Läge för rotpost 2021

Fredrik Reuter
Sug efter sågtimmer skapar läge för att använda sig av rotpost som försäljningsform

Att sälja virke genom en så kallad rotpost innebär att området som ska avverkas stämplas av en tredjepart. I princip varje träd inom rotposten mäts och du som skogsägare får då en stämplingslängd som visar volym, trädslag, diameter och trädhöjd. Denna stämplingslängd kan du, eller tredjeparten, sedan skicka till virkesköpare. Flera virkesköpare kan då återkomma med ett konkret bud på hela rotposten. Vi har skrivit mer om rotposter senare under våren 2021, bland annat den här.

Rotpost vanligt vid stark efterfrågan på virke

Att använda sig av rotpost vid virkesförsäljning är starkt förknippat med konjunkturen. Har skogsindustrin behov av virke så är också virkesköparna villiga att lämna anbud på en rotpostförsäljning. Vid lågkonjunktur eller vid ett överutbud av virke så rådet ofta det omvända och försäljningsformen kan snabbt bli verkningslös.

Bäst betalt för rotposter

Historiskt sett så visar statistik att om man säljer som rotpost vid rätt tid så ger det bäst betalt för virket. Anledningen är helt enkelt att köparen, när denne är i behov av virke, enkelt via stämplingslängden kan bilda sig en uppfattning om objektet. Är det en “bra” post så vet också virkesköparen om att konkurrenter kommer bjuda på posten och genom detta stiger oftast priset

Efterfrågan på sågtimmer 2021

Vi kan nu se att efterfrågan på sågtimmer är stark under början av 2021. Sågverken går för högtryck och eftersom sågtimmer främst kommer ur en slutavverkning så är det läge för att använda sig av rotpost som försäljningsform just nu.

Vilka stämplar rotposter?

Efter att Skogsstyrelsen slutade stämpla rotposter i början av 2000-talet så är det nu bara skogskonsulter som utför denna tjänst. En stor aktör är Hushållningssällskapet men det finns också lokala, mindre konsulter, som stämplar rotposter. Är du intresserad av att använda dig av försäljningsformen så rekommenderar vi att du startar en tråd på Skogsforum.se och frågar om aktörer i ditt område. Du kan också ringa ditt lokala kontor hos Skogsstyrelsen eller givetvis söka på nätet.

Exempel på en stämplingslängd.
Exempel på del ur en stämplingslängd för en rotpost. Exemplet är taget från Hushållningssällskapet.
Vad kostar en rotpost?

Till skillnad från andra försäljningsformer såsom avverkningsuppdrag och leveransrotköp så anlitar du en tredjepart som mäter din skog. Detta är förenligt med en kostnad som varierar efter plats i landet, storlek på objekt och plats i landet. Ett riktmärke för kostnaden för en stämplingslängd är ca 10 kr per mätt träd. Tänk dock på att kostnaden är avdragsgill och att om köpläget är rätt så kommer utgiften för stämplingen att betala sig i ökat netto vid avverkning.

Det finns nackdelar med rotpost

Några saker du (alltid) måste ha med dig när du säljer virke är avtalsvillkoren. Tänk på att anpassa avtalslängden och avverkningsrätten så den passar dig. Om en virkesköpare köper din stämpling så köps skogen på rot. Detta är en stor skillnad mot exempelvis avverkningsuppdrag där du som skogsägare oftast äger rätten till din skogsråvara tills virket ligger vid väg eller när det ankommer till skogsindustrin.

Det är också bra att veta att rotpostförsäljning inte innehåller några virkesprislistor eller sortiment som vid ett avverkningsuppdrag. Det är stämplingslängden som presenteras för köparna och det är upp till dem att lägga ett bud på skogen som de anser rimligt. Att köparen har avverkningsrätten på skiftet som ska avverkas brukar innebära att det skrivs in en flexibilitet i tid för avverkning. Se till att avtalet innehåller punkter som gör att ex dina vägar och upplag inte skadas och se till att köparen är gedigen och solid.

En fördel brukar vara att de konsulter som utför stämpling oftast ombesörjer både anbudsförfrågan och förslag på avtal ihop med dig som skogsägare. Väljer du därför ett bra konsultföretag som ombesörjer affären kan du alltså känna dig relativt säker. Det är dock viktigt att du har vetskap om vilken typ av affär du genomför och vad det innebär för ditt företagande som skogsägare.

Vi har skrivit mer om rotposter senare under våren 2021, bland annat den här.

Föregående artikel

Virkespriserna sjönk 2020

Nästa artikel

Kimberly-Clark halverar behovet av massaved från boreala skogar

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack