Mera borrar — fler fångade i år på 20 av 54 orter.

Armas Jäppinen
Borrar-larvgångar

Skogsstyrelsen fortsätter sammanställa antalet fångade granbarkborrar i fällorna runt om i Sverige. Sedan några veckor har de rapporterat in stabilt höga nivåer för årstiden. I genomsnitt är dock det totala antalet fångade borrar lite lägre än ifjol, i snitt cirka 20%, vilket vi skrev om själva häromveckan. Däremot kan nu konstateras att av de 54 orter med fällor både 2020 och 2021, så har det tills nu fångats fler borrar på 20 orter i år.

Meningen med att ha så många fällor runt om i landet är inte att få ett genomsnitt för landet, utan att nätverket av fällor ska fånga upp regionala och lokala variationer bättre. Ni som läser det här och har egen skog att oroa sig för ska därför helst gå ut i skogen och titta, eller titta på kartorna på Svärmnings-övervakning, för att bilda er egen bild över er regionala situation.

För er som undrar hur det ser ut i övrigt och tillsammans med virkesköparna spekulerar i om virkespriserna kommer höjas eller inte, kanske kan nöja er med lite mer allmän statistik. Skogsstyrelsens skriver i sin summering för vecka 28 ungefär som förra veckan, men trycker på att:

“I södra delen av landet har den nya generationen börjat lämna träden för att svärma, vilket gör att fångsterna har ökat i dessa områden. I dessa områden är det extra viktigt att du som markägare inventerar din skog kommande vecka/veckor. Leta främst i närheten av tidigare angripen skog och i så kallade riskbestånd (äldre granskog).”

Karta över fällornas placering och antalet fångade borrar per fälla under vecka 28 i södra delen av Sverige, Källa: Skogsstyrelsen

Kartan över svärmningen vecka 28 liknar de som varit tidigare under året, och där det är olika orter som har “varit röda” och visat hög grad av svärmning olika veckor. Den totala skadebilden och den så kallade förökningsframgången 2021 kommer säkert SLU och Skogsstyrelsens att räkna på senast i höst. Skogsägare gör nog ändå bäst i att analysera läget i och runt sina skogar, och planera för åtgärder så snart det är möjligt. Om inte annat för att vara rustad kontra virkesmarknadens reaktioner.

Färska vindfällen eller träd som angripits sent på säsongen kan barkas på plats, givet hur långt processen kommit. Ta gärna hjälp av skogsstyrelsens bilder för att förstå vilket stadium borrarna befinner sig på. Är det puppor är det i princip för sent att bara randbarka, och sitter barken kvar så krävs mer barkning, eller att köra bort virket. Har eller riskerar barken att ramla av och borrarna med den, så finns det ingen bekämpningseffekt av att ta ut virket, men kanske ett virkesvärde? I alla fall om virket bara är blånads-skadat och hittar till rätt användning och marknad.

Larvgångar från granbarkborren- från varje äggficka går en larvgång vinkelrätt ut från modergången. Foto: Skogsstyrelsen.se

Givet att vädret fortsatt är varmt, men att det i delar av landet funnits mer vatten i marken än de senaste åren, kan ha gjort granarna varit mer motståndskraftiga i år. Å andra sidan är det torrt och varmt på många håll nu fortsatt, och där kan nu nya granar angripas och skadorna alltså fortsätta öka? Vad som är mycket eller litet, och hur många borrar på en gång som krävs för att döda frisk skog och föröka sig lyckosamt varierar alltså, och därför är fältbesök bra i praktiken.

I teorin är det å andra sidan så att det på ganska många platser svärmade många borrar redan vecka 19 i år, och där finns det nu en extra stor risk att de hinner med en extra och lyckad föryngring om värmen fortsätter. Det trots att även dagslängd, temperatursumma och annat spelar in.

Borrarna sommaren 2021

Oavsett osäkerheten går det förstås att räkna på riskerna givet hur många det är i omlopp i år. Nu närmar sig också sakta det totala antalet infångade i fällorna i år, det som fångades på de 54 orter som haft fällor både 2021 och 2021. Variationen är dock stor, och även om genomsnittet fortfarande är drygt 20 % mindre än 2020, så har det på 20 av 54 orter fångats fler i år. Hur många procent fler borrar det är varierar, och beror förstås på vilken nivå man hade att jämföra med.

Orter med fler borrar i fällorna jämfört med ifjol, Källa: Skogsstyrlsen.se

I exempelvis Vallentuna som är en av åtta “orter” med data ända sedan 2016 har antalet i år ökat från en hög nivå ifjol, till mer än det dubbla i fällorna hittills i år. Antalet som fångades sent ifjol var dock ganska högt, och ett tecken på att det skulle öka i år? I genomsnitt i landet hade över 4/5 av borrarna fångats till och med vecka 28 ifjol, men på vissa håll så återstod mer än 1/3 av fångsten fortfarande vid samma tidpunkt förra året.

Borrar-fällor-2016-2021
Totalt antal granbarkborrar i fällorna sedan 2016 , Källa: Skogsstyrelsen.se

Som framgår av diagrammet med åtta orter där det funnits övervakning ända sedan 2016 så är det svårt att fånga upp hela bilden och variationen. Det är förstås så att fällornas placering i relation till populationer, vindriktningen med mera också spelar roll. Att vissa orter eller ortsnamn rymmer stora arealer och därmed flera mils radie av möjliga placeringar ska också beaktas.

Jag noterar att “Vallentuna” som nu har många borrar, så sent som 2016 och 2017, hade färre borrar i fällorna än de som fångats i Storträsk ett antal mil norr om Kalix de senaste tre åren.

Många av de ursprungliga fällorna har satts ut och sköts om av Skogsstyrelsen själva, men majoriteten av de nuvarande över 50 fällplatserna (3 fällor per plats) sätts ut och vittjas av föreningar och bolag. Tack till Södra, Mellanskog och er andra som satt ut fällor och rapporterar! Förr eller senare får vi kanske grepp på om, hur och när barkborre-populationen kan bekämpas eller varierar över tiden. Vilket väder eller annan faktor krävs för att bromsa populationen?

En del svar finns förstås redan hos SLU och Skogsstyrelsen. Efter angreppen på 1970-talet i framförallt Värmland spekuleras det å andra sidan ända till idag om vad det var som verkligen fick stopp på borrarna då? Inte var det väl de 250.000 fällorna som det sas så sent som 2015 och senare, och man kan läsa om via den här länken?

Föregående artikel
byggmaterialanalys-bild

Byggmaterialanalyser 2021 — ett förvirr-varr i grågrönt!

Nästa artikel
marknadsläget i skogsnäringen SCA Q2

Marknadsläget i skogsnäringen Q2 2021

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack