Google satsar stort på KL-trä

Fredrik Reuter
Google ser gärna trä i sina nya byggnader

Den digitala jätten Google, mest känd för sin sökmotor, satsar nu stort på KL-trä i sina nybyggnationer. Google har insett fördelarna med att bygga i trä och det borde vi nog vara glada över.

Trots sin renodlade startsida där man kan förledas tro att också företaget bakom är “enkelt” så är Google en gigant. Knappt 150.000 anställda världen över och troligtvis snart en årlig omsättning på 2000 … miljarder … Svenska kronor. Det har att göra med att Google inte längre bara är en sökmotor. Det handlar idag om operativsystem, webbläsare, molntjänster, konsumentprodukter och mycket annat.

För att kunna husera så pass många anställda så krävs också rejält med kontor och byggnader. Och det är här KL-trä kommer in i sammanhanget för Google har fattat tycke för träbyggnationer. På riktigt.

Modell från Google som visar på ett positivt inomhusklimat med trä
En modell som visar på hur lokaler i KL-trä kan komma att se ut. Foto: Sidewalk Labs

Undertecknad har levt med Google sedan starten på slutet av 1990-talet. För att få en helhetsbild även när det kommer till byggnader är det därför intressant med en övergripande beskrivning av Google som företag och hur de, utifrån mitt sätt att se det, bedriver sin verksamhet idag.

Googles oberoende har skapat insikt?

Man kan säga mycket om Google, både positivt och negativt. Det som kan spela till deras favör är att de var tidigt ute i en ny bransch och är nu så pass “vuxna” att de också börjat bete sig just så. Naturligtvis kan de idag ta ut svängarna rejält, de har i princip obegränsat med pengar och är vad man skulle kunna säga delaktiga i ett oligopol för digitala annonser. Det positiva är att de verkar ha självinsikt i frågan.

Det bästa exemplet på senare tid kan vara det smått otroliga steg de nu tar med att ta bort tredjepartskakan. Nu blir det tekniskt men ur ett bredare perspektiv kan det vara viktigt. Det är alltså så att Google nu tagit beslut om att fasa ut i princip tredjepartscookies och med dessa också den online-spårning som begagnat oss i över ett decennium. Annonsörer (inkl dem själva) kommer då i en framtid inte ha (alls så mycket) information om dig och dina förehavanden online.

Man skulle kunna säga att de dödar sin egen uppfinning och en del av sin verksamhet som idag ger stora inkomster. Varför? De har nog insett att vi människor framgent inte kommer godta ett digitalt liv som är uppbyggd på att samla information om oss. Dom har kraften att göra detta men också djärvheten att våga agera utifrån hur de tror framtiden kommer se ut.

Men, åter till skogen. Google har genom sitt moderbolag Alphabet Inc. ett företag som bara sysslar med att spåna om hur framtidens kontor och byggnader kommer se ut. Det heter Sidewalk Labs och det är från detta företag en strategi nu har börjat införlivats inom hela koncernen – Bygg i trä!

Höghus i trä, varför är det viktigt?

En röd tråd när det kommer till KL-trä generellt och Googles träbyggnader i synnerhet är att trähus måste kunna byggas höga. Höghus i trä är alltså i ropet, men varför? Kan det vara en kombination av dyra markpriser i städer i kombination med en ny grön våg där städer inte gärna får expandera på bredden och kapitalisera på lant- eller skogsområde? Troligtvis.

Google ser gärna trä i sina nya byggnader
Ljus och fräsch inomhusmiljö samt något magiskt välbefinnande med trä. Foto: Carbon12pdx

Och här kommer KL-trä in i bilden. Själva produkten erbjuder, till skillnad från “plank och bräder” möjligheten att bygga, ganska, högt i trä. Lägg till att sökgiganten anser att det är billigare att bygga i trä, trevligare arbetsmiljö i kombination med att man binder in koldioxid på lång sikt i byggnaden och vips så har man ett styrelsebeslut – vi ska bygga med KL-trä.

Skogsnationen Sverige efter?

Att Google nu satsar på KL-trä istället för stål och cement (oavsett om de är gröna eller ej) är mycket positivt för skogen. Vi har alltså nu en av världens största företag som väljer trä i sina framtida byggnader. Det kommer ge en efterklang längre ner i kedjorna. Frågan är om vi i Sverige har missat skogen för alla träd? Det kan vara så. Forna Skånska Cementgjuteriet verkar lida någon form av inhemsk ångest för gamla tider men hakar på trenden “over there”, i USA.

Inte ett ord från varken kommun eller näringsdepartement om trä när Google köpte över 100 hektar skog i Dalarna för några år sedan. Och Svenskt trä översätter sitt regelverk för reglar på Engelska. Pulp Fiction? Hur som, det kan finnas många anledningar till att fokusera och börja prata mer om trä i byggnader. Att skogsindustrin börjar synliggöra sina produkter mot slutkunder kan vara en bra start. Vi säger inte att vi har rätt men vad skulle hänt om Svenska Skogen lagt mer krut på KL-trä i sin kampanj? “Kinderägget” kunde då gjort att man fått med saker som hållbarhet och biologisk mångfald av bara farten – samtidigt som man sålt in Svenskt KL-trä. Tänker vi.

Föregående artikel
Norra skog har roligt på möte.

Bonnier och Norra Skog i medieaffär?

Nästa artikel
Skogsstyrelsen-Vindflöjel-strategi-2021

Tar Skogsstyrelsen hjälp av vinden 2021?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack