Skogforsk styrelse diskuterade VD:s sidouppdrag för SCA 2017

Armas Jäppinen
Styrelserum-sca

Vi har tidigare skrivit om sidouppdraget som Skogforsk VD Charlotte Bengtsson har i SCA:s styrelse. Vi skrev att det ur flera perspektiv kunde vara lämpligt att Bengtsson avsade sig platsen, istället för att den ska behöva äventyra förtroendet för Skogforsk eller henne själv. Efter vår förra artikel har vi hört fler kritiska röster, och teorier om vem eller vilka som borde ta tag i frågan.

Givet att frågan först togs upp av Dagens Nyheter och att vi i flera artiklar har visat på deras hårdvinklade reportage och felaktigheter inom ramen för vad som kallas kvalitetsjournalistik, väljer vi nu att försöka reda ut lite bättre hur saker verkligen förhåller sig i detta fall.

Sidouppdraget har diskuterats

DN har i artikeln med rubriken Skogsforskningschef avlönad av Europas största skogsbolag valt att inte berätta att Skogforsk styrelse ingående diskuterat frågan från början, vilket DN också fick reda på. Nuvarande ordförande för Skogforsk styrelse är Martin Holmgren som också är VD för Stora Enso Skog. Han satt med som ledamot i styrelsen när Bengtssons sidouppdrag i SCA:s styrelse kom upp:

Vi hade frågan uppe i styrelsen och övervägde vilka problem och nackdelar det kunde innebära mot det positiva det skulle få för VD:n Charlotte Bengtssons kompetensutveckling. Beslutet blev att ge ok och det har inte blivit ifrågasatt förutom nu på slutet.

Martin Holmgren, ordförande Skogforsk styrelse

På frågan om han eller styrelsen haft frågan om en ny utvärdering av läget uppe i styrelsen i år svarar Holmgren:

“Vi har i vinter stämt av i styrelsen att Skogforsk ska vara mycket transparenta med hur styrningen av Skogsforsk fungerar. Det har inte varit aktuellt att ompröva eller utvärdera det beslut som gäller sidouppdraget i SCA:s styrelse”

Martin Holmgren, ordförande Skogforsk styrelse

Vi har också frågat Göran Örlander som är Södras representant i Skogsforsk styrelse och som var styrelseordförande 2017, hur han sett och ser på saken:

“Ja, jag var styrelseordförande när frågan kom upp, och jag såg det som en mycket viktig fråga som vi diskuterade i detalj ur många perspektiv i styrelsen.” “Beslutet blev att vi gav klartecken men att vi skulle utvärdera det om det uppdagades några problem”.

Göran Örlander

På frågan om det inte finns skäl att utvärdera om fördelarna överväger nackdelarna nu ur Skogforsk perspektiv svarar Örlander:

“Givet att det inte kommit upp några problem så har inte frågan varit uppe igen för utvärdering i styrelsen, men jag anser att det vore rimligt att styrelsen nu tittar på det igen.” “Jo, jag förstår att det inte kommer upp före SCA:s årsstämma”.

Göran Örlander

Vi har också varit i kontakt med Bengtsson som i princip vill hänvisa frågorna om sidouppdraget till sin styrelseordförande. Bengtsson meddelar dock att Skogforsk haft ett styrelsemöte senast den 23:e mars, och hänvisar också till det som står på SCA hemsida om att hon är föreslagen till återval. Bengtsson bekräftar att Skogsforsk inte uppdaterat sin egen hemsida med att Formas ersatt Annika Nordin som sin ena representant i styrelsen redan i december 2020, så snart Nordin själv meddelat att hon skulle börja på Stora Enso.

Charlotte Bengtsson Skogforsk också med sidouppdrag i SCA
Charlotte Bengtsson, VD på Skogforsk Foto: Skogforsk

Summeringen landar i att Skogforsk styrelse från början problematiserat frågan om sidouppdraget och haft ingående diskussioner, men inte hittills ansett att nackdelar övervägt fördelar. Ingen i styrelsen verkar heller ha velat agera nu i vinter trots de skriverier som varit, och trots det Örlander nu säger? Är det verkligen så okomplicerat, om så många av de i branschen som vi haft kontakt tycker det verkar märkligt?

Sidouppdraget är kompetensutveckling

Styrelseordföranden Holmgren framhåller att sidouppdraget är viktigt för den personliga kompetensutvecklingen av VD, och att Skogforsk upplägg med strategiförankring och styrning är en bred process som inte alls påverkas av om VD:n sitter i SCA:s styrelse.

Frågan faller kanske tillbaks på hur man ska tolka vilka som finansierar Skogforsk och betalar VD-lönen. Vilka är de, och anser de att de får tillräckligt tillbaka för denna kompetenssatsning? Detta är samtidigt en fråga för Skogforsk VD och styrelse på kort sikt, och det är kanske bra att de inte agerar som en vindflöjel när det börjar blåsa vilket vi vinklat artiklar på om Sveaskog och Skogsstyrelsen i år.

Martin Holmgren kommenterar sidouppdraget
Martin Holmgren, VD Stora Enso Skog. Foto: Stora Enso.

Det spelar heller inte så stor roll vad vi på vår lilla redaktion tycker, men givet att vi försöker belysa hur saker verkligen fungerar så noterar vi att Skogforsk hemsida och beskrivningen av styrelsen inte hade uppdaterats eller kompletterats i vinter när vi skriver den här artikeln. Skogforsk gör mycket bra saker som bygger på en speciell och framgångsrik modell för finansiering, men det finns alltid två sidor på ett mynt. Vi kommer att försöka visa bägge sidorna av mynten, även framgent. Det är vår självupptagna roll på mediamarknaden i skogen som vi vill ska fungera bättre, på gott och ont.

Vi har under arbetet med artikeln blivit tipsade att belysa hur transparent och välfungerande styrningen av Skogforsk är, och hur finansieringen verkligen fungerar i praktiken. Det är inte så lätt att förstå från utsidan ens för oss som borde kunna, men vi ska försöka, och hoppas det är något som vi sedan bedömer har tillräckligt läsarvärde.

I det här fallet med sidouppdraget för Skogforsk VD handlade det mer om huruvida intressenterna tycker att kostar mer än det smakar när riksmedierna kommer på att de ska vinkla sina reportage mot att skogsforskningen är köpt? Skogforsk styrelseordförande ser inga stora problem, och hänvisar till att Skogforsk är transparent. Räcker det att de mest insyltade tänker det för sig själva när de ser att DN i det här fallet vinklar sidouppdraget för att misskreditera Skogforsk och branschen? Är det så oproblematiskt?

Föregående artikel
Fjällnära-skog-norrsken

365 miljoner till fjällnära skog 2021, en snabbfix för Levande skogar?

Nästa artikel
Illustrerad älgvandring 2019

Den stora älgvandringen på TV även 2021 — men vad äter älgarna — “bryta” på skorpbark och fjällfil?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack