Granbarkborresvärmning vecka 20 — överraskande stor lokalt trots kylan?

Armas Jäppinen
granbarkborresvärmning vecka 20

Givet “majkylan” förra veckan var det ändå förvånande stor granbarkborresvärmning på flera platser. På tisdagen kom nämligen nya data och en summering för vecka 20 på Skogsstyrelsens sida för svärmnings-övervakning.

Myndighetens summering av vecka 20 inkluderar att:

Vädret i södra delen av landet har varit ostadigt med relativt låga temperaturer under vecka 20. Det har gjort att svärmningen har avtagit på de flesta platser och fångsterna är låga. I Kalmar län har dock flera fällor påvisat svärmningsaktivitet även den gångna veckan. Om temperaturen åter igen stiger över 18 grader kan vi förvänta oss stor svärmningsaktivitet.

Det är också hög tid att ta rätt på färska vindfällen och eventuella snöbrott av gran eftersom granbarkborrarna gärna förökar sig i dessa för att sedan angripa stående skog.

Tittar vi på data själva ser man att det är stor regional variation mellan olika fällor, även inom samma län. Förutom att flera fällor i Kalmar visade på granbarkborresvärmning vecka 20, så sticker Stockholms län ut. Vallentuna nära Arlanda har nu haft 6.000 borrar i fällorna två veckor i rad, och tillsammans med den andra fällan som finns i norra Stockholms län så drar den upp länssnittet för granbarkborresvärmning under vecka 20 till nära 3.000 granbarkborrar.

Granbarkborresvärmning-vecka 19 20
Genomsnittet granbarkborrar i fällorna per län och vecka. Källa: Skogsstyrelsen.se

Granbarkborresvärmningen våren 2021

Mattias Sparf som sammanställer data veckovis över fällfångster och granbarkborresvärmning på Skogsstyrelsen tycker att det är svårt att dra stora slutsatser av läget efter vecka 19 och 20. Trots att det är mycket borrar i luften så fort det är lite varmt, så bör det också vara positivt med kyla och väta för granarnas egenförsvar.

Granarna som står i bestånd bör nu ha ett betydligt bättre skydd jämfört med om vi hade haft en “vanlig” försommartorka i sydöstra Sverige. Oavsett detta så är vindfällen och redan försvagade träd stora riskhärdar så de behöver tas om hand snabbt, innan den nya kullarna blir flygfärdiga.

Mattias Sparf, Skogsstyrelsen

Enligt Sparf kan föräldrarna som svärmade vecka 19 vara på väg ut för en ny vända redan inom 4-5 veckor om “vädret tillåter”, men allvarligare är om den nya kullen blir talrik och hinner ut senare under sommaren. I takt med att sommaren utvecklar sig finns möjligheter att förutse med större säkerhet när den nya kullen blir svärmningsfärdig, och det finns dessutom prognosmodeller från SLU där man kan mata in egna data.

Sparf påtalar också vikten av att skogsägare löpande kollar sina skogar enligt rekommendationerna. Han tycker också att man ska bedöma granbarkborresvärmnings-statistiken baserat på fler fällplatser, och kanske inte bara på den som är närmast den egna skogen. Det finns som syntes under vecka 19 och 20 en variation mellan platser som inte bara verkar bero av vädret, men Sparf understryker också att:

Svärmningsanalysen ska främst visa när huvudsvärmningarna sker, och även om det skulle räcka med färre fällor givet att vädret sällan varierar så mycket ens regionalt så finns det ett värde med att vi i år har många fler fällor och får in mer data.

Mattias Sparf, Skogsstyrelsen

Det kommer nu ännu mer regn och det blir en välvattnad skog i stora delar av Sverige som kanske kan stå emot granbarkborresvärmning bättre.

En egen fundering är att givet väderprognoserna för kommande helg ska det bli ordentligt varmt igen med temperaturer en bit över 20 gradersstrecket. Då kommer vi att få nya och tydligare resultat i fällorna vecka 21 och 22. Håller värmen i sig lite längre än den gjorde under vecka 19 och 20 lär en stor andel av borrarna hinna ut från sina invintringsplatser i mark eller bark. Då bör experterna också kunna säga något om hur många borrar som funnits redo sedan ifjol för huvudsvärmningen 2021? Sedan blir det en fråga om förökningsframgången för de som svärmat, och om borrarna 2021 rår på även friska stående träd.

Granbarkborrekarta för vecka 20 och fällfångster i Götaland och Svealand, Källa Skogsstyrelsen.se

Hur viktig värmen varit i Vallentuna för borrarna är svårt att säga med tanke på att det känts så kallt i Uppsala i flera veckor. Det är nämligen bara cirka tre mil ifrån fällorna i norra Stockholm och Uppsala. Accuweather.com ger en bra illustration över temperaturerna för Vallentuna i maj, även om det nog kan finnas bättre data att gräva fram från SMHI för närbelägna Arlanda.

Temperatur maj 2021 Vallentuna
Vecka 20 var det några dagar som det var 18 grader i Vallentuna, men inte högre. Källa: Accuweather.com

Vad gjorde egentligen att det var så många som 6.000 borrar i genomsnitt i de tre fällorna i Vallentuna även vecka 20, och andra veckan på raken? Det var ju under vecka 20 bara bara några få dagar som temperaturen gick precis över 17-18 grader i Vallentuna? Man kan nog anta att det är mycket borrar i markerna i området, för det syns också till en hel del “förändringar” enligt satellitbildsanalyser som man kan göra på Skogsstyrelsens hemsidor. Flera områden har också avverkats sedan våren 2020 och på något av dessa hyggen står nu Vallentunafällorna några kilometer öster om Arlanda.

Förändringsanalys Vallentuna
Området i Vallentuna på en “förändringsanalyskarta” över granbarkborresvärmning där Skogsstyrelsens fällor står 2021. Källa: Skogsstyrelsen.se

Vi ska själva försöka göra ett fältbesök för att förstå Vallentunas “hotspot” för barkborresvärmning bättre, men annars gäller nog fortfarande det vi skrev redan i mars… “Inte läge att slappna av” — faran är långt ifrån över. Se till att ni plockar vindfällen och nyangripna träd nu på försommaren så det inte blir värre. Om inte annat så kan man barka stammar i skogen om man gör det i rätt tid. Vill du ha tips från andra skogsägare så finns också en diskussion igång på Skogsforum.

Föregående artikel
Virkespriser-timmerpriser-päpplen

Virkespriser och timmerpriser — “gött mos” av päpplen 2021?

Nästa artikel
Fjällnaturskog i Sverige

Skogsindustrins judaskyss i fjällnaturskogen?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack