg många klena stammar liten grönkrona

Grönvita lögner på baksidan av 20 års röjningsberg

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack