Kommer oljeindustrin kräva ersättning för ökad tillväxt genom fossil CO2?

Fredrik Reuter
Oljeindustrin och dess påverkan på växtligheten

Finns det en sannolikhet att oljeindustrin framöver kan kräva betalt för de fossila utsläpp de genererat efter att ha pumpat upp fossil olja och gas och sedermera satt detta på marknaden? Tar man i beaktning att Parisavtalet nu på allvar ska börja efterföljas och att bilar inom EU ska ha 0-utsläpp senast 2035 enligt EUs gröna giv så är det kanske sannolikt att det börjar bli svettigt hos oljebolagen.

Genomförs klimatåtgärderna enligt den nu föreslagna planen så kommer oljeproduktionen att minska drastiskt de kommande 30 åren. Tar inte oljeindustrin höjd för detta så får man lätt panik och då är frågan om ett argument från ett av bolagen i en skrivelse till ett klädföretag kan börja nyttjas, kanske i en desperation att jaga pengar?

Oljeindustrin ville ha The North Face

Upprinnelsen är att klädföretaget The North Face vägrade svara på en offertförfrågan om kläder till det amerikanskt oljebolag. Oljebolaget levererar tjänster till gas och oljeindustrin och The North Face (TNF) ansåg att de inte vill bli förknippade med oljeindustrin och valde alltså att inte svara på förfrågan.

Efter detta så valde VD:n för oljebolaget att skicka ett brev till TNF, ett brev som sedan hamnade på internet och till slut som översatt version här nedan. I brevet beskriver VD:n sin syn på deras verksamhet och att avslutar med att han hoppas att TNF omvärderar sitt första beslut. Övergripande; det är inte så farligt med fossila utsläpp som klimatförespråkare säger och oljeindustrin är en stor anledning till välståndet på jorden.

Oljeindustrin och dess påverkan på växtligheten
Oljeindustrin och dess utsläpp och hur mycket det påverkar tillväxten. Foto: Unsplash (montage)

I dessa tider får troligtvis inte VD:n för oljebolaget eller oljeindustrin i stort värst mycket medhåll, speciellt inte efter att IPCC släppt sin senaste rapport. Men det kan vi lämna därhän. Det spännande med detta och det som föranleder denna text är det faktum att VD:n framhåller oljeindustrin som en positivt bidragande orsak till att tillväxten hos växter har ökat med ökade koncentrationer av koldioxid i atmosfären.

Mätdata från NASA

Brevet refererar till Nasa som i sin tur refererar till en studie som visar att den ökade koldioxidkoncentrationen har ökat lövmassan motsvarande arean av två gånger USA:s areal. Nu är det inte bara koldioxid som får växter att växa bättre. Värme, vatten och kväve spelar också in. Men studien har särskilt effekten av koldioxid och kommit fram till att hela 70 % av tillväxten kan härledas till högre koncentrationer av koldioxid i atmosfären.

Global lövtillväxt i area enligt modell från Nasa som oljeindustrin nu använder.
Förändringen i procent över lövarean enligt NASA. Foto: NASA.

Så, kanske är det inte bara Norge som filurar på ett sätt att ta betalt för det som de faktiskt till stor del bidragit till (pumpa ner flytande koldioxid från CCS i gamla borrhål) utan kanske också oljeindustrin kommer med propåer framöver och kräver ersättning för att träden växt mycket bättre?

Hur som så finns brevet i en översatt version här nedan. Något man kan fundera över i sammanhanget är hur stor del av ex. en planka som består av fossilt ursprung anno 2021? Kanske inte mycket men ändå värt att tänka tanken. Kanske.

I det transkriberade brevet nedan har vi valt att anonymisera oljebolaget. Anledningen är att vi inte vet hur oljebolaget ställer sig till att brevet hamnar på internet.

Fördelar med låg kostnad och pålitlig energi

Herr X, jag är stolt över att vara VD för oljebolaget Z. Vi är en branschledare som tillhandahåller verktyg och teknik för att serva olje- och naturgasproducenter över hela världen. Vårt arbete gör att våra kunder, anställda och samhällen kan trivas.

Pålitlig energi till låg kostnad för att människor ska kunna frodas. Olja och naturgas är de två primära resurser mänskligheten kan använda för att skapa billig och pålitlig energi. Mitt företags och vår industris arbete gör det mera allmänt möjligt för människor att ha en livskvalitet och en förväntad livslängd som var outgrundlig för bara ett sekel sedan.

Fördelarna med låg kostnad och tillförlitlig energi är för många för att nämnas i sin helhet, men här är några viktiga höjdpunkter:

 • Livslängder och livskvalitet har expanderat dramatiskt under de senaste 150 åren, genom tillgången till riklig energi.
 • Låg kostnad och pålitlig energi möjliggör livräddande teknik. Till exempel måste det nya Pfizer -vaccinet förvaras vid -70 ° C. Detta skulle vara omöjligt utan låg kostnad och pålitlig energi.
 • Amerikansk industri är beroende av billig och pålitlig energi för att utvecklas och konkurrera internationellt.
 • Mer än en miljard människor världen över har idag inte tillgång till el. Som ett resultat lever dessa människor kortare, svårare och farligare liv än nödvändigt. Lösningen på detta problem är mer billig och pålitlig energi, inte mindre.

Kolväten är den enda försörjningskällan för de allra flesta av våra lågkostnads- och ställbara energibehov. Gas- och oljeindustrin är avgörande för att människor ska kunna utvecklas och det finns inga billiga och tillförlitliga alternativ:

 • Olja och naturgas är de enda livskraftiga källorna till en billig peng och som pålitlig energi idag.
  Vind, sol och många andra alternativ lider av ett oregelbundenhetsproblematik som ännu inte har lösts.
 • Alla försök att flytta vår energiförbrukning till dessa opålitliga energikällor med högre kostnad kommer att ha många negativa effekter för mänskligheten, eftersom det kommer att dramatiskt minska vår tillgång av ställbar energi till en låg kostnad.
 • Till exempel har Tyskland strävat efter att omföra sitt energinät till alternativ som vind och sol med katastrofala konsekvenser. Elkostnaderna har tredubblats under 20 år och är ungefär dubbelt så höga som i USA (som i sig är förhöjda på grund av den partiella övergången till opålitliga, intermittenta energikällor även i USA).
 • Olja och gas används idag i tusentals kritiska produkter, inklusive kläder, smarta telefoner, fordon och livräddande medicinska apparater.
 • Slutligen är gas- och oljeindustrin ett fäste för högkvalitativa, högbetalda, industriella jobb för vårt folk. Förra året anställde oljebolaget 650 personer och betalade våra anställda en genomsnittslön på >85 000 dollar per år. Mer än 230 av våra anställda tjänade över 100 000 dollar förra året. Majoriteten av dessa individer har ingen högskoleexamen och uppnår ändå dessa höga nivåer av inkomst på grund av deras intelligens, engagemang och arbetsmoral. Vi behöver fler högkvalitativa jobb som är bemannade med individer som mina lagmedlemmar i detta land, inte färre.

Ofta är människor oroade över effekterna av koldioxiden som frigörs vid förbränning av kolväten. Jag medger att koldioxid är en växthusgas och blygsamma ökningar av koldioxidnivån kommer att få måttliga effekter på de globala temperaturerna, men jag tror att de som larmar om klimatkatastrofer och som hävdar att vi kommer få utstå dramatiska negativa effekter av dessa förändringar är fruktansvärt felaktiga och missförstår hur lågkostnadsenergi kan hjälpa oss att anpassa oss till vårt ständigt föränderliga klimat:

 • USA: s gas- och oljeindustri har möjliggjort en minskning på ~ 14% i USA: s koldioxidutsläpp under det senaste decenniet, till stor del på grund av ökad naturgasproduktion.
 • Klimatrelaterade dödsfall har minskat med 90% sedan början av 1900 -talet som ett direkt resultat är vårt samhälle mer robust mot översvämningar, stormar, skogsbränder och extrema temperaturer.
 • Eftersom det har skett en blygsam ökning av CO2, har det skett en ökning av koldioxidgödsling i växter över hela världen. Enligt NASA har det skett en betydande förgröning av jorden under de senaste 35 åren.
 • Denna förgröning i kombination med otroliga tekniska framsteg har möjliggjorts av pålitlig energi till låg kostnad och har lett till en dramatisk minskning av hungersnöden. Dödligheten på grund av svält har minskat med mer än 95% under det senaste århundradet.

Vid det här laget kanske du undra varför jag riktar detta brev till dig, VD:n för ett av världens största klädföretag. Vi kontaktade nyligen North Face för att fråga om att köpa jackor med oljebolaget-logotypen till alla våra anställda som julklappar. Vi betraktade North Face som ett varumärke av hög kvalitet som våra medarbetare skulle uppskatta och vårda i många år framöver.

Tyvärr fick vi veta att North Face inte skulle sälja jackor till oss eftersom vi var inom oljeindustrin. Ironin i detta uttalande är att dina jackor är gjorda av olja- och gasprodukter som de hårt arbetande män och kvinnor i vår bransch producerar. Jag tror att din ståndpunkt från ditt företag är kontraproduktivt i sina signaler, och jag skulle uppskatta att du överväger denna inställning.

Vi borde fira fördelarna med vad olja och gas gör för att möjliggöra en utomhus-livsstil som dina varumärken anammar. Utan olja och gas skulle det inte finnas någon marknad för eller förmåga att skapa de produkter ditt företag säljer. Uppskattar din omtanke och ser fram emot att höra från dig.

Y. Y. VD oljebolaget Z

Nasa har avslutningsvis en video som där de beskriver hur den ökade koncentrationen av koldioxid i atmosfären har gynnat tillväxten av växter och träd.

Rising CO2 Levels Greening Earth

Genom att starta videon ovan så laddas bl a cookies från YouTube. Vi informerar dig enligt GDPR.
Föregående artikel

Träskivor och träkomponenter – en introduktion

Nästa artikel
LULUCF-förordning-kostnad-sverige

LULUCF-förordning på remiss 2021 — fattar tillfrågade hur detta inte funkar?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack