Virkespriserna sjönk 2020

Virkespriset för det så kallade leveransvirket sjönk under 2020 enligt statistik från Skogsstyrelsen. För sortimentet sågtimmer så var virkespriset ner sju procent. Massavedens pris sjönk under samma period med elva procent.

Leveransvirke är samlingsnamnet på alla sortiment som avverkas av skogsägaren själv. Köparen köper virket enligt överenskommelse och överlåtelsen sker när vältorna med virke hämtas av köparen med timmerbil. Leveransvirke är den enda försäljningsform som det finns prisstatistik på i Sverige, nackdelen är att leveransvirke är en liten del av den totala virkesströmmen. Majoriteten säljs idag via så kallat avverkningsuppdrag där köparen också ombesörjer avverkning. Virkesprisstatistik finns tyvärr inte.

Virkespriserna påverkar viljan att avverka skog med motorsåg
Avverkning av tall med motorsåg, så kallad motormanuell avverkning. Virkespriserna påverkar denna typ av aktivitet hos självverksamma.

Granbarkborre och COVID-19

Anledningen till de sjunkande virkespriserna härrör främst på granbarkborrens härjningar i södra Sverige under 2020 i kombination med att efterfrågan på främst massa minskat genom COVID-19. Stora angrepp av granbarkborre tvingar fram nödavverkningar av skog och detta leder till ett överutbud på marknaden som i sin tur sänker priset.

Coronapandemin har gjort att efterfrågan på tryckpapper för exempelvis dagspress och veckomagasin minskat drastiskt. Detta gör att massaveden får omfördelas till massabruk som inte tillverkar tryckpapper och i kombination med överskott av skadat virke från angrepp av granbarkborre drev ned priset på massaved. Även kemisk avsalumassa hade lägre priser 2020 jämfört med 2019.

Att virkespriset på sågtimmer sjönk under 2020 har troligtvis mest att göra med att marknaden var väldigt osäker vid pandemins start under våren 2020. Under sommaren och hösten ökade efterfrågan på sågtimmer igen och det ser positivt ut för sågtimmer även under 2021.

Utveckling av virkespriset

Trender visar att virkespriset generellt och i reala värden inte har ökat över tid. Till skillnad från ex priset på skogsmark så visar istället data från Skogsstyrelsen att rekordpriserna fanns under 1970- och 1980-talen, och att bland annat massaveden sedan mitten av 1990-talet legat lågt om man ser till reala svenska kronor med borträknad inflation.

Utvecklingen för virkespriserna för sortimentet massaved mellan 1970 – 2018 i reala värden.

Diagrammet ovan är taget från Skogsforum, där finns också mer information och diskussion om virkesprisets utveckling.

Föregående artikel

Fem gånger mer fjällnära skog anmäld för avverkning

Nästa artikel
Sug efter sågtimmer skapar läge för att använda sig av rotpost som försäljningsform

Läge för rotpost 2021

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack